Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
07-05-2021 - HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708
30-04-2021 - Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

Estate Planning College


Estate planning is een vakgebied dat ligt op het grensvlak van de notaris en de fiscalist. Mr. Cees Baard, de algemeen directeur van Estate Planning College, heeft estate planning reeds in 2003 als volgt gedefinieerd: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De fundamenten van estate planning liggen in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Estate Planning College biedt deze fundamenten van estate planning op verschillende niveau's aan. 

Onlangs hebben wij de inhoud van onze opleidingen grondig herzien. Zo bieden wij momenteel diverse meerdaagse trajecten aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het niveau van de opleiding enerzijds en de onderlinge samenhang van de onderwerpen anderzijds. Daarnaast bieden wij diverse studiebijeenkomsten aan. 


Meerdaagse trajecten
De meerdaagse trajecten staan min of meer vast en worden doorlopend aangeboden. U kunt op elk gewenst moment instappen, omdat elke dag van een traject (met uitzondering van die van de basiscursus) ook los wordt aangeboden als studiebijeenkomst.

Voor de volgende meerdaagse trajecten kunt u zich aanmelden:

1. Basiscursus estate planning 
In de tweedaagse Basiscursus estate planning worden de hoofdlijnen van de wettelijke regelingen van het relatievermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht behandeld. De samenhang tussen deze rechtsgebieden en de hierop betrekking hebbende fiscale aspecten worden behandeld aan de hand van eigen syllabi, diverse presentaties en praktijkcasuïstiek. De Basiscursus estate planning is speciaal ontwikkeld voor accountants, financieel planners en adviseurs die na inventarisatie hun cliënten doorverwijzen naar de notaris of een andere specialist.

2. Estate Planning Specialist
De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. Deze in de praktijk zeer goed beoordeelde opleiding  is door ons reeds in 2003 ontwikkeld en sindsdien steeds verder uitgebreid en jaarlijks geactualiseerd. Door deze 15 jaar ervaring is Estate Planning Specialist onmiskenbaar een begrip in de markt en een must als u estate planning serieus onder de knie wilt krijgen.

3. Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen
Omdat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een belangrijke plaats innemen binnen estate planning geeft Estate Planning College extra aandacht aan deze materie in het tweedaagse Specialisatietraject bedrijfsopvolgingsregelingen. In dit traject staat de fiscaliteit van bedrijfsopvolging centraal en worden de voor de estateplanningpraktijk belangrijkste onderwerpen uit de Wet op de Inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten) en de Successiewet (ondernemingsvrijstelling) behandeld. 

4. Driedaagse Leergang Levenstestament
Het levenstestament is niet meer weg te denken als alternatief voor bewind, mentorschap en curatele. Als instrument voor de rechtsbescherming van burger en ondernemer staat het levenstestament aan het begin van een glansrijke carrière, want uitontwikkeld is het nog lang niet. Onder leiding van onze hoofddocent mr. Aniel Autar is een driedaagse Leergang Levenstestament samengesteld met docenten, die in de wetenschap en/of praktijk hun sporen op de diverse deelgebieden, waarop een levenstestament betrekking heeft, meer dan verdiend hebben.
 

Losse studie(mid)dagen
Als de actualiteit of de complexiteit van een onderwerp dat vereist, organiseren wij regelmatig studiebijeenkomsten over dat onderwerp. Daarnaast worden ook de bepaalde dagdelen en dagen uit de meerdaagse trajecten los aangeboden als studiemiddag of studiedag. Zie voor de onderwerpen, data en locatie onze speciale opleidingskalender.

Datum Opleiding Locatie PE-punten
18-05-2021 Studiedag Specialisatie schenkingsrecht
Docent(en): Mr. Peter Blokland
Tiel en via een livestream 6

27-05-2021 Studiedag Actualiteiten estate planning
Docent(en): Mr. dr. Gerard Staats en mr. Mariëlle Schuurman
Tiel en via een livestream 6

Startdatum: 01-06-2021 Driedaagse Leergang Levenstestamenten
Docent(en): Mr. Aniel Autar, prof. dr. Anja Machielse, prof. mr. Aart Hendriks, prof. dr. mr. Kees Blankman, prof. mr. drs. Jan Biemans, prof. mr. Niek Zaman, mr. Frits van der Kamp, prof. dr. mr. Ian Sumner en mr. Leonie Rammeloo
Tiel 21

01-06-2021 Studiedag Specialisatie erfrecht
Docent(en): Mr. Leonie Stokkel
Tiel 6

15-06-2021 Studiedag Specialisatie Successiewet
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman
Tiel 6

22-06-2021 Studiemiddag Levensverzekeringen in de Successiewet
Docent(en): Mr. drs. Jessica Cantineau
Eindhoven 3

29-06-2021 Studiedag Specialisatie nabestaandenvoorzieningen
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman en mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 6

06-07-2021 Studiemiddag Draagplichtovereenkomst
Docent(en): mr. Leonie Stokkel en mr. drs. Jessica Cantineau
Tiel 3

Startdatum: 05-10-2021 Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LLM
Tiel 12

05-10-2021 Studiedag Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent(en): Kirsten Kievit LLM
Tiel 6

12-10-2021 Studiemiddag Vererving oudedagsverplichting (ODV), civiel en fiscaal
Docent(en): Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Tiel 3

02-11-2021 Studiedag Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docent(en): Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LLM
Tiel 6


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin