Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
09-11-2017 - De rechtsgronden van de schenkbelasting (WPNR 2017/7165)
09-11-2017 - Fictiebesluit schenk- en erfbelasting: Something old, something new, something missing, still something to do? (WPNR 2017/7161)

Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen


Op dinsdag 12 december 2017 organiseert Estate Planning College de Studiemiddag Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen.

Op 1 januari 2018 treedt definitief in werking de Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (Stb. 2017, 177). Deze gaat gelden voor alle huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018 en voor een faillissement uitgesproken na de inwerkingtreding van deze wet.

De wet brengt een aantal ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht mee. Zo vallen het voorhuwelijkse vermogen en de verkrijgingen krachtens erfrecht en gift van rechtswege niet meer in de huwelijksgemeenschap. Dat geldt echter niet voor de goederen die al vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden (art. 1:94 lid 2 BW nieuw). De uitsluitingsclausule wordt voor 'nieuwe huwelijken' vervangen door de insluitingsclausule of gemeenschapsclausule (art. 1:94 lid 3 letter b BW nieuw). De erflater of schenker kan bepalen dat een goed wel in de huwelijksgemeenschap valt van de verkrijger(s).

In de praktijk zal het nieuwe art. 1:95a BW de nodige civielrechtelijke en fiscale problemen opleveren, waardoor ondernemers (en hun echtgenoten!) er goed aan doen huwelijkse voorwaarden te maken. Zonder goede huwelijkse voorwaarden zal de problematiek bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap met een voorhuwelijks ondernemingsvermogen in het bijzonder door echtscheiding groot zijn.

Het verhaal van schuldeisers op de huwelijksgemeenschap is bovendien in aanzienlijke mate gewijzigd.

De nieuwe wettelijke regeling werkt sterk door in het fiscale recht.

In deze studiemiddag wordt niet alleen uitvoerig ingegaan op deze nieuwe wettelijke bepalingen, maar ook op wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Hoe moet de adviespraktijk met deze verkleinde huwelijksgemeenschap en gecompliceerde materie omgaan? Wat betekenen de nieuwe wettelijke bepalingen voor de echtscheidingspraktijk? En welke gevolgen hebben de nieuwe wettelijke bepalingen voor de werking van de uitsluitingsclausule? 

Deskundige sprekers zullen u uitvoerig voorlichten, waardoor u in staat bent cliënten de ins en outs van de nieuwe wet voor te houden op grond waarvan die bij de aanvang van het huwelijk of de ontbinding daarvan een weloverwogen keuze kunnen maken.

De Studiemiddag Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docenten
Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiemiddag Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen bedraagt € 291,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiemiddag Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin