Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Samen spelen, samen delen… maar er zijn grenzen (FBN 2022/26)

LinkedIn
25-07-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. R.D. de Jong

Op 13 april 2022 is een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd, waarin een goedkeuring is opgenomen waardoor in bepaalde situaties samentelling van schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen achterwege blijft bij verkrijgingen door broers, zussen, neven, nichten of andere bloedverwanten, die van rechtswege als elkaars partner voor de Successiewet worden aangemerkt. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen wat de goedkeuring inhoudt, wat het belang ervan is voor de praktijk en of met de regeling in alle gevallen wordt bereikt wat is beoogd.
De goedkeuring is een welkome tegemoetkoming aan de praktijk die een ongewenst gevolg van de samenloop van de partnerregeling en de samentelbepalingen van de Successiewet bestrijdt. Dat in dit artikel toch het één en ander is opgemerkt met betrekking tot de uitwerking van de goedkeuring, is niet toe te rekenen aan het beleidsbesluit, maar vindt zijn oorsprong in de vijfjaarstermijn van art. 1a lid 3 SW en de gelijkstellingen van art. 19 SW. Ten aanzien hiervan zijn deze volgende problemen geconstateerd:

  • de verschillende familiebegrippen in de schenk- en erfbelasting sluiten niet goed op elkaar aan en roepen vragen op bij toepassing, omdat de reikwijdte niet altijd duidelijk is;
  • voor de schenkbelasting geldt een (verhoogde) vrijstelling bij schenking aan een ‘kind van de ouders’. Voor de vrijstelling erfbelasting geldt dat moet worden verkregen door ‘(klein-)kinderen’. Voor het lage tarief van de schenk- en erfbelasting moet de verkrijger een ‘afstammeling’ zijn. Vanwege de verschillende gehanteerde begrippen kan het voorkomen dat wel het verlaagde tarief geldt, maar niet de hogere vrijstelling;
  • voor het begrip ‘ouders’ bestaat geen fiscale of civiele definitie;
  • in art. 19 SW is onder meer bepaald dat aanverwanten worden gelijkgesteld met bloedverwanten. Maar hoever reikt deze gelijkstelling voor wat betreft stiefkinderen en schoonkinderen (en hun afstammelingen).

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2022/26.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin