Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De ‘papieren’ schenking is een schenking ter zake des doods; de erfrechtelijke renteovereenkomst ook?! (FTV 2012/42)

LinkedIn
24-09-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. P. Blokland

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad (LJN BU7268) geoordeeld dat een ‘papieren’ schenking geldt als schenking ter zake des doods in de zin van art. 7:177 BW. De vraag is of hetgeen de Hoge Raad heeft beslist ook van belang is voor de erfrechtelijke renteovereenkomst. Alvorens die vraag te beantwoorden en de consequenties van het antwoord te inventariseren, gaat de auteur in deze bijdrage eerst kort in op de relevantie van deze rechtsfiguur in de praktijk.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin