Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
03-07-2020 - Algemene Licentievoorwaarden en prijsindexatie 2021
19-06-2020 - Alimentatie: de stand van zaken (Estate Planner Digitaal 2020/4)

Leergang Scheiden


Deze Leergang Scheiden biedt u een compleet en actueel beeld van alle juridische en fiscale aspecten rondom de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding. In deze cursus komen alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding aan de orde, die van groot belang zijn om uw cliënt(e) zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Ervaren praktijkjuristen met ook veel ervaring als docent leiden u door de vele rechtsvragen – civiel en fiscaal – die de vermogensrechtelijke afwikkeling van een scheiding met zich brengt. De adviseur moet het civiele recht tot in de puntjes beheersen, maar 'het rode lampje moet toch echt gaan branden' waar het de fiscale gevolgen betreft. Niet zelden worden de fiscale gevolgen veronachtzaamd met onverwachte heffingen achteraf tot gevolg. Dit speelt vooral bij de scheidende IB-ondernemer en directeur/grootaandeelhouder.

De Leergang Scheiden is dan ook veel breder opgezet dan gebruikelijk. Het programma maakt dat duidelijk. De docenten weten uit ervaring waar het allemaal mis kan gaan en ook daadwerkelijk gaat in de praktijk. Zij wijzen u op de vele valkuilen en leren u die te herkennen en te vermijden. Na het volgen van deze cursus kunt u de ingewikkelde echtscheidingen met de daaraan inherente verdelingsproblematiek, alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en andere vermogensrechtelijke gevolgen behandelen en bent u ook volledig bij met de actuele ontwikkelingen, in het bijzonder in de rechtspraak.

De Leergang Scheiden bestaat uit zes losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Huwelijksvermogensrecht I
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • wet beperking gemeenschap van goederen
 • nominaliteitsleer/beleggingsleer
 • vergoedingsrechten
 • zaaksvervanging
 • uitsluitingsclausule
 • verknochtheid
 • kosten van de huishouding
 • verrekenbedingen algemeen
 • divorce estate planning
 • erfrechtelijke regelingen in het kader van scheiding;
 • echtscheidingstestament
Dag 2:
  Levensverzekeringen en pensioenen
Docent: Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • overlijdenrisicoverzekeringen
 • kapitaalverzekering eigen woning
 • Boon van Loon-arrest
 • Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding
 • conversie
 • pensioen in eigen beheer
 • gouden handdruk/ontslagvergoedingen
 • stamrechten (ook via een besloten vennootschap)
Dag 3: Onderhoudsverplichtingen
Docent: Mr. Koert Boshouwers
Advocaat bij Hanssen Spronk Familierecht en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • onderhoudsverplichtingen
 • alimentatieberekening; tremanormen
 • afkoop van alimentatie
 • draagkracht van de ondernemer
 • formuleren (gemeenschappelijk) verzoek
Dag 4: Fiscale aspecten van scheiden
Docent: Mr. Johanna Jongekrijg
Belastingadviseur bij Deloitte
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • partnerregeling
 • eigenwoningregeling
 • bijleenregeling
 • inkomenstoerekening in jaar van scheiden
 • periode van onverdeeldheid
 • aanmerkelijk belangregeling
 • ib-ondernemer
 • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 5: IPR-aspecten van echtscheiding en nevenvoorzieningen
Docent: Mr. Jan-Ger Knot
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
 • rechtsmacht van de Nederlandse rechter inzake:
  - echtscheiding
  - huwelijksvermogensrecht
  - gezag en omgang
  - alimentatie
 • rechtskeuzemogelijkheden en het overigens toepasselijke recht op:
  - de echtscheiding
  - het huwelijksvermogensregime
  - kwesties van gezag en omgang
  - partner- en kinderalimentatieverplichtingen
 • materiële en formele geldigheid van huwelijkse voorwaarden
 • hoofdlijnen van de toekomstige Europese huwelijksvermogensrechtverordening
Dag 6: Huwelijksvermogensrecht II
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: n.n.b.
Onderwerpen:
 • omvang en samenstelling huwelijksgemeenschap
 • contractuele verdeling
 • verdeling door de rechter
 • afwikkelen van verrekenbedingen

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten 
KNB: 36
EPN: 36
RB: 36
NOB: 36
MFN: 36
NOvA: 36 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 36 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de Leergang Scheiden bedraagt € 3.600,00 excl. btw per persoon. Het Compendium Echtscheiding is bij de prijs inbegrepen. Afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, bieden wij u een korting die kan oplopen tot 25%. 

Tijdens de opleiding krijgt u geheel gratis:
- een persoonlijk abonnement op Estate Planner Digitaal, incl. de Kennisbank Estate Planning, alsmede 
- drie studiemiddagen naar keuze, die door ons worden aangeboden in de periode mei - december 2019.

Informatie
Voor meer informatie over de Leergang Scheiden kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin