Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verkoop woning met kwijtschelding deel van koopprijs is géén schenking van de woning (FBN 2016/17)

LinkedIn
12-05-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. L.E. Welkers en prof. dr. J.P.M. Stubbé

In dit artikel bespreken de auteurs het arrest HR 26 februari 2016, nr. 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:320. In afwijking van Rechtbank Noord-Holland, Hof Amsterdam en zelfs A-G IJzerman, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de verkrijging van een woning tegen de waarde in het economische verkeer, waarbij een deel van de koopprijs wordt kwijtgescholden, de kwijtschelding het object van de gift vormt en niet de woning. Voor de bepaling van de waarde van de bevoordeling speelt het waarderingsvoorschrift voor woningen in art. 21 lid 5 SW dus geen rol.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin