Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Man/vrouw-firma en periodiek verrekenbeding (JBN 2020/52)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een onderneming drijven, kan de vraag rijzen wat de verhouding is tussen de regels van hun zakelijk juridische samenwerkingsverband en hun huwelijksvermogensrechtelijke regime. Anders gezegd: welke juridische regeling gaat in geval van botsende regelingen voor? Deze vraag kwam ook aan de orde in de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch van 9 juni 2020.
Deze uitspraak toont volgens de auteur aan hoe belangrijk het is dat een ondernemer als hij gaat trouwen of wanneer hij tijdens het huwelijk een onderneming begint, werk maakt van de huwelijkse voorwaarden, ook – of misschien zelfs – als hij die onderneming samen met zijn echtgenote heeft. Veelal wordt de zaak nog gecompliceerder als het om een familiebedrijf gaat en er familievermogen in de onderneming gestoken is.
In de onderhavige zaak zijn de regels betreffende het vennootschapscontract aan de orde en die van de huwelijkse voorwaarden, met name het periodieke verrekenbeding en het inkomensbegrip, en juist dat inkomensbegrip is hier het alles bepalende begrip. Wanneer dit inkomensbegrip niet nader omschreven is in de huwelijkse voorwaarden, moet het uitgelegd worden. Willen de echtelieden geen ruim inkomensbegrip, dan moeten zij de huwelijkse voorwaarden anders formuleren of alsnog wijzigen. Ook wanneer het vennootschapscontract en hierop voortbouwende juridische constructies (zoals in casu de inbreng in een Holding) iets anders bepalen, bijvoorbeeld een verrekening van 'de winst' in de verhouding 40/60, leidt de toepasselijkheid van het verrekenbeding gecombineerd met het inkomensbegrip in bovenvermelde zin, niet tot een ander resultaat omdat er in het vennootschapscontract een andere winstverdeling is bepaald. Het finaal verrekenbeding trekt alles weer gelijk. De auteur bespreekt vervolgens hoe een en ander te voorkomen is.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/52.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin