Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

De informatieplicht met betrekking tot het eigen en fideï-commissaire vermogen bij de fideï-commissaire erfstelling, mede in relatie tot de legitieme (FTV 2021/30)

LinkedIn
31-10-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 24 februari 2021 sprak de rechtbank Midden-Nederland een vonnis uit over de toepassing van de dwingendrechtelijke verplichtingen van de bezwaarde bij een tweetrapserfstelling (fideï-commis). De rechtbank veroordeelt de bezwaarde tot nakoming van een aantal verplichtingen, waarop de auteur nader ingaat. De auteur kan zich vinden in het vonnis voor zover het gaat om de dwingendrechtelijke verplichtingen die op de bezwaarde rusten. Hij maakt wel een aantal kritische kanttekeningen over de door de rechtbank aan de bezwaarde opgelegde plicht om jaarlijks het saldo van haar eigen vermogen op te geven aan de verwachters. Achtereenvolgens worden de boedelbeschrijving, jaarlijkse opgave en jaarlijkse toonplicht besproken. Bij de jaarlijkse opgave wordt in verband met de interingsvolgorde ook ingegaan op de relatie tussen het fideï-commissaire vermogen en het eigen vermogen.
De uitspraak van rechtbank Midden-Nederland maakt duidelijk dat de administratieve lasten bij een fideï-commissaire erfstelling serieus genomen moeten worden. Zowel de boedelbeschrijving, de jaarlijkse opgave als de jaarlijkse toonplicht zijn van dwingend recht. Te ver gaat de rechtbank wat de auteur betreft door een verplichting aan de bezwaarde op te leggen om het saldo van haar eigen vermogen jaarlijks op te geven. Dat laatste is niet wenselijk en nodig: bij de legitieme portie lijkt dit pas wenselijk als de vordering opeisbaar is en bij de fideï-commissaire erfstelling geldt dat als de bezwaarde geen goede administratie bijhoudt omtrent de interingen, de verwachters bij het in vervulling gaan van de voorwaarde waarschijnlijk de sterkste kaarten zullen hebben bij het opvorderen van het gehele fideï-commissaire vermogen of hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/30.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin