Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De werking van de redelijkheid en billijkheid bij uiterste wilsbeschikkingen – een vervolg (WPNR 2012/6918)

LinkedIn
23-02-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. A.F. Mollema

In WPNR 2008/6773 is een bijdrage van de auteur opgenomen over de werking van de redelijkheid en billijkheid bij uiterste wilsbeschikkingen. Dat is gebeurd naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 19 maart 2008, LJN BD5329. Onlangs is er opnieuw een uitspraak gedaan over de werking van de redelijkheid en billijkheid bij uiterste wilsbeschikkingen, en wel door de Rechtbank Roermond op 9 november 2011, LJN BU3506. Deze uitspraak ligt in dezelfde lijn als die van de Rechtbank Haarlem. Bovendien is er op 18 oktober 2011 in de zaak van de Rechtbank Haarlem uitspraak in hoger beroep gedaan door het Hof Amsterdam, LJN BU1969. De auteur beziet in deze bijdrage of de twee aan deze zaken ten grondslag liggende gevallen met elkaar vergelijkbaar zijn en of er ook in het geval waar de rechtbank Roermond over heeft beslist, ruimte bestaat voor de werking van de redelijkheid en billijkheid.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin