Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

‘Is de ene zijn dood de andere zijn brood’ revisited. Beperking van de testeervrijheid in artikel 4:953 (oud) BW en artikel 4:59 BW (JBN 2012/16)

LinkedIn
08-03-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.F.M. Le Cat

Op grond van art. 4:953 (oud) BW is een uiterste wilsbeschikking nietig, indien de beschikking strekt ten behoeve van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die de testateur gedurende de ziekte waaraan hij is overleden bijstand heeft verleend en die beschikking tijdens de duur van die ziekte is gemaakt. Art. 4:59 BW kent min of meer dezelfde inhoud voor het huidig recht. In zijn arrest van 10 december 2010, LJN BN8534, heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of 'lijden aan het leven' een 'ziekte' is in de zin van art. 4:953 lid 1 (oud) BW. De auteur gaat in deze bijdrage in op de vraag hoe de notariële praktijk omgaat met deze beperking aan de testeervrijheid.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin