Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Kennis is macht – het recht op informatie van de onterfde legitimaris (Estate Planner Digitaal 2018/12)

LinkedIn
20-12-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.T. van Gompel

Op 4 november 2016 kopte NRC Handelsblad al: “Onterven is geen taboe meer.” Ook de auteur ziet in haar praktijk steeds meer ouders die een kind willen onterven. Vaak gebeurt dit omdat de relatie met hun kind is verstoord. Een onterving wordt soms ook ingegeven door het feit dat ouders vinden dat hun kind niet met geld kan omgaan, of de erfenis niet nodig heeft. Hoe dan ook, bij de boedelafwikkeling melden zich dus steeds vaker onterfde legitimarissen die voor de berekening van hun legitieme portie behoefte hebben aan informatie. In dit artikel zet de auteur mede aan de hand van jurisprudentie uiteen op welke informatie de onterfde legitimaris recht heeft en tot wie hij zich voor die informatie kan wenden. Daartoe schetst de auteur eerst kort het karakter van de legitieme portie. Tevens bespreekt zij hoe kan worden afgedwongen dat de relevante informatie ook daadwerkelijk aan de legitimaris wordt verschaft. Tot slot vergelijkt de auteur de positie van de onterfde legitimaris in dit verband met de positie van de legitimaris-erfgenaam.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin