Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
03-07-2020 - Algemene Licentievoorwaarden en prijsindexatie 2021
19-06-2020 - Alimentatie: de stand van zaken (Estate Planner Digitaal 2020/4)

Studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal


Op donderdag 8 oktober 2020 organiseert Estate Planning College de studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal.

Volgens art. 38p Wet LB 1964 vererft de ODV-aanspraak krachtens erfrecht. In de praktijk blijkt echter dat de erfgenamen van de ODV-gerechtigde niet altijd dezelfde personen zijn als de gewenste begunstigde(n) van de ODV. Aan de estate planner dan de taak om dit in goede banen te leiden en te voorkomen dat bij overlijden van de ODV-gerechtigde de ODV-aanspraak onzuiver wordt, waardoor over het gehele ODV-kapitaal loonbelasting en revisierente is verschuldigd. In de cursus worden de verschillende mogelijkheden besproken om de ODV-aanspraak na het overlijden van de ODV-gerechtigde (zuiver) aan de juiste persoon te laten toekomen.In de tweede helft van de cursus wordt ingegaan op de waardering van de ODV-aanspraak in de nalatenschap. De verkrijging van een zuivere ODV-aanspraak is vrijgesteld van erfbelasting, zodat de waardering van de ODV-aanspraak in beginsel irrelevant lijkt. Toch blijkt inmiddels dat de ODV-aanspraak in enkele situaties voor de heffing van erfbelasting wel degelijk gewaardeerd moet worden. In de cursus worden de gevolgen van de vererfde ODV voor de erfbelasting in kaart gebracht, waaronder het verschil tussen de civiele en fiscale waarde van de ODV-aanspraak.

Na het volgen van de cursus kunt u uw cliënten van adequaat advies voorzien en passende oplossingen aandragen ten aanzien van de vererving van hun ODV.

De studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden.

De studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal start om 13:30 uur en duurt tot 16:45 uur.

Docent
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3

Prijs
De prijs voor deelname aan de studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal bedraagt € 300,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin