Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
18-09-2017 - Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2017) (KWEP 2017/20)
18-09-2017 - Het legaat van een huwelijksgemeenschapsgoed (KWEP 2017/19)

Leergang Scheiden


Deze Leergang Scheiden biedt u een compleet en actueel beeld van alle juridische en fiscale aspecten rondom de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding. In deze cursus komen alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding aan de orde, die van groot belang zijn om uw cliënt(e) zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Ervaren praktijkjuristen met ook veel ervaring als docent leiden u door de vele rechtsvragen – civiel en fiscaal – die de vermogensrechtelijke afwikkeling van een scheiding met zich brengt. De adviseur moet het civiele recht tot in de puntjes beheersen, maar 'het rode lampje moet toch echt gaan branden' waar het de fiscale gevolgen betreft. Niet zelden worden de fiscale gevolgen veronachtzaamd met onverwachte heffingen achteraf tot gevolg. Dit speelt vooral bij de scheidende IB-ondernemer en directeur/grootaandeelhouder.

De Leergang Scheiden is dan ook veel breder opgezet dan gebruikelijk. Het programma maakt dat duidelijk. De docenten weten uit ervaring waar het allemaal mis kan gaan en ook daadwerkelijk gaat in de praktijk. Zij wijzen u op de vele valkuilen en leren u die te herkennen en te vermijden. Na het volgen van deze cursus kunt u de ingewikkelde echtscheidingen met de daaraan inherente verdelingsproblematiek, alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en andere vermogensrechtelijke gevolgen behandelen en bent u ook volledig bij met de actuele ontwikkelingen, in het bijzonder in de rechtspraak.

De Leergang Scheiden bestaat uit zeven losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Huwelijksvermogensrecht I
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof 's-Gravenhage en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: dinsdag 9 januari 2018
Onderwerpen:
 • wet beperking gemeenschap van goederen
 • nominaliteitsleer/beleggingsleer
 • vergoedingsrechten
 • zaaksvervanging
 • uitsluitingsclausule
 • verknochtheid
 • kosten van de huishouding
 • verrekenbedingen algemeen
 • divorce estate planning
 • erfrechtelijke regelingen in het kader van scheiding;
 • echtscheidingstestament
Dag 2: Onderhoudsverplichtingen
Docent: Mr. Koert Boshouwers
Advocaat bij Hanssen Spronk Familierecht en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland
Datum: dinsdag 6 februari 2018
Onderwerpen:
 • onderhoudsverplichtingen
 • alimentatieberekening; tremanormen
 • afkoop van alimentatie
 • draagkracht van de ondernemer
 • formuleren (gemeenschappelijk) verzoek
Dag 3: Internationaal privaatrecht
Docent: Mr. Jan-Ger Knot
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en adviseur bij PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen
Datum: dinsdag 6 maart 2018
Onderwerpen:
 • woonplaats- en nationaliteitsbeginsel
 • éénjaar- en tienjarenregeling
 • internationale dubbele belasting en regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
 • Nederlandse erfbelastingverdragen
 • afgezonderd particulier vermogen
 • huwelijken tussen verschillende nationaliteiten
 • regels van internationaal privaatrecht m.b.t. testamenten
 • Huwelijksvermogensverdrag 1978
Dag 4: Fiscale aspecten van scheiden
Docent: Mr. Johanna Jongekrijg
Belastingadviseur bij Deloitte
Datum: dinsdag 10 april 2018
Onderwerpen:
 • partnerregeling
 • eigenwoningregeling
 • bijleenregeling
 • inkomenstoerekening in jaar van scheiden
 • periode van onverdeeldheid
 • aanmerkelijk belangregeling
 • ib-ondernemer
 • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 5: Levensverzekeringen en pensioenen
Docent: Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Datum: dinsdag 15 mei 2018
Onderwerpen:
 • kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • overlijdenrisicoverzekeringen
 • kapitaalverzekering eigen woning
 • Boon van Loon-arrest
 • Wet Verevening pensioenrechen bij scheiding
 • conversie
 • pensioen in eigen beheer
 • gouden handdruk/ontslagvergoedingen
 • stamrechten (ook via een besloten vennootschap)
Dag 6: Huwelijksvermogensrecht II
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof 's-Gravenhage en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: dinsdag 12 juni 2018
Onderwerpen:
 • omvang en samenstelling huwelijksgemeenschap
 • contractuele verdeling
 • verdeling door de rechter
 • afwikkelen van verrekenbedingen
Dag 7: DGA en IB-ondernemer; integratie
Docent: Mr. Paul de Gier 
Familierechtadvocaat, echtscheidingsmediator en founding partner bij SmeetsGijbels Rotterdam
Mr. Cees Baard 
Algemeen directeur Estate Planning Expert
Datum: dinsdag 3 juli 2018
Onderwerpen:
 


Tijdens deze laatste bijeenkomst passeren eerder behandelde onderwerpen via praktijkcases nogmaals de revu en is de hoofdpersoon van   een casus steeds een DGA of een IB-ondernemer. Achter elke onderneming staat immers altijd een particulier en vaak een gehuwde. Een echtscheiding van een echtpaar waarvan er één (of beiden) ondernemer is (zijn), is vaak extra gecompliceerd. Deze module is daardoor een praktische afsluiting van de leergang Scheiden. 

   

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten 
KNB: 42
EPN: 42
RB: 42
NOB: 42
MFN: 42
NOvA: 42 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 42 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de Leergang Scheiden bedraagt € 3.888,00 excl. btw per persoon. Het Compendium Echtscheiding is bij de prijs inbegrepen. 

*Afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, bieden wij u een korting die kan oplopen tot 25%.

Informatie
Voor meer informatie over de Leergang Scheiden kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en binnenkort voor u beschikbaar

Twitter Linkedin