Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Over de quasi wettelijke verdeling en andere verzorgingsmakingen ten behoeve van de langstlevende echtgenoot (WPNR 2020/7307)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. J.B. Vegter

Vanaf het begin van het inwerkingtreden van het nieuwe erfrecht zijn als nadelen van de wettelijke verdeling beschouwd haar inflexibiliteit en de korte termijn die de langstlevende echtgenoot werd gegund de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Daarom werd al snel de zogenoemde quasi wettelijke verdeling voorgesteld als testamentsvorm bij uitstek geschikt ter verzorging van de langstlevende echtgenoot. Deze quasi wettelijke verdeling wordt als langstlevende testament in de praktijk veel gebruikt. Als inspiratie voor de quasi wettelijke verdeling diende de wettelijke verdeling en de onder het oude erfrecht veel toegepaste ouderlijke boedelverdeling. De wetgever meende dat de ouderlijke boedelverdeling als afzonderlijke rechtsfiguur kon verdwijnen omdat door de nieuwe regeling van de legitieme portie (legitimaris geen erfgenaam meer maar slechts schuldeiser van de nalatenschap) het voor de erflater mogelijk werd in zijn testament zijn goederen tussen zijn kinderen te verdelen of de één zijn goederen en de ander een uitkering in geld toe te kennen. Het middel dat de erflater volgens de wetgever tot deze verdeling ten dienste staat is het legaat. In de praktijk ziet men de quasi wettelijke verdeling vaak aan gevuld met keuzelegaten. Mede hierdoor ontstaan bijzonder gecompliceerde testamenten die vanwege deze complexiteit, zelfs voor deskundigen, niet eenvoudig te doorgronden zijn. Persoonlijk meent de auteur dat de quasi wettelijke verdeling voor de praktijk teveel onzekerheid met zich brengt en meen tevens dat andere, en tot minder onzekerheid aanleiding gevende rechtsfiguren, beschikbaar zijn. Daarom onderwerpt hij de quasi wettelijke verdeling in deze bijdrage aan een nadere (risico)analyse en schetst bovendien de andere bedoelde rechtsfiguren die als alternatief aan de praktijk als verzorgingsmaking voor de langstlevende echtgenoot ter beschikking staan.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7307.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin