Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Reactie op “Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort” (WPNR 2015/7070)

LinkedIn
16-07-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. B. Breederveld, mr. R. Meiners, prof. mr. A.J.M. Nuytinck, mr. A.H.M. Rieter en prof. mr. L.C.A. Verstappen

In zijn artikel in WPNR 2015/7069 heeft Perrick flinke kritiek uitgeoefend op het initiatiefwetsvoorstel 33987. Perricks kritiekpunten richten zich voornamelijk op de bestaande regeling van art. 1:94 lid 5 aanhef en onder b BW en op het voorgestelde art. 1:96 lid 3 BW. Gezien de inhoud van deze kritiek maken de auteurs – de juridische adviseurs van de initiatiefnemers van het wetsontwerp tot beperking van de wettelijke gemeenschap –  in dit artikel enige opmerkingen over de bijdrage van Perrick. De strekking van hun opmerkingen is dat de kritiek van Perrick op de inhoud van de huidige wettelijke regeling en het wetsvoorstel is gebaseerd op een onjuiste en/of onvolledige lezing/interpretatie van de huidige wet, het wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin