Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2021 - Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting
18-11-2021 - Brief van 17 november 2021, nr. 2021Z17653

Algemeen

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2022

12-11-2021 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,3%

De Tweede Kamer is op 11 november 2021 akkoord gegaan met het Belastingplan 2022. Onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer met dit Belastingplan, zullen de tarieven en vrijstellingen voor d...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

30-09-2021 - Uitbreiding tekstblokken Beheersexecuteur & Afwikkelingsbewind

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans is in dit programma, in de tekstblokken Beheersexecuteur en Afwikkelingsbewind, een bep...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

23-09-2021 - Nieuwe invoermogelijkheden voor uitzonderingsgevallen

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Gebruikers van dit programma weten dat natuurlijk al lang. Dat ...

Lees verder

Update toepassing Boedelverdeler

08-09-2021 - Integratie vragenlijst Boedelverdeler in EPX-Portal

Nadat in februari van dit jaar Estate Planner Digitaal al in de EPX-Portal is opgenomen, geldt dat sinds juli jongstleden ook voor IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht en Bedrijfsopvolgingsregeli...

Lees verder

Update toepassing Testamentoverzicht

02-09-2021 - Integratie vragenlijst Testamentoverzicht in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht, Bedrijfsopvolgingsregeling en Renteoptimalisatie is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Testamentoverz...

Lees verder

Update toepassing Renteoptimalisatie

23-08-2021 - Integratie vragenlijst Renteoptimalisatie in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht en Bedrijfsopvolgingsregeling is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Renteoptimalisatie in de EPX-...

Lees verder

Update toepassing Bedrijfsopvolgingsregeling

19-07-2021 - Integratie vragenlijst Bedrijfsopvolgingsregeling in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht en IPR Huwelijksvermogensrecht is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Bedrijfsopvolgingsregeling in de EPX-Portal opgenomen. ...

Lees verder

Update toepassing IPR Huwelijksvermogensrecht

15-07-2021 - Integratie vragenlijst IPR Huwelijksvermogensrecht in EPX-Portal

Vorige week konden wij al melden dat – in navolging van Estate Planner Digitaal – ook IPR Erfrecht in de EPX-Portal was opgenomen. Inmiddels is ook de (vragenlijst bij de) derde toepassing...

Lees verder

Update toepassing IPR Erfrecht

06-07-2021 - Integratie vragenlijst IPR Erfrecht in EPX-Portal

In januari 2020 is de onlineversie van de EPX-Portal geïntroduceerd. De vragenlijst bij de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting – de zogenoemde EPX-Manager – wa...

Lees verder

Problemen met opslaan en/of openen van bestanden door instelling internetbrowser

23-06-2021 - De oplossingen op een rijtje

Van diverse gebruikers hebben wij vernomen dat zij problemen ervaren met het opslaan van bestanden, bijvoorbeeld een vragenlijst die is ingevuld in de EPX-Manager of in de toepassing Aangifte Schenkbe...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

15-06-2021 - Mooie verbeteringen ten opzichte van de situatie bij overlijdens in 2019 en 2020

De toepassing Aangifte Erfbelasting wordt constant doorontwikkeld. Zoals bij de lancering van de 2021-versie reeds werd aangekondigd, is de vragenlijst voor overlijdens in dit kalenderjaar vanaf heden...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

03-06-2021 - Overzicht van de op 3 juni 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd: Er is een nieuw tekstb...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2021

19-04-2021 - Eindelijk beschikbaar: de 2021-versie van ons digitale aangifteprogramma

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” was sinds 1993 de slogan van de Belastingdienst. In 2019 is de Belastingdienst stilletjes gestopt met het gebruik ervan, maar u kent deze...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2021

17-03-2021 - De 2021-versie van ons digitale aangifteprogramma is nu al beschikbaar!

In de periode vóór 1 maart jl. is weer veelvuldig gebruik gemaakt van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting. Niet verwonderlijk natuurlijk, omdat u met dit programma aangiften schenkb...

Lees verder

Uitgebreide update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

24-02-2021 - De indeling van de modellen is volledig op de schop gegaan

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden heeft een eigen commissie die de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken bewaakt. Deze modellencommissie bestaat sinds medio 2020 uit ...

Lees verder

De toepassing Estate Planner Digitaal is vernieuwd!

19-02-2021 - Artikelen zijn voortaan ook beschikbaar in een online-versie

Voortaan treft u nieuwe artikelen uit ons online vakblad Estate Planner Digitaal zowel in een online-versie als een PDF-versie in de EPX-Portal aan, en niet langer in een PDF-versie op het besloten ge...

Lees verder

Aangifte erfbelasting niet langer vormvrij

21-01-2021 - Met ons programma dient u de aangifte eenvoudig, veilig en snel digitaal in bij de Belastingdienst

Uit een bericht dat onlangs op Notarisnet is gepubliceerd, blijkt dat er nog steeds aangiften erfbelasting worden ingediend die niet aan de vereiste formats voldoen. Tot eind 2020 zijn deze aangiften ...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

20-01-2021 - Overzicht van de op 20 januari 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd: De nummering bij de be...

Lees verder

Mr. Cees Baard met pensioen

14-01-2021 - Mr. Pascal Baard nieuwe algemeen directeur van Estate Planning Expert

Per 1 januari jl. heeft mr. Cees Baard zijn functie als algemeen directeur van Estate Planning Expert neergelegd. Na een arbeidsleven van bijna 45 jaar vindt hij het mooi geweest en heeft hij besloten...

Lees verder

Papieren aangiften erfbelasting (bij overlijdens vóór 2019)

14-01-2021 - Nieuwe vragenlijst in EPX-Manager: Aangifte Erfbelasting 2010-2018

Met ingang van 1 januari jl. is de 'oude' (lokaal geïnstalleerde) EPX-Portal definitief vervallen. Niet alleen omdat de techniek achter deze Windows applicatie inmiddels sterk verouderd i...

Lees verder

Update software 2021

01-01-2021 - Ook in 2021 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en v...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2021

16-12-2020 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,6%

Nadat de Tweede Kamer op 12 november 2020 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

12-11-2020 - Aangifteprogramma nóg completer en gebruiksvriendelijker

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Als gebruiker van dit programma weet u dat natuurlijk al lang. ...

Lees verder

Gevolgen van het coronavirus voor onze opleidingen en workshops

29-10-2020 - Alle geplande opleidingen en workshops gaan vooralsnog gewoon door

Naar aanleiding van de voortduring van het coronavirus (COVID-19) hebben wij opnieuw bekeken of de door de overheid genomen maatregelen gevolgen hebben voor de opleidingen en workshops, die de komende...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

05-10-2020 - Overzicht van recente wijzigingen in de EPX-Manager

De afgelopen periode is in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheert) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Door middel van dit nieuwsbericht brengen we u...

Lees verder

Mijn EPC

02-10-2020 - Opleidingsmateriaal voortaan beschikbaar via EPX-Portal

Om een aantal redenen, onder meer hygiëne en milieu, hebben wij ervoor gekozen al het opleidingsmateriaal voortaan uitsluitend online beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hand...

Lees verder

Update toepassing Aangifte Erfbelasting

25-08-2020 - Instellingen in de EPX-Cockpit kunnen weer worden bewaard!

De toepassing Aangifte Erfbelasting draait volledig online en bestaat in feite uit twee delen. Het eerste gedeelte betreft de EPX-Manager, een uitgebreide vragenlijst waarin u alle voor de aangifte er...

Lees verder

Kleine aanpassingen in de modellentoepassingen

22-07-2020 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen worden de toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. De afgelopen week zijn in beide programma's enkele ...

Lees verder

Algemene Licentievoorwaarden en prijsindexatie 2021

03-07-2020 - Gewijzigde voorwaarden i.v.m. introductie online EPX-Portal

Sinds januari van dit jaar draait de EPX-Portal volledig online. Dat geldt ook voor alle applicaties: door ons ontwikkelde reken-, advies- en aangifteprogrammatuur, modellen- en kennisbanken en andere...

Lees verder

Update voor gebruikers van Aangifte Erfbelasting

13-05-2020 - Recent doorgevoerde wijzigingen in de EPX-Manager

Als gebruiker van onze toepassing Aangifte Erfbelasting bent u ermee bekend dat dit programma in feite uit twee delen bestaat: een vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheer...

Lees verder

EPX-App vervalt per 6 april 2020

06-04-2020

Sinds 2017 was het voor gebruikers van onze software op kantoren die Member (of hoger) zijn mogelijk de meeste van onze toepassingen via een smartphone of tablet te benaderen. Hiertoe hebben wij in 20...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2020

24-03-2020 - Aangiften vanwege overlijdens in 2020 kunnen nu al digitaal worden ingediend

Sinds twee maanden is al onze software volledig online beschikbaar via de EPX-Portal. Wij zijn daardoor in de gelukkige omstandigheid dat we altijd en overal vandaan kunnen blijven werken aan het onde...

Lees verder

Belastingdienst heeft probleem inzake verzendstatus opgelost

19-03-2020 - Uit aangifteoverzicht blijkt of recent ingediende aangiften schenkbelasting 2020 zijn gelukt

Nadat wij op 5 maart jl. de 2020-versie van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting beschikbaar hadden gesteld, werden wij er dezelfde dag al door enkele gebruikers op gewezen dat zij na het indienen...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

09-03-2020 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Diverse gebruikers hebben aangegeven de teksten in de verschillende modellen als l...

Lees verder

Verzendstatus aangifte schenkbelasting 2020 tijdelijk onbekend

06-03-2020 - De Belastingdienst verwacht dat dit probleem medio week 12 wordt opgelost

Gisteren hebben wij u erover geïnformeerd dat de 2020-versie van ons aangifteprogramma voor de schenkbelasting nu al beschikbaar is. Toch wel enigszins tot onze verbazing werden de eerste aangift...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2020

05-03-2020 - De 2020-versie van ons digitale aangifteprogramma is nu al beschikbaar!

Zondag 1 maart jl. was voor veel gebruikers van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting een belangrijke dag. Vóór die datum moesten de aangiften schenkbelasting 2019 immers bij de Belas...

Lees verder

Pas op voor phishing e-mail!

18-02-2020

Van diverse gebruikers van onze software hebben wij vandaag het bericht ontvangen dat zij een e-mailbericht hebben ontvangen met het onderwerp Betalingsbevestigingsdocument 18/02/2020. Dit bericht lij...

Lees verder

Nieuwe EPX-Portal vanwege introductie EPX-Manager

22-01-2020 - De nieuwe (online) EPX-Portal is vanaf heden ook beschikbaar voor de gebruikers van de programma's Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting

De afgelopen twee jaar hebben wij hard gewerkt aan de digitalisering van de aangiften schenk- en erfbelasting. Vooral de toepassing Aangifte Erfbelasting leidde tot de noodzaak alle vragen, zoals die ...

Lees verder

Vervanging EPX-Portal

16-01-2020

De huidige EPX-Portal is inmiddels 10 jaar oud. Anno 2020 worden andere en hogere eisen gesteld aan software dan 10 jaar geleden. Vandaar dat wij hebben besloten de EPX-Portal geheel te moderniseren, ...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2020

23-12-2019 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,6%

Nadat de Tweede Kamer op 14 november 2019 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Aangifte Schenkbelasting

11-12-2019 - Nu beschikbaar: 2019-versie van digitaal aangifteprogramma

Eind januari van dit jaar is de eerste versie van ons digitale aangifteprogramma voor de schenkbelasting op de markt verschenen. De toepassing Aangifte Schenkbelasting draait volledig online en maakt ...

Lees verder

Update Testamentmodellen

11-10-2019 - Alle zachte enters zijn vervangen door harde enters

Sinds jaar en dag komen in de met onze toepassing Testamentmodellen gegenereerde tekstblokken en testamenten twee soorten ‘enter’ voor: harde en zachte. Een harde enter geeft aan dat een n...

Lees verder

Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld

17-09-2019 - De depositorente is verlaagd naar -0,5%

In verband met de verlaging van de depositorente per 18 september 2019 van -0,4% naar -0,5% is de calculator Rentedragende overbedelingsschuld aangepast. Met de calculator Rentedragende overbedelin...

Lees verder

Update Testamentmodellen

03-09-2019 - Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Uit het tekstblok Partner volgt welke persoon onder &...

Lees verder

Digitale Aangifte Erfbelasting: update

29-07-2019 - Belastingdienst accepteert ook bij overlijden vanaf 1 maart 2019 vormvrije papieren aangifte uit toepassing Aangifte Erfbelasting

Zowel op 21 juni als op 25 juli hebben wij de gebruikers van ons aangifteprogramma voor de erfbelasting geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe versie. Op 25 juli hebben...

Lees verder

Digitale Aangifte Erfbelasting

25-07-2019 - Voortgang stagneert door gebrek aan prioriteit én capaciteit bij Belastingdienst

Zoals bekend, moet bij een overlijden vanaf 1 maart 2019 (de datum is verlengd naar overlijdens vanaf 1 oktober 2019) de aangifte voor de erfbelasting digitaal worden ingediend. Wij zijn dan ook al ge...

Lees verder

Nieuwe versie Aangifte Erfbelasting

21-06-2019

Met de huidige versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u uitsluitend op papier aangifte doen. Het programma voldoet daarmee aan de normen van de Belastingdienst, althans voor zover het o...

Lees verder

Update IPR Huwelijksvermogensrecht

28-03-2019 - De nieuwe conflictregels zijn in het programma opgenomen

In de loop der jaren zijn in Nederland verschillende regels gehanteerd om het toepasselijke huwelijksvermogensregime in internationale gevallen te bepalen. Zo zijn er het Haags Huwelijksgevolgenverdra...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-02-2019 - Bij alle modellen is een toelichting voor uw cliënten beschikbaar

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Waar door gebruikers met name naar wordt gevraagd, is een uitgebreide en heldere t...

Lees verder

Nieuwe toepassing: Aangifte Schenkbelasting

29-01-2019 - Eenvoudig, veilig én snel digitaal aangifte voor de schenkbelasting doen

De afgelopen jaren hebben wij u de mogelijkheid geboden om zowel via de EPX-Portal als via het EPX-Dashboard kosteloos gebruik te maken van een in Microsoft Office Excel nagebootst aangiftebiljet sche...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2019

31-12-2018 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,2%

Nadat de Tweede Kamer op 15 november 2018 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-11-2018 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op donderdag 8 november 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden enkele wijzigingen doorgevoerd: In alle modellen stond de zin “Van het ogenblik van de voltrekking van he...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-11-2018 - Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Het kopje Uitsluiting partner werd in de praktijk als...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

27-09-2018 - Vooral de tekstblokken betreffende het finaal verrekenbeding zijn flink op de schop gegaan

Op donderdag 27 september 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd. Met name de tekstblokken Finaal verrekenbeding bij scheiding en Finaal verrekenbed...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

20-07-2018 - Drie nieuwe modellen: gemeenschap van woning en/of inboedel

Met ingang van heden is de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden uitgebreid met drie nieuwe modellen: Gemeenschap van woning Gemeenschap van inboedel Gemeenschap van woning en inboedel ...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

01-06-2018 - In het programma zijn nu ook partnerschapsvoorwaarden opgenomen

Het programma Modellen Huwelijkse Voorwaarden bevat diverse modellen voor de dagelijkse praktijk. Op dit moment betreft het: Wettelijke beperkte gemeenschap van goederen Algehele gemeenschap v...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

26-04-2018 - Gewijzigde tekstblokken

Nadat op 17 april jl. al diverse wijzigingen in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden zijn doorgevoerd (klik hier voor een overzicht), zijn vandaag nog enkele aanpassingen in dit programma ged...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

18-04-2018 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op dinsdag 17 april jl. zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd: In het model Algehele gemeenschap van goederen wordt niet meer uitdrukkelijk verwez...

Lees verder

Update Testamentmodellen

05-04-2018 - Gewijzigde tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd: In het tekstblok Voogdij is de eerste zin aangepast. Het betreft de zin waarin de voogd wordt benoemd.   In het t...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

05-02-2018 - Het programma is uitgebreid met een dynamische vragenlijst

Het programma Modellen Huwelijkse Voorwaarden bestaat uit een verzameling complete modellen voor de dagelijkse praktijk en kenmerkte zich al door haar hoogwaardige kwaliteit. Vanaf heden laat dit prog...

Lees verder

Update Testamentmodellen

02-02-2018 - Aanpassing tekstblok ‘Opeisbaarheid geldvorderingen’

In verband met het nieuwe huwelijksvermogensrecht is in de toepassing Testamentmodellen de tekst van de opeisbaarheid van de geldvorderingen van de kinderen aangepast. Thans kan ervoor worden gekozen ...

Lees verder

Update software 2018

02-01-2018 - Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date

Op 1 januari jl. zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndex...

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

22-12-2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking in de gehele EU. De AVG vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Estate Planning Expert BV...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2018

20-12-2017 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,8%

Met ingang van 1 januari 2018 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,8% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-12-2017 - Nieuw model: Uitsluiting gemeenschap van goederen

De afgelopen periode is door de modellencommissie – die bestaat uit mr. Saskia Boschma, mr. Koert Boshouwers, mr. Elle van Gompel, mr. Saskia Mos-van Gool, prof. dr. Frans Sonneveldt, mr. Cees B...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-12-2017 - Nieuwe en gewijzigde tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd: Overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn de woorden “indien en voor zover” in alle comple...

Lees verder

Nu voor u beschikbaar: Modellen Huwelijkse Voorwaarden

02-11-2017 - Modellen op basis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

De afgelopen periode is door de modellencommissie – die bestaat uit mr. Saskia Boschma, mr. Koert Boshouwers, mr. Elle van Gompel, mr. Saskia Mos-van Gool, prof. dr. Frans Sonneveldt, mr. Cees B...

Lees verder

Gratis aangifteprogramma schenkbelasting 2017

18-05-2017 - Geactualiseerde versie is vanaf heden beschikbaar via de EPX-Portal

De 2016-versie van de toepassing Aangifte Schenkbelasting is per heden vervangen door versie 2017. De toepassing Aangifte Schenkbelasting is een handig en gebruikersvriendelijk aangifteprogramma, w...

Lees verder

Sterftetafel GBM/GBV 2009-2014

12-05-2017 - Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap

Bij de omrekening van enkelvoudige rente naar samengestelde rente (en vice versa) en bij de vaststelling van de levensverwachting van de langstlevende partner na het overlijden van de eerststervende p...

Lees verder

Testamentoverzicht: nieuwe/verbeterde overzichten en adviesdocument nog meer op maat

25-04-2017 - Nu met grafiek waarin de totaal verschuldigde erfbelasting wordt weergegeven

Testamentoverzicht is het handige online rekenprogramma waarmee u de in de praktijk meest voorkomende varianten van vererving vanuit fiscaal perspectief met elkaar kunt vergelijken. Door het invullen ...

Lees verder

Update Testamentmodellen

29-03-2017 - Inhoudelijke wijziging van het testament 'Anders' en uitbreiding van diverse tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd: In de situatie dat de testateur geen kinderen heeft, bevatte het testament Anders standaard een legaat van het vruch...

Lees verder

Wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987)

29-03-2017 - Eerste Kamer stemt in met beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987) is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit initiatiefvo...

Lees verder

Vormvaste aangifte schenk- en erfbelasting

20-03-2017 - Onze aangifteprogramma’s voldoen nog volledig aan de normen van de Belastingdienst

In het nieuwsbericht over de software-update per 1 januari 2017 hebben wij gemeld dat meerdere gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting bij ons hebben geïnformeerd naar de stand van zak...

Lees verder

Update software 2017

01-01-2017 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2017 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2017

21-12-2016 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,3%

Met ingang van 1 januari 2017 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,3% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

EPX-App

13-12-2016

Het is vanaf 2017 voor onze members ook mogelijk de meeste van onze toepassingen via een smartphone of tablet te benaderen. Hiertoe hebben wij de EPX-App ontwikkeld, die u kun...

Lees verder

Update Testamentmodellen

26-10-2016 - Twee tekstblokken zijn aangepast

In de toepassing Testamentmodellen zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd: In het tekstblok Gelijkstelling wordt bepaald dat onder aan het huwelijk gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten ook...

Lees verder

Update Testamentmodellen

11-07-2016 - Nu beschikbaar: testamentvarianten voor testateur zonder partner en/of kinderen

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er drie varianten van het testament Anders in het programma opgenomen alsmede het tekstblok Legaat vruchtgebruik re...

Lees verder

Update EPX-Cockpit: specificatie vermogensmutatie door verrekenbeding

06-07-2016 - De in de output en aangifte opgenomen specificatie van de berekening van de vordering of schuld uit hoofde van het finaal verrekenbeding is verduidelijkt en uitgebreid

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockp...

Lees verder

IPR Huwelijksvermogensrecht

25-05-2016 - Dit programma stelt vast welk recht op het huwelijksvermogensregime van toepassing is

In verband met het van kracht geworden van de Europese Erfrechtverordening – op 17 augustus 2015 – hebben wij een programma ontwikkeld, waarmee kan worden bepaald welk recht vanuit Nederla...

Lees verder

Nieuw: privileges via membership

24-05-2016 - Estate Planning Expert introduceert serviceconcept voor trouwe klanten

Estate Planning Expert bestaat binnenkort 15 jaar. En dat willen we vieren met onze trouwe klanten. Samen met u dus. Wij zijn er heel erg trots op dat bijna alle klanten al jaren klant zijn. Zelfs in ...

Lees verder

Update Online Services

17-05-2016 - De diverse adviesdocumenten hebben een professionelere uitstraling gekregen

Adviseurs die zich dagelijks met estate planning bezighouden, maken in de praktijk veelvuldig gebruik van rekenprogramma’s als Testamentvergelijking en Calculators. Adviseurs voor wie het erfrec...

Lees verder

Gratis aangifteprogramma schenkbelasting 2016

02-03-2016 - Geactualiseerde versie is vanaf heden beschikbaar via de EPX-Portal

De 2015-versie van de toepassing Aangifte Schenkbelasting is per heden vervangen door versie 2016. De toepassing Aangifte Schenkbelasting is een handig en gebruikersvriendelijk aangifteprogramma, w...

Lees verder

Update software 2016

01-01-2016 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2016

23-12-2015 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,5%

Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,5% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

Update EPX-Cockpit: specificatie ondernemingsvermogen

17-07-2015 - De in de output opgenomen specificatie van de berekening van het vrijgestelde ondernemingsvermogen is verduidelijkt en uitgebreid

Sinds maart 2012 bevat de output bij de diverse testamentvarianten een specificatie van de berekening van het vrijgestelde ondernemingsvermogen, indien tot de nalatenschap van de eerststervende partne...

Lees verder

Update EPX-Cockpit

23-02-2015 - Materieel verschuldigde inkomstenbelasting wordt thans afzonderlijk getoond op de specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner

Sinds november 2014 is in de output bij de diverse testamentvarianten een overzichtelijke specificatie opgenomen van zowel nalatenschap civiel als nalatenschap fiscaal. Klik hier voor een overzicht va...

Lees verder

Update software 2015

02-01-2015 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met ingang van 1 januari 2015

17-12-2014 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,9%

Met ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met 0,9% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven erf- en schenkbelasting ...

Lees verder

Update EPX-Cockpit

17-11-2014 - In de output is een overzichtelijke specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner opgenomen

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockpit is een conti...

Lees verder

Update toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting

21-07-2014 - De EPX-Cockpit is compleet vernieuwd

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. De doorontwikkeling van de EPX-Co...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-04-2014 - Nieuw: toelichting bij het testament van uw cliënt!

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken en nieuwe functionaliteiten. Een functionaliteit waaraan in de praktijk steeds meer behoefte blijkt te besta...

Lees verder

Er is een nieuwe versie van de EPX-Portal beschikbaar

28-01-2014 - In versie 3.0.0 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand

Per heden is versie 3.0.0 van de EPX-Portal beschikbaar. In deze nieuwe versie van de EPX-Portal zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand, de vragenlijst bij de toepassingen Tes...

Lees verder

Update software 2014

02-01-2014 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2014 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Toepassing Testamentmodellen in nieuw jasje gestoken

16-11-2013 - Het programma is nóg completer en gebruikersvriendelijker geworden!

Gemak dient de mens. Als er één toepassing is waarvoor dit motto geldt, dan betreft het wel Testamentmodellen. Met geen enkel ander programma kunt u namelijk zo snel – en dus goedk...

Lees verder

EPX-Cockpit op onderdelen aangepast

15-11-2013 - Rekenengine van formaat wordt continu verbeterd

Per heden zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de (aan de EPX-Cockpit verbonden) toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting: Met de toepassing Aangifte Erfbelasting stelt...

Lees verder

Update Testamentmodellen

26-07-2013 - Nieuw testamentmodel, gewijzigde én nieuwe tekstblokken

In de beide varianten van de Testamentmodellen ('Platte tekst' en 'Snelle vragenlijst') zijn de afgelopen periode de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een geheel nieuw testament...

Lees verder

Nieuwe online rekenprogramma's: Testamentoverzicht en Wettelijke verdeling

19-06-2013 - Genereer eenvoudig een professioneel adviesdocument op maat

Om adviseurs die zich niet dagelijks met estate planning bezighouden beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij onlangs twee handige en gebruikersvriendelijke online rekenprogramma’s ontwikk...

Lees verder

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van verduidelijkte goedkeuring in BOR-besluit

18-02-2013 - De BOR geldt onder voorwaarden ook voor de verrekenvordering door finale verrekening

Onlangs is een nieuw besluit gepubliceerd over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Dit besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M actualiseert het besluit van 4 april 2011,...

Lees verder

Nieuwe calculator beschikbaar: Leegwaarderatio

14-05-2012 - Bereken in een handomdraai de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning

Onze in de praktijk veel gebruikte toepassing Calculators bestaat uit een aantal losse rekenmodules voor regelmatig voorkomende berekeningen. De rekenmodules kenmerken zich door hun eenvoud in gebr...

Lees verder

Nieuwe uitbreidingen in reken- en datatoepassingen

28-03-2012 - Een overzicht van de wijzigingen

Estate planning is een dynamisch vakgebied. Onze reken- en datatoepassingen worden om die reden dan ook continu doorontwikkeld en verbeterd. Per heden zijn enkele nieuwe functionaliteiten opgenomen...

Lees verder

Handleidingen bij Cliëntenbestand en EPX-Cockpit aangepast

20-07-2011 - Handleidingen weer up-to-date na recente uitbreidingen

In verband met de recente uitbreidingen in zowel het Cliëntenbestand als de EPX-Cockpit zijn de bijbehorende handleidingen per heden aangepast. De handleiding bij het Cliëntenbestand,...

Lees verder

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van uitbreidingen Cliëntenbestand

04-07-2011 - Ook op het gebied van de BOR zijn de 'tools' in de EPX-Cockpit ongekend!

Zoals u hebt kunnen lezen in onze nieuwsbrief over versie 2.0.0 van de EPX-Portal, zijn in het Cliëntenbestand diverse wijzigingen doorgevoerd. In verband met deze wijzigingen hebben wij ook i...

Lees verder

Calculator ‘Rentedragende overbedelingsschuld’ aangepast

11-04-2011 - Nieuw invoerveld: Opslag (%)

In de calculator Rentedragende overbedelingsschuld is vandaag een kleine aanpassing doorgevoerd. Indien de vraag 'Soort rente' thans wordt beantwoord met 'Wettelijke rente' of 'Promessedisconto/deposi...

Lees verder

Estate Planning Expert nu ook actief op sociale netwerken

29-03-2011 - Volg ons op Twitter en/of LinkedIn!

Als vooruitstrevende ontwikkelaar van hoogwaardige software op het gebied van estate planning kunnen wij natuurlijk niet achterblijven in de wereld van sociale netwerken. Sinds kort zijn ook wij daaro...

Lees verder

Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin