Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
16-01-2018 - Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)
12-01-2018 - De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

Testamentmodellen


De toepassing Testamentmodellen bestaat uit een verzameling complete testamenten en losse tekstblokken en kenmerkt zich door haar hoogwaardige kwaliteit en eenvoud in gebruik. Doordat het programma op het Internet draait, bent u ervan verzekerd dat de testamenten en tekstblokken te allen tijde up-to-date zijn.

De in de toepassing Testamentmodellen opgenomen testamenten hebben in de meeste gevallen een vererving in gezinsverband als uitgangspunt. Er wordt daarbij dus steeds van uitgegaan dat uw cliënt bij overlijden een partner en één of meer (stief)kinderen als erfgenamen achterlaat. Is uw cliënt gehuwd of geregistreerd als partner, dan betreft het de volgende testamentvarianten:

 • Wettelijke verdeling
 • Facultatieve wettelijke verdeling
 • Quasi-wettelijke verdeling
 • OBV-plus
 • Vruchtgebruik
 • Vruchtgebruik met wettelijke verdeling als basis
 • Combinatie
 • Combinatie met wettelijke verdeling als basis
 • Tweetrap

Woont uw cliënt ongehuwd samen, dan zijn de volgende testamentvarianten beschikbaar:

 • Quasi-quasi-wettelijke verdeling
 • Partner enige erfgenaam
 • Vruchtgebruik
 • Combinatie
 • Tweetrap

Uiteraard zijn in het programma ook enkele testamentvarianten 'Anders' beschikbaar, voor het geval uw cliënt geen partner en/of kinderen heeft.

De testamenten kunnen op twee manieren worden samengesteld: via een dynamische vragenlijst of aan de hand van een statisch model. De variant Dynamische vragenlijst bevat bij ieder testament een afzonderlijke vragenlijst, waarin u diverse keuzes kunt maken. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, genereert u voor uw cliënt met één druk op de knop een testament op maat. Het is bij deze variant ook mogelijk direct een gelijkluidend testament te genereren voor de partner van uw cliënt (ook wel ‘spiegeltestament’ genoemd).
De variant Statisch model biedt bij ieder testament een afzonderlijk model aan, waarin van diverse tekstblokken meerdere varianten worden opgenomen. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende keuzemogelijkheden. Door de overbodige varianten uit het model te schrappen, kunt u eenvoudig een passend testament voor uw cliënt maken.

Alle testamenten worden in Word aangeboden, zodat u ze nog handmatig kunt bewerken. Dit geldt ook voor de losse tekstblokken.

Toelichting voor uw cliënt
Bij ieder testament is een uitgebreide en heldere toelichting voor uw cliënt beschikbaar, mits gebruik wordt gemaakt van de variant Dynamische vragenlijst. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kunt u met één druk op de knop een toelichting op maat genereren, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden. De toelichting volgt de artikelnummering van het testament en gaat vergezeld van een bijlage waarin de thans geldende vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting zijn opgenomen.

Modellencommissie
Een modellencommissie bewaakt de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken. In deze commissie hebben de volgende personen zitting:

Prijs
Eén licentie voor de toepassing Testamentmodellen kost € 873,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) vijf installaties. In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 450,00 excl. btw in rekening gebracht. 

NIEUW: Conversiebestand Testamentmodellen
Het is vanaf heden mogelijk om de standaardopmaak van onze testamentmodellen te converteren in een door u gewenste opmaak (lettergrootte, lettertype en nummering). Op basis van uw voorkeuren wordt op maat een conversiebestand ontwikkeld, waarmee u via een persoonlijk WORD-profiel het met onze rapportgenerator samengestelde testament (inclusief de toelichting) snel kunt omzetten in uw eigen look & feel. De eenmalige vergoeding voor deze maatwerkprogrammering bedraagt € 582,00 excl. btw

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Testamentmodellen kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin