Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Testamentair bewind, ‘bijstandproof’? (Tijdschrift Erfrecht 2014/4)

LinkedIn
08-09-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. N.V.C.E. Bauduin

Het ontvangen van een erfenis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de bijstandsgerechtigde woonplaats heeft, kan de uitkering beëindigen als het vermogen door het ontvangen van de erfenis hoger wordt dan voor het recht op bijstand is toegestaan. De vraag is of dit ook geldt voor een erfrechtelijke verkrijging die onder bewind is gesteld. Ofwel: wat zijn de gevolgen van het instellen van een testamentair bewind voor een bijstandsgerechtigde, die door het bewind het beheer en de vrije beschikking over zijn erfrechtelijke verkrijging mist? Voordat de auteur op deze vraag ingaat, wijdt zij in dit artikel enkele woorden aan het instellen van een testamentair bewind, in het bijzonder aan het bewind dat wordt ingesteld in het belang van de rechthebbende.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin