Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ik opa en ik oma … (Tijdschrift Erfrecht 2012/6)

LinkedIn
19-12-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. K.M.L.L. van de Ven

Het is voor kleinkinderen natuurlijk leuk als ze van opa of oma na hun overlijden rechtstreeks, met overslaan van de eigen ouder, een geldbedrag erven. Dat is zeker het geval als het bedrag ook nog eens zonder betaling van erfbelasting wordt ontvangen. Misschien dat opa op het geldbedrag tijdelijk een bewind heeft gezet in verband met de jeugdige leeftijd van het kleinkind, maar bij het einde van het bewind zou deze zelf de geldsom kunnen besteden. De vraag is of hetgeen opa of oma bedoeld heeft na te laten, daadwerkelijk door het kleinkind wordt verkregen. In de zaak die op 29 augustus 2012 werd voorgelegd aan de Rechtbank Maastricht (LJN BX6252) heft de rechtbank de op verzoekster rustende testamentaire last op, vanwege zijn nadelige fiscale uitwerking ervan voor de minderjarige kleinkinderen. De kleinkinderen krijgen niets. In deze bijdrage wordt tegen de achtergrond van de zaak bij Rechtbank Maastricht ingegaan op de last en het legaat, alsmede de verschillende fiscale gevolgen daarvan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin