Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
12-10-2018 - Schuldvervanging in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2018/7209)
11-10-2018 - Ik-oma-legaat valt onder artikel 10, lid 1, van de Successiewet (NTFR 2018/2250)

Studiemiddag verdieping relatievermogensrecht (**)


Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Estate Planning College de studiemiddag Verdieping relatievermogensrecht, waarin onder meer zal worden ingegaan op de eerste ervaringen met het nieuwe regime van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Op 1 januari 2018 is een aantal ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht opgetreden. Zo vallen het voorhuwelijkse vermogen en de verkrijgingen krachtens erfrecht en gift van rechtswege niet meer in de huwelijksgemeenschap en is er een belangrijke uitzondering gemaakt voor goederen die al vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden (art. 1:94 lid 2 BW nieuw). De uitsluitingsclausule wordt voor 'nieuwe huwelijken' vervangen door de insluitingsclausule of gemeenschapsclausule (art. 1:94 lid 3 letter b BW nieuw). De erflater of schenker kan bepalen dat een goed wel in de huwelijksgemeenschap valt van de verkrijger(s).

In de praktijk zal het nieuwe art. 1:95a BW de nodige civielrechtelijke en fiscale problemen opleveren, waardoor ondernemers (en hun echtgenoten!) er goed aan doen huwelijkse voorwaarden te maken. Zonder goede huwelijkse voorwaarden zal de problematiek bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap met een voorhuwelijks ondernemingsvermogen in het bijzonder door echtscheiding groot zijn.

Het verhaal van schuldeisers op de huwelijksgemeenschap is bovendien in aanzienlijke mate gewijzigd.

De nieuwe wettelijke regeling werkt sterk door in het fiscale recht.

In deze studiemiddag wordt niet alleen uitvoerig ingegaan op deze nieuwe wettelijke bepalingen, maar ook op wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Hoe moet de adviespraktijk met deze verkleinde huwelijksgemeenschap en gecompliceerde materie omgaan? Wat betekenen de nieuwe wettelijke bepalingen voor de echtscheidingspraktijk? En welke gevolgen hebben de nieuwe wettelijke bepalingen voor de werking van de uitsluitingsclausule?

De terzake zeer deskundige docent neemt met u alle ins en outs van de nieuwe wet (nogmaals) door en attendeert u op de eerste ervaringen en knelpunten, zoals deze inmiddels zijn opgedaan in de dagelijkse praktijk, literatuur en (lagere) rechtspraak.

De studiemiddag Verdieping relatievermogensrechtstart om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docent
Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3

Prijs
De prijs voor deelname aan de studiemiddag Verdieping relatievermogensrecht bedraagt € 295,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de studiemiddag Verdieping relatievermogensrecht kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Basiscursus Estate Planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin