Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

‘Niet-verlatingsbeding’ in samenlevingscontract in strijd met de goede zeden, maar notaris treft geen blaam (JBN 2021/43)

LinkedIn
30-09-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Aan het opnemen van een beding dat in strijd is met de wet of de openbare orde dient de notaris niet zijn medewerking te verlenen. De notaris kan uiteraard wel adviseren om een alternatief geformuleerd beding in de akte op te nemen, dat voldoet aan de bedoeling van partijen. Daarbij dienen de partijen wel op het risico gewezen te worden dat het beding mogelijk vernietigbaar is of nietig zou kunnen worden verklaard. Aan de te bespreken uitspraak van de Kamer voor het Notariaat te ’s-Hertogenbosch is een civiele procedure in twee instanties voorafgegaan.
Een notaris wordt soms verzocht om bijzondere bedingen in een akte, zoals in een samenlevingscontract en huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, op te nemen. Duidelijk is dat indien zo’n beding in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, de notaris daar geen medewerking aan mag verlenen. Om toch de door partijen verlangde werkzaamheden te verrichten, het opstellen van de gewenste akte, kan de notaris een alternatieve formulering van het beding voorstellen, dat toch aan de bedoeling van de partij(en) tegemoetkomt. Daarbij is wel belangrijk dat de notaris rekening houdt met de belangen van beide partijen, onderzoek doet naar de bedoeling van partij(en) om het beding op te willen nemen en hen informeert over het risico dat het beding mogelijk vernietigbaar is of nietig zou kunnen worden verklaard. Of de notaris bij het opmaken van de akte de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen, wordt beoordeeld op basis van de ten tijde van zijn handelen of nalaten geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Dat de bij de akte betrokken partij(en) later verklaren een andere bedoeling met het betreffende beding te hebben gehad, kan de notaris niet aangerekend worden.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2021/43.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin