Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Van ‘levensexecuteur’ tot executeur, waar ligt de grens? (Tijdschrift Erfrecht 2016/6)

LinkedIn
23-01-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

De toename van het aantal levenstestamenten brengt ook voor de erfrechtpraktijk interessante vragen aan het licht. Stel bijvoorbeeld dat degene die in het testament van de erflater tot executeur is benoemd, ten tijde van erflaters overlijden wilsonbekwaam blijkt te zijn. Deze persoon heeft evenwel – toen hij wilsbekwaam was – in een levenstestament een levensexecuteur aangewezen die hem gedurende (een) wilsonbekwame periode(n) in allerlei opzichten vertegenwoordigt. Mag de levensexecuteur namens de volmachtgever de executeursbenoeming al dan niet aanvaarden en namens de volmachtgever de bevoegdheden van de executeur uitoefenen? In dit artikel gaat de auteur nader op deze situatie in.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin