Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
16-01-2018 - Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)
12-01-2018 - De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

Symposium nieuw huwelijksvermogensrecht


Op dinsdag 20 februari 2018 organiseert de Modellencommissie Huwelijkse Voorwaarden van Estate Planning Expert in samenwerking met raadsheer en emeritus hoogleraar estate planning prof. mr. Fons Stollenwerck een symposium over de ingrijpende wetswijziging per 1 januari 2018 op het gebied van het wettelijk huwelijksvermogensrecht. Deze uiterst belangrijke nieuwe wettelijke regeling gaat gelden voor alle huwelijksgemeenschappen ontstaan vanaf 1 januari 2018 en voor een faillissement uitgesproken na de inwerkingtreding van deze wet. Het symposium staat onder voorzitterschap van hoogleraar prof. dr. Frans Sonneveldt, die tevens lid is van de modellencommissie.

De wet brengt een aantal ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht mee. Zo vallen het voorhuwelijkse vermogen en de verkrijgingen krachtens erfrecht en gift van rechtswege niet meer in de huwelijksgemeenschap. Dat geldt echter niet voor de goederen die al vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden (art. 1:94 lid 2 BW nieuw). De uitsluitingsclausule wordt voor 'nieuwe huwelijken' vervangen door de insluitingsclausule of gemeenschapsclausule (art. 1:94 lid 3 letter b BW nieuw). De erflater of schenker kan bepalen dat een goed wel in de huwelijksgemeenschap valt van de verkrijger(s).

In de praktijk zal het nieuwe art. 1:95a BW de nodige civielrechtelijke en fiscale problemen opleveren, waardoor ondernemers (en hun echtgenoten!) er goed aan doen huwelijkse voorwaarden te maken. Wat is bijvoorbeeld een redelijke vergoeding als bedoeld in dit nieuwe wetsartikel?

Zonder goede huwelijkse voorwaarden zal de problematiek bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap met een voorhuwelijks ondernemingsvermogen in het bijzonder door echtscheiding groot zijn.

Het verhaal van schuldeisers op de huwelijksgemeenschap is bovendien in aanzienlijke mate gewijzigd.

De nieuwe wettelijke regeling werkt sterk door in het fiscale recht.

Tijdens het symposium wordt niet alleen uitvoerig ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen, maar ook op wat de fiscale gevolgen daarvan zijn en welke knelpunten de nieuwe wettelijke regeling impliceert. Hoe moet de adviespraktijk met deze verkleinde huwelijksgemeenschap en gecompliceerde materie omgaan? Wat betekenen de nieuwe wettelijke bepalingen voor de echtscheidingspraktijk? Wat betekent de wetswijziging voor de dagelijkse praktijk van notaris, fiscalist en advocaat? Deskundige sprekers zullen u uitvoerig voorlichten, waardoor u in staat bent cliënten de ins en outs van de nieuwe wet voor te houden op grond waarvan die bij de aanvang van het huwelijk of de ontbinding daarvan een weloverwogen keuze kunnen maken. Tijdens het symposium wordt u tevens geïnformeerd over de door de modellencommissie samengestelde huwelijkse voorwaarden.

Bovendien zal aan de hand van een casus één van de nieuwe modellen (algehele gemeenschap van goederen) in workshops worden gepresenteerd, waardoor de toepassing van de nieuwe wet 'Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen' nog meer gaat leven.

De betekenis van het gewijzigde art. 61 van de Faillissementswet komt eveneens ter sprake.

De dag wordt afgesloten met een demontratie van de nieuwe modellen huwelijkse voorwaarden

Het Symposium nieuw huwelijksvermogensrecht start om 13:30 uur en duurt tot 20:30 uur.

Programma:
13:00 uur: Ontvangst deelnemers
13:30 uur: Start programma met een samenvatting van de nieuwe wettelijke regeling - em. prof. mr. Fons Stollenwerck
15:30 uur: Pauze
15:45 uur: Fiscale aspecten (gevolgen wet voor fiscale praktijk) - prof. dr. Frans Sonneveldt
17:45 uur: Pauze met warm en koud buffet
18:45 uur: Workshops aan de hand van een praktijkcasus (model: algehele gemeenschap van goederen) - mr. Saskia Boschma, mr. Saskia Mos-van Gool en mr. Elle van Gompel
19:45 uur: Demonstratie modellen huwelijkse voorwaarden - mr. Cees Baard
20:15 uur: Einde programma met afsluiting dagvoorzitter - prof. dr. Frans Sonneveldt

Docenten
Prof. dr. Frans Sonneveldt, tevens dagvoorzitter
Partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients, hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Mr. Saskia Boschma
Kandidaat-notaris en estate planner bij Steenhuis Netwerk Notarissen

Mr. Saskia Mos-van Gool
Kandidaat-notaris, scheidingsbemiddelaar en estate planner bij Barendse Haase Notarissen

Mr. Elle van Gompel
Toegevoegd notaris en estate planner bij Van Heeswijk Notarissen

Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 5
EPN: 5
RB: 5,5

Prijs
De prijs voor deelname aan het Symposium nieuw huwelijksvermogensrecht bedraagt € 582,00 excl. btw per persoon. 

Informatie
Voor meer informatie over het Symposium nieuw huwelijksvermogensrecht kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin