Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het levenstestament en/in de notariële praktijk (WPNR 2016/7131)

LinkedIn
01-07-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

Het levenstestament kan een aantal kwetsbaarheden vertonen, waarop de wetgever zou moeten reageren met aanvullende - vooral beschermende - wettelijke maatregelen. Een goed notarieel levenstestament kan genoemde kwetsbaarheden tot op grote hoogte ondervangen. De autonomie van de levenstestateur brengt mee dat zijn wensen (waaronder meestal dat geen bewind of curatele wordt ingesteld) zoveel mogelijk gevolgd moeten worden. In het licht van enerzijds het recht doen aan diens autonomie en anderzijds de noodzaak tot bescherming van diens belangen, zou het de voorkeur verdienen in het levenstestament zelf waarborgen op te nemen, die ertoe leiden dat het zo nodig wordt gemodificeerd, de uitoefening ervan wordt opgeschort of zelfs wordt beëindigd door een onafhankelijke derde. De levenstestateur kan zowel omtrent inwerkingtreding van, toezicht op, uitoefening, modificatie, opschorting en beëindiging van het levenstestament waarborgen inbouwen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2016/7131.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin