Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
24-05-2019 - Het beƫindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot) (WPNR 2019/7239)
24-05-2019 - Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter (WPNR 2019/7240)

Estate Planning College


Estate planning is een vakgebied dat ligt op het grensvlak van de notaris en de fiscalist. Mr. Cees Baard, de algemeen directeur van Estate Planning College, heeft estate planning reeds in 2003 als volgt gedefinieerd: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De fundamenten van estate planning liggen in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Estate Planning College biedt deze fundamenten van estate planning op drie niveau's aan: op basis-, verdiepings- en specialistisch niveau. 

Onlangs hebben wij de inhoud van onze opleidingen grondig herzien. Zo bieden wij momenteel diverse meerdaagse trajecten aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het niveau van de opleiding enerzijds en de onderlinge samenhang van de onderwerpen anderzijds. Daarnaast bieden wij diverse studiebijeenkomsten aan. 

De meerdaagse trajecten staan min of meer vast en worden doorlopend aangeboden. U kunt op elk gewenst moment instappen, omdat elke dag van een traject (met uitzondering van die van de basiscursus) ook los wordt aangeboden als studiebijeenkomst.

Voor de volgende meerdaagse trajecten kunt u zich aanmelden:

 • 1. Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht 
  In de tweedaagse Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht worden de hoofdlijnen van de wettelijke regelingen van het relatievermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht behandeld. De samenhang tussen deze rechtsgebieden en de hierop betrekking hebbende fiscale aspecten worden behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en praktijkcasuïstiek. De Basiscursus relatievermogens-, schenkings- en erfrecht is speciaal ontwikkeld voor accountants, financieel planners en adviseurs die na inventarisatie hun cliënten doorverwijzen naar de notaris of een andere specialist. Via het Verdiepingstraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kan aansluitend op de basiscursus een verdieping van de kennis worden gerealiseerd. 

  2. Specialisatietraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht 
  Het vierdaagse Specialisatietraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht is geschikt voor iedereen, die alles op absoluut topniveau van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis zelfstandig wil toepassen in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaand aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal uit het Compendium Estate Planning, maar ook hoe u deze kennis in concrete situaties kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. 

  Specialistische kennis van de civiele en fiscale aspecten van het relatievermogens-, het schenkings- en het erfrecht is een belangrijke eerste stap en een belangrijk fundament voor het verkrijgen van (specialistische) kennis op het gebied van estate planning. Aansluitend op het Specialisatietraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kunt u door het volgen van drie aanvullende studiedagen het certificaat Estate Planning Specialist verkrijgen. Het vierdaagse Specialisatietraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht is namelijk een deel van de zevendaagse beroepsopleiding Estate Planning Specialist

  3. Estate Planning Specialist
  In plaats van het vierdaagse Specialisatietraject relatievermogens-, schenkings- en erfrecht kunt u de zevendaagse beroepsopleiding Estate Planning Specialist ook rechtsstreeks volgen. Deze in de praktijk zeer goed beoordeelde opleiding  is door ons reeds in 2003 ontwikkeld en sindsdien steeds verder uitgebreid en jaarlijks geactualiseerd. Door deze 15 jaar ervaring is Estate Planning Specialist onmiskenbaar een begrip in de markt en een must als u estate planning serieus onder de knie wilt krijgen.

  4. Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen
  Omdat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een belangrijke plaats innemen binnen estate planning geeft Estate Planning College extra aandacht aan deze materie in het tweedaagse Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen. In dit traject staat de fiscaliteit van bedrijfsopvolging centraal en worden de voor de estateplanningpraktijk belangrijkste onderwerpen uit de Wet op de Inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten) en de Successiewet (ondernemingsvrijstelling) behandeld. 

  5. Specialisatiecursus huwelijksvermogensrecht
  Het Specialisatiecursus huwelijksvermogensrecht biedt u een compleet en actueel beeld van alle juridische en fiscale aspecten rondom de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding. In dit traject komen alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding aan de orde, die van groot belang zijn om uw cliënt(e) zo goed mogelijk te kunnen bijstaan.
   

2. Losse studie(mid)dagen

Als de actualiteit of de complexiteit van een onderwerp dat vereist, organiseren wij regelmatig studiebijeenkomsten over dat onderwerp. Daarnaast worden ook de bepaalde dagdelen en dagen uit de meerdaagse trajecten los aangeboden als studiemiddag of studiedag. Zie voor de onderwerpen, data en locatie onze speciale opleidingskalender.

 

Datum Opleiding Locatie PE-punten
04-06-2019 Studiedag Specialisatie schenkingsrecht
Docent(en): Mr. Peter Blokland en mr. Cees Baard
Tiel 6

25-06-2019 Studiedag Specialisatie erfrecht
Docent(en): Mr. Peter Blokland en mr. Cees Baard
Tiel 6

04-07-2019 Studiedag Levensverzekeringen
Docent(en): Mr. dr. Gerard Staats en mr. Cees Baard
Tiel 6

Startdatum: 10-09-2019 Leergang Scheiden
Docent(en): mr. Cees Baard, mr. Koert Boshouwers, mr. Johanna Jongekrijg, mr. dr. Jan-Ger Knot, prof. mr. Fons Stollenwerck en mr. dr. Gerard Staats.
Tiel 36

24-09-2019 Studiemiddag Draagplichtovereenkomst
Docent(en): Mr. Leonie Stokkel en mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 3

Startdatum: 05-11-2019 Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 12

05-11-2019 Studiedag Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 6

26-11-2019 Studiedag Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en mr. Cees Baard
Tiel 6


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin