Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Estate Planning College


Estate planning is een vakgebied dat ligt op het grensvlak van de notaris en de fiscalist. Mr. Cees Baard, bestuursvoorzitter van Estate Planning Expert, heeft estate planning reeds in 2003 als volgt gedefinieerd: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De fundamenten van estate planning liggen in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Estate Planning College biedt deze fundamenten van estate planning op verschillende niveau's aan. 

Zo bieden wij momenteel diverse meerdaagse trajecten aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het niveau van de (voor)opleiding enerzijds en de onderlinge samenhang van de onderwerpen anderzijds. Daarnaast bieden wij diverse studiebijeenkomsten aan. 


Meerdaagse trajecten
De meerdaagse trajecten staan min of meer vast en worden doorlopend aangeboden. De opleidingsdagen van Estate Planning Specialist en Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen worden ook los aangeboden als studiebijeenkomst.

Voor de volgende meerdaagse trajecten kunt u zich aanmelden:

1. Basiscursus estate planning 
In de tweedaagse Basiscursus estate planning worden de hoofdlijnen van de wettelijke regelingen van het relatievermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht behandeld. De samenhang tussen deze rechtsgebieden en de hierop betrekking hebbende fiscale aspecten worden behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en praktijkcasuïstiek. De Basiscursus estate planning is speciaal ontwikkeld voor accountants, financieel planners en adviseurs die na inventarisatie hun cliënten doorverwijzen naar de notaris of een andere specialist.

2. Estate Planning Specialist
De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. Deze in de praktijk zeer goed beoordeelde opleiding  is door ons reeds in 2003 ontwikkeld en sindsdien steeds verder uitgebreid en jaarlijks geactualiseerd. Door deze jarenlange ervaring is Estate Planning Specialist onmiskenbaar een begrip in de markt en een must als u estate planning serieus onder de knie wilt krijgen.

3. Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen
Omdat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een belangrijke plaats innemen binnen estate planning geeft Estate Planning College extra aandacht aan deze materie in het tweedaagse Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen. In dit traject staat de fiscaliteit van bedrijfsopvolging centraal en worden de voor de estateplanningpraktijk belangrijkste onderwerpen uit de Wet op de Inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten) en de Successiewet (ondernemingsvrijstelling) behandeld. 

4. Driedaagse Leergang Levenstestament
Het levenstestament is niet meer weg te denken als alternatief voor bewind, mentorschap en curatele. Als instrument voor de rechtsbescherming van burger en ondernemer staat het levenstestament aan het begin van een glansrijke carrière, want uitontwikkeld is het nog lang niet. Onder leiding van onze hoofddocent mr. Aniel Autar is een Driedaagse Leergang Levenstestament samengesteld met docenten, die in de wetenschap en/of praktijk hun sporen op de diverse deelgebieden, waarop een levenstestament betrekking heeft, meer dan verdiend hebben.
 

Losse studie(mid)dagen
Als de actualiteit of de complexiteit van een onderwerp dat vereist, organiseren wij regelmatig studiebijeenkomsten over dat onderwerp. Daarnaast worden ook de bepaalde dagdelen en dagen uit de meerdaagse trajecten los aangeboden als studiemiddag of studiedag. Zie voor de onderwerpen, data en locatie onze speciale opleidingskalender.

Datum Opleiding Locatie PE-punten
02-07-2024 Studiedag Specialisatie Successiewet (volgeboekt)
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman
Gorinchem 6

10-09-2024 Studiedag Specialisatie Nabestaandenvoorzieningen - Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman en mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 6

08-10-2024 Studiemiddag Partners en eigen woning: wet of draagplichtovereenkomst
Docent(en): Mr. Leonie Stokkel en mr. drs. Jessica Cantineau
Amersfoort 3

15-10-2024 Studiedag Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen - Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
Docent(en): Kirsten Kievit LLM
Tiel 6

Startdatum: 15-10-2024 Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen - Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LLM
Tiel 12

17-10-2024 Studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Online via ZOOM 3

05-11-2024 Studiedag Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders - Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LLM
Tiel 6

12-11-2024 Studiemiddag Actualiteiten pensioen, lijfrente, ODV en verzekering in het kader van scheiding
Docent(en): Mr. dr. Gerard Staats
Online via ZOOM 3

28-11-2024 Studiemiddag Levensverzekeringen in de Successiewet
Docent(en): Mr. drs. J.M.H.L. Cantineau
Online via ZOOM 3


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin