Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het levenstestament – waar blijft de wettelijke basis? (Estate Planner Digitaal 2012/06)

LinkedIn
21-06-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. D.J. Kelfkens-Saija en mr. M. de L. Monteiro

Op 14 mei 2009 is het levenstestament officieel gelanceerd door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). In juridische zin is het levenstestament een volmacht, of een verzameling van volmachten, geneeskundige behandelverboden, en geboden, informatie over digitale bestanden, euthanasie en overige levenszaken. Het levenstestament is bedoeld voor situaties waarin men eigen belangen niet meer kan behartigen. Tot op de dag van vandaag ontbreekt echter een wettelijke grondslag voor het levenstestament. Wel heeft de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de EPN een proeve van een wetsvoorstel gepresenteerd op 31 mei 2011. In de toelichting wijst de WAR op de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa waarbij het uitgangspunt is dat mensen zelf maatregelen moeten kunnen treffen voor het geval zij wilsonbekwaam worden, waarbij gedacht wordt aan minder formele beschermingsmaatregelen dan die door de rechter kunnen worden getroffen, zoals het geven van een volmacht. Met de proeve van een wetsvoorstel van de WAR kan eenvoudig en op korte termijn een deel van de aanbeveling worden gerealiseerd. De proeve van een wetsvoorstel omvat wijzigingen en aanvullingen van de volmachtbepalingen alsook een regeling (van regelend recht) van de rekening en verantwoording door de gevolmachtigde die handelt namens een wilsonbekwame volmachtgever. In deze bijdrage bespreken de auteurs in hoeverre de proeve van een wetsvoorstel verbeteringen oplevert ten behoeve van het levenstestament. Daarbij wordt ingegaan op drie facetten die betrekking hebben op het levenstestament, te weten het verband tussen wilsonbekwaamheid en het einde van een volmacht, het afleggen van rekening en verantwoording door de gevolmachtigde en de registratie van het levenstestament.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin