Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
16-01-2018 - Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)
12-01-2018 - De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht


Op donderdag 15 maart 2018 organiseert Estate Planning College de Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht.

In de fiscaal-notariële praktijk zijn flexibele testamentvormen ontwikkeld waarin het legaat een centrale rol speelt om erfbelasting te kunnen besparen. In deze testamentvormen wordt onder andere gebruik gemaakt van de civielrechtelijke mogelijkheid om een niet in de nalatenschap aanwezig geldbedrag of niet tot de nalatenschap behorende goederen te legateren, zoals bij zogeheten ik-opa-testamenten en turbotestamenten. De mogelijkheid dat het legaat van een niet tot de nalatenschap behorend bepaald goed effect sorteert, is onlosmakelijk verbonden met de in de wet opgenomen definitie van een legaat, zijnde dat met een legaat door de erflater enkel een vorderingsrecht wordt toegekend.

Tijdens deze studiemiddag wordt nagegaan wat de civielrechtelijke grenzen van het legaat zijn gelet op die flexibele testamentvormen, alsmede wat de betekenis is van dergelijke structuren onder het regime van de in 2010 vernieuwde Successiewet. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag of de toepassing van deze structuren in de praktijk wenselijk is alsmede of de wetgever in de Successiewet is doorgeschoten met het bestrijden van (in zijn ogen) onwenselijke structuren.

De studiemiddag zal een overzicht geven van de estate planningstoepassingen van het legaat en heeft daarmee een praktische invalshoek. Onder meer het legaat van andermans zaken, het legaat ten laste van de huwelijksgemeenschap, het (keuze)legaat tegen inbreng en het legaat aan een erfgenaam komen aan bod, alsmede de fiscale behandeling van zogeheten afvullegaten, turbolegaten, ik-opa-legaten, handmatige ventiellegaten en voorwaardelijke afstandslegaten.

Tijdens de studiemiddag worden voor de praktijk relevante vragen behandeld zoals:

  • Sorteert het (afvul)legaat aan de langstlevende echtgenoot in combinatie met de wettelijke verdeling effect?
  • Hoe dient men om te gaan met een legaat van een niet tot de nalatenschap behorend goed of met een legaat ten laste van de huwelijksgemeenschap?
  • Levert het legaat aan een erfgenaam een bijzondere legaatsvorm op in het Nederlandse erfrecht (een prelegaat/voorafnemingslegaat)?
  • Wat is de betekenis van handmatige ventiellegaten onder de in 2010 vernieuwde Successiewet?
  • Speelt artikel 30 SW bij een keuzelegaat een rol?
  • Wanneer speelt art. 10 SW een rol bij de uitvoering van een testament van een ander?
  • Wanneer leiden een ik-opa-testament en een turbotestament tot dubbele heffing van erfbelasting?
  • Hoe wordt de uitvoering van de testamentaire last onder de Successiewet behandeld?

De Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docent
Mr. dr. Guus Boelens
Universitair docent Erfrecht aan de Universiteit Leiden en kandidaat-notaris bij Notariskantoor Boelens in Delft

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ  Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht bedraagt € 288,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin