Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
15-11-2019 - Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2020
05-11-2019 - Over afstand van recht in de Successiewet 1956 (WPNR 2019/7257)

Estate Planning College


Estate planning is een vakgebied dat ligt op het grensvlak van de notaris en de fiscalist. Mr. Cees Baard, de algemeen directeur van Estate Planning College, heeft estate planning reeds in 2003 als volgt gedefinieerd: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De fundamenten van estate planning liggen in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Estate Planning College biedt deze fundamenten van estate planning op drie niveau's aan: op basis-, verdiepings- en specialistisch niveau. 

Onlangs hebben wij de inhoud van onze opleidingen grondig herzien. Zo bieden wij momenteel diverse meerdaagse trajecten aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het niveau van de opleiding enerzijds en de onderlinge samenhang van de onderwerpen anderzijds. Daarnaast bieden wij diverse studiebijeenkomsten aan. 

De meerdaagse trajecten staan min of meer vast en worden doorlopend aangeboden. U kunt op elk gewenst moment instappen, omdat elke dag van een traject (met uitzondering van die van de basiscursus) ook los wordt aangeboden als studiebijeenkomst.

Voor de volgende meerdaagse trajecten kunt u zich aanmelden:

1. Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht 
In de tweedaagse Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht worden de hoofdlijnen van de wettelijke regelingen van het relatievermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht behandeld. De samenhang tussen deze rechtsgebieden en de hierop betrekking hebbende fiscale aspecten worden behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en praktijkcasuïstiek. De Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht is speciaal ontwikkeld voor accountants, financieel planners en adviseurs die na inventarisatie hun cliënten doorverwijzen naar de notaris of een andere specialist. Via het Verdiepingstraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kan aansluitend op de basiscursus een verdieping van de kennis worden gerealiseerd. 

2. Estate Planning Specialist
De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. Deze in de praktijk zeer goed beoordeelde opleiding  is door ons reeds in 2003 ontwikkeld en sindsdien steeds verder uitgebreid en jaarlijks geactualiseerd. Door deze 15 jaar ervaring is Estate Planning Specialist onmiskenbaar een begrip in de markt en een must als u estate planning serieus onder de knie wilt krijgen.

3. Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen
Omdat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een belangrijke plaats innemen binnen estate planning geeft Estate Planning College extra aandacht aan deze materie in het tweedaagse Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen. In dit traject staat de fiscaliteit van bedrijfsopvolging centraal en worden de voor de estateplanningpraktijk belangrijkste onderwerpen uit de Wet op de Inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten) en de Successiewet (ondernemingsvrijstelling) behandeld. 

 

2. Losse studie(mid)dagen

Als de actualiteit of de complexiteit van een onderwerp dat vereist, organiseren wij regelmatig studiebijeenkomsten over dat onderwerp. Daarnaast worden ook de bepaalde dagdelen en dagen uit de meerdaagse trajecten los aangeboden als studiemiddag of studiedag. Zie voor de onderwerpen, data en locatie onze speciale opleidingskalender.

 

Datum Opleiding Locatie PE-punten
28-11-2019 Studiedag Levensverzekeringen
Docent(en): Mr. dr. Gerard Staats en mr. Cees Baard
Tiel 6

Startdatum: 21-01-2020 Estate Planning Specialist
Docent(en): mr. Cees Baard, mr. dr. Gerard Staats, mr. Peter Blokland, prof. mr. Fons Stollenwerck, dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. dr. Jan-Ger Knot
Tiel 42

04-02-2020 Studiemiddag Eigen woning en scheiding
Docent(en): Mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 3

10-03-2020 Studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal
Docent(en): Mr. Mariƫlle Schuurman-van Nifterik
Tiel 3

Startdatum: 17-03-2020 Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht
Docent(en): Mr. Cees Baard en mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 12

02-06-2020 Studiedag Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 6

Startdatum: 02-06-2020 Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 12

23-06-2020 Studiedag Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 6


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin