Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ministerie van Financiën 7 februari 2017, nr. 2017-0000017436

LinkedIn
09-02-2017 | Categorie: Besluiten

Reactie Staatssecretaris met betrekking tot het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000

Op 21 september jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Financiën de brief doorgestuurd van P.R.H.H. d.d. 5 juli 2016 inzake Verzoek om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van de Successiewet 1956 uit het Belastingplan 2016 per 1 januari 2017. Zoals door de commissie verzocht, reageert de staatssecretaris van Financiën op die brief. De brief heeft betrekking op het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000. Dit overgangsrecht is vastgelegd in artikel 82a van de Successiewet 1956 (hierna SW).

In die brief wordt gesteld dat het eerste lid van artikel 82a SW dat per 1 januari 2017 in werking treedt, tot een oneerlijke verandering leidt. Dit omdat voor iemand die vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, de verhoogde vrijstelling van € 100.000 in principe wordt verlaagd tot € 27.567. Op grond van het derde lid van artikel 82a SW is alsnog een vrijgestelde schenking voor de eigen woning mogelijk van € 46.984 indien deze persoon in 2015 of 2016 een aanvullende schenking heeft ontvangen voor de eigen woning. Wordt in 2016 dus € 1 aanvullend verhoogd voor de eigen woning geschonken, dan is de hogere vrijstelling van € 46.984 van toepassing. De briefschrijver vindt dit onredelijk. Hij is het er verder niet mee eens dat indien deze persoon tot 2017 geen eigen woning met eigenwoningschuld had, deze persoon niet de mogelijkheid heeft om de eerdere verhoogde vrijgestelde schenking aan te vullen tot € 100.000. De briefschrijver roept op deze oneerlijkheid op te lossen.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin