Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

‘Onder Jan’, de insolvabiliteitsvrijstelling voor de schenkbelasting (FBN 2015/4)

LinkedIn
24-02-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Janssen

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen (art. 33 sub 8° SW). In 2013 en 2014 hebben de gerechtshoven te Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9886) en Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:2773) uitspraak gedaan inzake een beroep op deze vrijstelling. In dit artikel bespreekt de auteur beide uitspraken en komt hij tot de slotsom dat de vrijstelling van art. 33 sub 8° SW een negatief vermogen van de begiftigde vereist en een schenking die de begiftigde in staat stelt dringende financiële verplichtingen aan derden te voldoen. Kunstgrepen om een kwijtschelding te vermommen als een schenking die de begiftigde helpt zijn schulden te voldoen, helpen hierbij niet.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin