Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Werking van een ‘vindicatielegaat’ (legaat met zakelijke werking) van een onroerend goed in een lidstaat dat zo’n legaat niet kent (JBN 2018/41)

LinkedIn
12-09-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J.H. Pleysier

De auteur behandelt in dit artikel een uitspraak van het HvJ EU van 12 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:755. Een Poolse notaris weigert een testament houdende een legaat met zakelijke werking met betrekking tot een in Duitsland gelegen onroerend goed te passeren omdat in het Duitse recht zulk een legaat niet bestaat. In het arrest worden art. 1 lid 2 onder k en l en art. 31 van de Verordering (EU) 650/2012 uitgelegd. Die bepaling staat eraan in de weg dat een lidstaat waarvan het rechtsstelsel de figuur van het vindicatielegaat niet kent, weigert de zakelijk werking te erkennen die een dergelijk legaat op grond van het door de testateur gekozen toepasselijke erfrecht heeft. De auteur behandelt de uitspraak van de Poolse rechtbank te Gorzów Wielkopolski en het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast gaat de auteur in op het belang van de uitspraak voor het notariaat.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin