Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
17-05-2018 - Het fidei-commis en de dwingende bepalingen van titel 3.8 BW (FTV 2018/12)
16-05-2018 - De aanwijzing aan de vereffenaar op grond van artikel 4:210 lid 1 BW (Tijdschrift Erfrecht 2018/2)

Masterclass EPX-Circle


Uitsluitend voor leden van de EPX-Circle organiseren wij op maandag 4 en dinsdag 5 juni 2018 een exclusieve masterclass in Hotel Van der Valk in Tiel. Wij zijn er trots op ook dit jaar weer twee topdeskundigen bereid te hebben gevonden met ons in discussie te treden en de puntjes op de i te zetten van drie zeer interessante onderwerpen.

Op maandag 4 juni zal onder leiding van Nicole Gubbels gediscussieerd kunnen worden over de knelpunten rondom schenkingen. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • schenking en dwaling 
 • stilzitten en schenking (afzien ouderlijk vruchtgenot/legitieme portie, laten verjaren van een vordering etc)
 • onzakelijke geldlening een schenking?
 • herroepelijke schenking
 • wie schenkt als gehuwd in gemeenschap van goederen?
 • schenking en huwelijk (ongelijk aandeel in huwelijksgemeenschap, beperkte gemeenschap, besluit van 29 maart 2018)
 • schenking en samenlevingscontract (meerwaardebeding, verrekenbeding)
 • het gratis ter beschikking stellen van woongenot (fiscale vs civiele jurisprudentie; uitspraak Hof Amsterdam van 25 juli 2017 dat gratis woongenot een gift is)
 • de papieren schuldigerkenning
 • de waardering van de schenking voor de Successiewet (bijvoorbeeld bij kwijtschelding van een vordering op insolvabele debiteur)
 • de criteria verarming, verrijking en vrijgevigheid aan de hand van een (praktijk-)casus.

Tijdens de tussenliggende avond zal een gezamenlijke activiteit plaatsvinden (verrassing), gevolgd door een 'passend' diner.

Op dinsdag 5 juni behandelt Barbara Reinhartz in het ochtendgedeelte enkele actualiteiten in het huwelijksvermogensrecht, waarbij de nadruk ligt op andere onderwerpen dan de (nieuwe) wettelijke gemeenschap van goederen. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de omvang van de gemeenschap van goederen (uitsluitingsclausules en verknochtheid)
 • wanneer is er sprake is van een verdeling,
 • hoe zit het met verkrijgingen naar oud huwelijksvermogensrecht van buitenlandse erflaters/schenkers,
 • -de problematiek van verzwijging bij de afwikkeling van een gemeenschap dan wel een verrekenbeding. 

Het tweede dagdeel gaat over het erfrecht en de problematiek rond oudere personen, zoals:

 • de actuele problematiek rond het levenstestament/meerderjarigenbewind: wanneer is er nog ruimte voor een onder bewindstelling?
 • de natuurlijke verbintenis in het oude en het nieuwe erfrecht incl. het overgangsrecht,
 • de actuele rechtspraak rond art. 4:194a BW (bescherming tegen onverwachte schulden), en
 • zuivere vs. beneficiaire aanvaarding en de gevolgen voor de afwikkeling van de nalatenschap. 

Op beide dagen kunnen cases en voorbeelden vanuit de eigen praktijk worden ingebracht.

Kortom, allemaal zeer interessante onderwerpen, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over de kennis en ervaring, die al bij de leden van de EPX-Circle aanwezig is, zodat zij zijn voorbereid op interessante, maar pittige discussies. 

De Masterclass EPX-Circle start op maandag 4 juni om 09:30 uur en duurt tot dinsdag 5 juni om 16:30 uur.

Docenten
Prof. mr. Nicole Gubbels
Universitair docent bij Tilburg University, bijzonder hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Barbara Reinhartz
Hoogleraar Personen- en Familierecht, in het bijzonder Familievermogensrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten (in aanvraag)
KNB: 12
EPN: 12
RB: 12
NOB: 12

Prijs
De prijs voor deelname aan deze tweedaagse opleiding bedraagt normaal € 1.475,00 excl. btw. Leden van de EPX-Circle betalen echter € 983,33 excl. btw. Het opleidingsmateriaal, het diner, alle consumpties, de overnachting en het ontbijt zijn bij de prijs inbegrepen.

Informatie
Voor meer informatie over de Masterclass EPX-Circle kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl

LET OP. U KUNT ZICH ALLEEN AANMELDEN ALS U LID BENT VAN EPX-CIRCLE.


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Basiscursus Estate Planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin