Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Privacyverklaring


Estate Planning Expert B.V. (hierna: “EPX”) respecteert de privacy van haar afnemers en relaties en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte informatie zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. EPX is verantwoordelijk voor het goed en zorgvuldig verwerken van de persoonsgegevens die u zelf aan EPX ter beschikking stelt.

EPX is gevestigd aan de Van Lennepweg 7 te Oosterbeek. Vragen over deze privacyverklaring kunnen worden gesteld via info@estateplanningexpert.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die EPX levert aan gebruikers, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend de software, applicaties, app’s en website van EPX. EPX verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van producten en diensten in overeenstemming met deze privacyverklaring. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker voor de doeleinden die hieronder worden genoemd.

Doeleinden van de verwerking
EPX kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschap beroepsverenigingen. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. EPX bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

  • EPX kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
    om de diensten, producten en/of informatie van EPX (zoals via onze digitale extensies waaronder website en app) aan te bieden en deze zo veel mogelijk aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  • om u gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
  • als u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven: om u (elektronische) commerciële boodschappen van EPX toe te sturen;
  • om onze producten, diensten, websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die zich als verwerkers dienen te houden aan onze instructies en deze privacyverklaring.

Aan EPX verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en zijn alleen bedoeld voor het contact van EPX met haar relaties. 

Beveiliging gegevens
EPX maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Inzage, correctie en recht van verzet
U hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Neem daarvoor contact met ons op via info@estateplanningexpert.nl.

Aanpassen privacyverklaring
EPX behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin