Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

‘Schenken en erven’ van goederen met criminele herkomst (VFP 2021/72)

LinkedIn
01-09-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. L.A.G.M. van der Geld

Mag je goederen of geld aannemen die een relatie met een misdrijf hebben? Deze vraag kan aan de orde zijn als je krachtens schenking of erfrecht verkrijgt. Als je een Kalasjnikov of een Glock-pistool erft dan is de criminele herkomst evident, bij geld dat je geschonken krijgt of erft is dat niet te zien. Of te ruiken: Pecunia non olet (geld stinkt niet).
In deze bijdrage beperkt de auteur zich tot het aannemen van geld en goederen met een criminele herkomst en de gevolgen daarvan in het strafrecht voor erfgenamen en begiftigden. Het onderwerp ‘schenken en erven van goederen met criminele herkomst’ bestrijkt namelijk een breed spectrum van onder meer socialezekerheidsfraude, de fiscale inkeerregelingen en de gevolgen van ‘criminele’ elementen in de nalatenschap voor de afwikkeling en vereffening.
Als erfgenamen of begiftigden ook maar enig vermoeden hebben van criminele herkomst van hetgeen zij verkrijgen, dan kunnen zij niet voorzichtig genoeg zijn. Voor erfgenamen betekent dit dat zij het geld en de goederen die in verband staan met enig misdrijf ‘niet aanraken’ maar ervoor zorgen dat deze niet binnen hun beschikkingsmacht staan, het geld en de goederen bij de Staat laten terechtkomen en ten spoedigste melding doen bij politie en justitie. Bij de schenking ligt het anders, daar heeft een begiftigde de mogelijkheid om het criminele geld/goed ‘terug te spelen’ naar de schenker. De Staat en/of de benadeelde partij kan vervolgens de schenker aanspreken.
Voor een notaris, belastingadviseur, advocaat of andere professionele dienstverlener die de erfgenamen bijstaat in de afwikkeling/vereffening van de nalatenschap is het belangrijk alert te zijn op eventuele misdaadgelden in de nalatenschap. Niet alleen in verband met de advisering aan de erfgenamen, maar ook om zelf niet betrokken te raken dan wel mee te werken aan de verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Dit geldt ook indien de professional adviseert in het kader van het doen van schenkingen.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2021/72.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin