Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een nieuw Europees kindje… De Europese Erfrecht Verordening (JBN 2013/19)

LinkedIn
04-04-2013 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. I. Curry-Sumner

In deze bijdrage licht de auteur enkele aspecten toe van de Europese Erfrecht Verordening, welke op 4 juli 2012 is vastgesteld. Voordat de auteur ingaat op de belangrijkste bepalingen zelf, wordt eerst kort stilgestaan bij de inleidende IPR-vragen van toepassingsgebieden en samenloop. Daarna komen de IPR-vragen met betrekking tot bevoegdheid en toepasselijk recht aan bod. Tot slot passeert de Europese verklaring van erfrecht de revue.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin