Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Disclaimer


Privacy waarborgen
Estate Planning Expert heeft maatregelen genomen om de privacy van relaties en bezoekers van de website te waarborgen. Estate Planning Expert verklaart dat zij informatie van en over relaties confidentieel behandelt en alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Estate Planning Expert waarborgt de privacy van deze informatie door middel van goed beveiligde, met password beschermde computers. Aan Estate Planning Expert verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld en is alleen bedoeld voor het contact van Estate Planning Expert met haar relaties.

Estate Planning Expert analyseert geregeld hoe bezoekers van de internetsite deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen van onder meer de informatiezoekpatronen. Daardoor is Estate Planning Expert in staat verbeteringen aan te brengen. De verzamelde informatie is algemeen en uit de analyses is geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen.

Cookies
'Cookies' stellen de internetsite in staat de bezoeker te herkennen als deze terug komt op de internetsite van Estate Planning Expert en worden alleen voor dit doel benut. Cookies worden gebruikt om de computer van een bezoeker van de internetsite te koppelen aan specifieke gegevens op de internetsite. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie. De gebruiker van internet / een browserprogramma heeft de mogelijkheid de acceptatie van cookies uit te schakelen.

Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Estate Planning Expert tracht deze informatie actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor officiële wetteksten en regelingen verwijzen wij naar de publicatie daarvan in het Staatsblad, dan wel in de Staatscourant. Estate Planning Expert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinkt wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Estate Planning Expert.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Estate Planning Expert, overeenkomstig de Auteurswet, de Benelux Merkenwet en de Octrooiwet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Estate Planning Expert. Het gebruik van dit (beeld-)materiaal voor niet-commercieel en/of onderwijskundig gebruik kan na overleg met Estate Planning Expert worden toegestaan.

Virussen en veiligheid
De internetsite van Estate Planning Expert wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Door Estate Planning Expert verzonden e-mail
Door Estate Planning Expert verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Estate Planning Expert staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin