Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Enige opmerkingen over privéschulden en gemeenschapsschulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (FTV 2020/13)

LinkedIn
09-07-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt, in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals dat per 1 januari 2018 geldt, ingegaan op het al eerder door de auteur gehuldigde principe ‘schuld volgt goed’ en op de vraag of een goed gezamenlijk kan zijn, zonder dat sprake is van een gemeenschap als bedoel in titel 3.7 BW. Ook wordt ingegaan op wie de bewijslast rust bij de vraag of een schuld van vóór de aanvang van de gemeenschap in de gemeenschap valt. De aanvankelijke eenvoud (alle goederen en schulden van vóór het aangaan van de gemeenschap zouden privé blijven), is ingeruild voor een aanzienlijk complexer systeem waarbij niet helder is of schulden waarvoor maar één echtgenoot aansprakelijk is, maar die een gemeenschappelijk karakter dragen, in de gemeenschap kunnen vallen. Verder worden de huwelijkse schulden in het grotere perspectief van de algemeenheid van goederen geplaatst. In dat kader wordt een (mogelijk) nieuw fenomeen behandeld: de schuld waarvoor slechts de ene aanstaande echtgenoot aansprakelijk is, maar die als privéschuld van de ander te gelden heeft.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/13.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin