Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De erfovereenkomst in Nederland en België (KWEP 2019/19)

LinkedIn
23-09-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. S. Yesilkir

In Nederland is iedere rechtshandeling nietig die de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen, dan wel strekken tot beschikking over een nog niet opengevallen nalatenschap in zijn geheel of een evenredig deel daarvan. Feitelijk komt dit er bijvoorbeeld op neer dat partners niet bindend met elkaar kunnen overeenkomen dat zij elkaars enige erfgenamen zijn en dat ouders bijvoorbeeld niet-bindend een legaat kunnen toekennen aan hun kind(eren). Door dit verbod op de erfovereenkomst loopt de Nederlandse burger veel kansen mis. De vraag is of dit verbod nog wel van deze tijd is. Zo valt er wel wat af te dingen op de argumenten van dit verbod en ontstaat er een steeds grotere behoefte aan het creëren van erfrechtelijke binding ten aanzien van niet-opengevallen nalatenschappen. Een erfovereenkomst biedt immers diverse mogelijkheden, waarvan een aantal in dit artikel wordt benoemd.
In België zijn de erfrechtelijke mogelijkheden recentelijk uitgebreid met de globale erfovereenkomst. Van deze nieuwe regeling is veelvuldig gebruikgemaakt sinds de invoering. In veel andere landen is het sluiten van een erfovereenkomst al lange tijd mogelijk. In bepaalde internationale situaties is het, ondanks het Nederlandse verbod, toch mogelijk om in Nederland een erfovereenkomst te sluiten. Een estate planner dient zich van deze mogelijkheden bewust te zijn. In dit artikel worden de belangrijkste argumenten voor het verbod op de erfovereenkomst uiteengezet, de ontwikkelingen in België besproken en de mogelijkheden op grond van het internationaal privaatrecht in kaart gebracht.

Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2019/19.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin