Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Algemeen

Goed nieuws voor gebruikers van zowel Testamentvergelijking als Aangifte Erfbelasting

10-06-2024

In de praktijk blijkt dat ons uitgebreide testamentvergelijkingsprogramma niet alleen wordt gebruikt bij het adviseren van cliënten tijdens leven, maar ook bij het maken van de juiste keuzes n&aa...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

22-05-2024 - Aanpassingen naar aanleiding van gebruikersvragen

Vanwege het gebruiksgemak, de eenvoudig te behalen tijdwinst én de zekerheid van altijd actuele tekstblokken, zowel in de diverse testamenten als in de bijbehorende toelichtingen, is de toepass...

Lees verder

Update Modellen Schenking

13-05-2024 - Diverse wijzigingen in het tekstblok Tweetrapsschenking

In de toepassing Modellen Schenking zijn vandaag enkele aanpassingen doorgevoerd in (met name) het tekstblok Tweetrapsschenking. Zo is het kopje 'Drietrapsmaking' vervangen door 'Meertraps...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

26-04-2024 - Aanpassingen naar aanleiding van jurisprudentie en gebruikersvragen

Mede naar aanleiding van jurisprudentie en gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Vandaag zijn in dit programma dan ook, na goedkeuring door de Ho...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

17-04-2024 - Toepassing art. 25 SW (samentelregeling partners)

Op grond van art. 25 SW dienen voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting alle (fictieve) verkrijgingen door partners (art. 1a SW juncto art. 5a AWR) bij elkaar te worden opgeteld en als &ea...

Lees verder

Update Modellen Levenstestamenten

18-03-2024 - Levenstestament voor de ondernemer nu ook beschikbaar via Dynamische vragenlijst

Op donderdag 22 februari jl. is de toepassing Modellen Levenstestamenten uitgebreid met de Statische modellen van het levenstestament voor de ondernemer (eenmanszaak, BV zonder holding en BV met holdi...

Lees verder

Aangifte schenk- en erfbelasting 2024

04-03-2024 - Nu live: de 2024-versies van onze digitale aangifteprogramma's

De 2024-versies van onze toepassingen Aangifte Schenkbelasting en Aangifte Erfbelasting zijn sinds vandaag voor gebruikers beschikbaar! Beide aangifteprogramma’s waren al enkele weken klaar v...

Lees verder

Uitbreiding Modellen Levenstestamenten

22-02-2024 - Levenstestament voor de ondernemer (eenmanszaak, BV zonder holding en BV met holding)

Op 1 juli 2022 is de eerste versie van de toepassing Modellen Levenstestamenten op de markt verschenen. Een modellencommissie onder leiding van mr. Aniel Autar heeft vervolgens hard gewerkt aan divers...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

02-02-2024 - Overzicht van de op 2 februari 2024 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Vandaag zijn in dit programma dan ook enkele aanpassingen gedaan: In het tekstblok Dert...

Lees verder

Nieuwe button in de EPX-Cockpit: Erfbelastingoverzicht

23-01-2024 - Beknopt overzicht van de verschuldigde erfbelasting per verkrijger

Op verzoek van diverse gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting is in de EPX-Cockpit een nieuwe button opgenomen: Erfbelastingoverzicht. Met slechts één druk op ...

Lees verder

Update Modellen Levenstestamenten

18-01-2024 - Aanpassingen vooruitlopend op de introductie van het levenstestament voor de ondernemer

De eerste versie van de toepassing Modellen Levenstestamenten is op 1 juli 2022 op de markt verschenen. In daaropvolgende versies zijn verkorte modellen toegevoegd en is de toepassing uitgebreid met t...

Lees verder

Nu live: Modellen Schenking

03-01-2024 - Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe toepassing voor gebruikers beschikbaar

Onze nieuwe toepassing Modellen Schenking is sinds 1 januari 2024 beschikbaar! Op kantoren die Expert Planner zijn, of die recent een losse licentie hebben aangeschaft, is het programma dan ook direct...

Lees verder

Update software 2024

01-01-2024 - Rekenprogramma's vanaf dag één up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024

20-12-2023 - De inflatiecorrectie bedraagt 9,9%

Nadat de Tweede Kamer in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 al akkoord was gegaan, heeft op 19 december 2023 ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. De tarieven en vrijstellingen voo...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

30-11-2023 - Nieuwe en gewijzigde tekstblokken inzake pensioen en andere oudedagsvoorzieningen

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden is onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van steeds meer (notaris)kantoren. Het programma biedt gebruiksgemak, eenvoudig te behalen tijdwinst en ze...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

09-10-2023 - Kleine aanpassingen in het aangifteprogramma voor de erfbelasting

Op verzoek van gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting is in de EPX-Manager (de vragenlijst waarin de voor de aangifte benodigde gegevens worden ingevoerd en opgeslagen) thans een extra keu...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

08-09-2023 - Overzicht van de op 8 september 2023 doorgevoerde wijzigingen

Gelijktijdig met de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 verscheen de eerste versie van de toepassing Modellen Testamenten op de markt. Hoewel dit programma dit jaar dus alweer twintig ...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

17-08-2023 - Overzicht van de op 17 augustus 2023 doorgevoerde wijzigingen

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden is onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van steeds meer (notaris)kantoren. Het programma biedt gebruiksgemak, eenvoudig te behalen tijdwinst en ze...

Lees verder

Invoergegevens EPX-Manager

09-08-2023 - PDF-rapport met een overzicht van alle in de vragenlijst ingevoerde gegevens

Op verzoek van diverse gebruikers van de toepassingen EPX-Manager en Aangifte Erfbelasting is een nieuwe button opgenomen in de vragenlijst waarmee de persoonsgegevens van cliënten worden beheerd...

Lees verder

Update Modellen Levenstestamenten

05-07-2023 - Nieuw: twee handige verklaringen inzake het levenstestament

Iets meer dan een jaar geleden, op 1 juli 2022 om precies te zijn, is de eerste versie van de toepassing Modellen Levenstestamenten op de markt verschenen. Een modellencommissie onder leiding van mr. ...

Lees verder

Nieuw tekstblok in het model Samenlevingsovereenkomst

26-06-2023 - Nieuw tekstblok: Gemeenschappelijke goederen

Naar aanleiding van meerdere gebruikersvragen is vandaag in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden een tekstblok toegevoegd aan het model 'Samenlevingsovereenkomst': Gemeenschappelijke ...

Lees verder

Kleine aanpassing in de toepassing Modellen Testamenten

23-06-2023 - Beloning professionele beheersexecuteur/afwikkelingsbewindvoerder

Vanmorgen is in de toepassing Modellen Testamenten een kleine aanpassing gedaan in de bepalingen Beheersexecuteur en Afwikkelingsbewind. Ten aanzien van het loon van een professionele beheerse...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2023

19-06-2023 - Vanaf vandaag kan eindelijk digitaal aangifte worden gedaan vanwege een schenking in 2023

Als gevolg van ICT-problemen bij de Belastingdienst leek het er enige tijd op dat het verwerkend systeem voor aangiften schenkbelasting 2023 pas op zijn vroegst in week 34 in productie zou gaan. Hierd...

Lees verder

Update Testamentvergelijking

15-06-2023 - Verbeterde staafdiagrammen en grafieken in de EPX-Cockpit

Aan de hand van de in de EPX-Cockpit opgeslagen instellingen was het al langer mogelijk om met de toepassing Testamentvergelijking staafdiagrammen en grafieken te genereren. De kwaliteit en gebruiksmo...

Lees verder

Kleine aanpassingen in de toepassing Modellen Testamenten

07-06-2023 - Overzicht van de wijzigingen

Vanmorgen vroeg zijn in de toepassing Modellen Testamenten enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de volgende bepalingen: Afwikkelingsbewind Zelfbeschermingsbewind Combinatie zel...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2023

16-05-2023 - De 2023-versie van ons digitale aangifteprogramma voor de schenkbelasting is gedeeltelijk beschikbaar

Reeds twee maanden geleden hebben wij de gebruikers van ons aangifteprogramma voor de schenkbelasting zowel per nieuwsbrief als via een bericht op deze website geïnformeerd over de ICT-problemen ...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

04-05-2023 - Overzicht van de op 4 mei 2023 doorgevoerde wijzigingen

Vanwege het gebruiksgemak, de eenvoudig te behalen tijdwinst én de zekerheid van altijd actuele tekstblokken, zowel in de diverse testamenten als in de bijbehorende toelichtingen, is de toepass...

Lees verder

Update Modellen Levenstestamenten

06-04-2023 - Overzicht van de wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Levenstestamenten continu doorontwikkeld. Vandaag zijn in dit programma enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder treft u een ...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2023

30-03-2023 - De 2023-versie van ons digitale aangifteprogramma voor de erfbelasting is beschikbaar

Het is inmiddels al een paar weken geleden dat de 2023-versies van de toepassingen Aangifte Schenkbelasting en Aangifte Erfbelasting gereed waren. Medio maart wilden we dan ook live gaan met beide aan...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

20-03-2023 - Naast complete modellen bevat het programma nu ook losse tekstblokken

Het is alweer enige tijd geleden dat de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden voor het laatst is geactualiseerd. Dat betekent echter niet dat achter de schermen niet door een modellencommissie (o...

Lees verder

Verwerkend systeem voor aangiften schenk- en erfbelasting 2023 later in productie

15-03-2023 - Update uitgesteld zolang Belastingdienst geen ontvangstbevestiging geeft

Nadat wij afgelopen februari van de Belastingdienst de benodigde documentatie hebben ontvangen, zijn we direct aan de slag gegaan met het vervaardigen van de 2023-versies van de toepassingen Aangifte ...

Lees verder

Update Modellen Levenstestamenten

15-02-2023 - Nieuw: twee verkorte varianten van het levenstestament

In samenspraak met voorzitter mr. Aniel Autar is een aantal jaar geleden de Commissie Modellen Levenstestamenten samengesteld met ervaren redacteuren op het gebied van levenstestamenten: mr. Maayke va...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

11-01-2023 - Nieuwe invoermogelijkheid voor uitzonderingsgevallen

Mede dankzij de waardevolle input van gebruikers wordt de toepassing Aangifte Erfbelasting continu doorontwikkeld. Graag informeren wij u hierbij over de wijziging die op 11 januari 2023 in de EPX-Man...

Lees verder

Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

02-01-2023 - Tekstuele aanpassing vanwege wijziging artikel 39 lid 1 Wna

Artikel 39 lid 1 Wna is per 1 januari 2023 gewijzigd. Deze wijziging brengt met zich mee dat een notaris – in verband met de privacy – niet meer verplicht is om de aard en het nummer van h...

Lees verder

Update software 2023

01-01-2023 - Ook in 2023 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en v...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2023

20-12-2022 - De inflatiecorrectie bedraagt 6,3%

Nadat de Tweede Kamer op 10 november 2022 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

[verholpen] Probleem bij indienen aangiften schenk- en erfbelasting

03-11-2022 - Het is weer mogelijk digitaal aangifte te doen!

Via Digipoort worden de aangiften voor de schenk- en erfbelasting naar de Belastingdienst verzonden. Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het ondertekenen en beveiligen van communicatie. O...

Lees verder

Nieuwe functionaliteiten in Aangifte Erfbelasting

14-10-2022 - Overzicht van de wijzigingen die onlangs in de EPX-Manager zijn doorgevoerd

Gebruikers van dit programma weten het natuurlijk al lang: Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Dat neemt...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

27-09-2022 - Overzicht van de op 27 september 2022 doorgevoerde wijzigingen

Een modellencommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Frans Sonneveldt zorgt voor het up-to-date houden van de verschillende modellen en tekstblokken die zijn opgenomen in de toepassing Modellen T...

Lees verder

Estate Planner Digitaal houdt met ingang van 1 januari 2023 op te bestaan

14-09-2022 - Gebruikers van de Kennisbank Estate Planning behouden ook na 2022 kosteloos toegang tot oude artikelen

Ruim twintig jaar geleden, in mei 2002, verscheen de eerste uitgave van Estate Planner. Dit tijdschrift stond onder hoofdredactie van prof. mr. Gregor van der Burght en verscheen tien keer per jaar in...

Lees verder

Update Kennisbank Estate Planning

25-08-2022 - Integratie naslagwerk in EPX-Portal

In navolging van nagenoeg alle andere toepassingen – alleen de toepassing Calculators draait op dit moment nog in een andere webomgeving – is sinds donderdag 25 augustus 2022 ook de toepas...

Lees verder

In memoriam

25-07-2022 - Prof. dr. Barbara Reinhartz

Estate Planning Expert en de redactie van Estate Planner Digitaal hebben het droevige bericht ontvangen van het overlijden van prof. dr. Barbara Reinhartz. Barbara was sinds eind 2019 hoofdredacteu...

Lees verder

Nu beschikbaar: Modellen Levenstestamenten

01-07-2022 - Op vrijdag 1 juli 2022 is de eerste versie op de markt gebracht

Zoals onlangs al gemeld, is de eerste versie van de toepassing Modellen Levenstestamenten sinds 1 juli 2022 beschikbaar. Op kantoren die Expert Planner zijn, of die recent een losse licentie hebben aa...

Lees verder

Nieuwe toepassing: Modellen Levenstestamenten

15-06-2022 - Op vrijdag 1 juli a.s. verschijnt de eerste versie op de markt

Mede op verzoek van gebruikers van onze toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Huwelijkse Voorwaarden is een aantal jaren geleden besloten ook modellen te gaan ontwikkelen en uitgeven op het ge...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2022

19-04-2022 - De 2022-versie van ons digitale aangifteprogramma voor de erfbelasting is beschikbaar

Zo vlak na een lang en zonnig Paasweekend hebben wij direct goed nieuws voor u: de 2022-versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting is live! Dat betekent dat u vanaf vandaag digitaal aangifte kun...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2022 beschikbaar

04-04-2022 - De 2022-versie van ons digitale aangifteprogramma is sinds vandaag live

Ook dit jaar is in de periode vóór 1 maart jl. weer ontzettend veel gebruik gemaakt van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting. Niet verwonderlijk natuurlijk, omdat u met dit programm...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2022 helaas vertraagd

30-03-2022 - Update uitgesteld zolang Belastingdienst geen ontvangstbevestiging geeft

Ook dit jaar is in de periode vóór 1 maart jl. weer ontzettend veel gebruik gemaakt van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting. Niet verwonderlijk natuurlijk, omdat de gebruikers met d...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

10-02-2022 - Instellingen dynamische vragenlijst kunnen worden opgeslagen

Nadat op 27 januari jl. de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden al in de EPX-Portal is geïntegreerd, geldt dat sinds vandaag ook voor de toepassing Modellen Testamenten. Het is daardoor mog...

Lees verder

Uitstel aangifte schenkbelasting aanvragen

02-02-2022 - Formulier of brief gebruiken

Een belastingplichtige kan dit formulier gebruiken als deze een brief heeft gekregen waarin staat dat aangifte schenkbelasting dient te worden gedaan en daarvoor uitstel dient te worden gevraagd. U al...

Lees verder

Probleem digitale aangifte erfbelasting 2019 geldt niet voor onze toepassing Aangifte Erfbelasting

02-02-2022 - Online aangifteformulieren erfbelasting Mijn Belastingdienst uit de lucht

De digitale aangiftes erfbelasting 2019 en 2018, welke door de belastingplichtige zelf via Mijn Belastingdienst kunnen worden gedaan, zijn van 22 februari tot 11 mei 2022 niet beschikbaar vanwege soft...

Lees verder

Uitgebreide update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

27-01-2022 - Nieuw model voor ongehuwde samenwoners

Op verzoek van vele gebruikers heeft de modellencommissie zich het afgelopen jaar beziggehouden met de ontwikkeling van een model Samenlevingsovereenkomst. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad...

Lees verder

[verholpen] Foutmelding bij indienen aangifte schenkbelasting

03-01-2022 - Het is weer mogelijk om digitaal aangifte te doen voor de schenkbelasting!

Meerdere gebruikers van de toepassing Aangifte Schenkbelasting zijn het nieuwe jaar goed begonnen en direct aan de slag gegaan met het digitaal indienen van aangiften vanwege schenkingen in 2021. Alth...

Lees verder

Wijziging Algemene Opleidingsvoorwaarden

01-01-2022 - Per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn de Algemene Opleidingsvoorwaarden van Estate Planning College (EPC) op grond van artikel 10 van die voorwaarden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle...

Lees verder

Update software 2022

01-01-2022 - Ook in 2022 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en v...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2022

22-12-2021 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,3%

Nadat de Tweede Kamer op 11 november 2021 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Onze webapplicaties maken géén gebruik van Apache Log4j

17-12-2021

Onlangs is een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen in de Apache Log4j-loggingtool, die door veel Java-applicaties wordt gebruikt. De kwetsbaarheid, genaamd LogJam of Log4Shell, maakt het mogelijk voor...

Lees verder

Berichtgeving staatssecretaris van Financiën geldt niet voor aangifte erfbelasting ingediend met professionele software

15-12-2021

De Staatssecretaris heeft bij brief van 13 december 2021 de Tweede Kamer nader geïnformeerd over mogelijke verbeteringen in de communicatie over de aangifte erfbelasting. Het gaat onder andere om...

Lees verder

Vertraging aanslagen erfbelasting 2021 en verjaring 112 aangiften schenkbelasting 2018

07-12-2021

Uit de Voortgangsrapportage op het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst over de periode januari tot en met augustus 2021, die door staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer is...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

30-09-2021 - Uitbreiding tekstblokken Beheersexecuteur & Afwikkelingsbewind

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans is in dit programma, in de tekstblokken Beheersexecuteur en Afwikkelingsbewind, een bep...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

23-09-2021 - Nieuwe invoermogelijkheden voor uitzonderingsgevallen

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Gebruikers van dit programma weten dat natuurlijk al lang. Dat ...

Lees verder

Update toepassing Boedelverdeler

08-09-2021 - Integratie vragenlijst Boedelverdeler in EPX-Portal

Nadat in februari van dit jaar Estate Planner Digitaal al in de EPX-Portal is opgenomen, geldt dat sinds juli jongstleden ook voor IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht en Bedrijfsopvolgingsregeli...

Lees verder

Update toepassing Testamentoverzicht

02-09-2021 - Integratie vragenlijst Testamentoverzicht in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht, Bedrijfsopvolgingsregeling en Renteoptimalisatie is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Testamentoverz...

Lees verder

Update toepassing Renteoptimalisatie

23-08-2021 - Integratie vragenlijst Renteoptimalisatie in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht, IPR Huwelijksvermogensrecht en Bedrijfsopvolgingsregeling is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Renteoptimalisatie in de EPX-...

Lees verder

Update toepassing Bedrijfsopvolgingsregeling

19-07-2021 - Integratie vragenlijst Bedrijfsopvolgingsregeling in EPX-Portal

In navolging van Estate Planner Digitaal, IPR Erfrecht en IPR Huwelijksvermogensrecht is per heden ook de (vragenlijst bij de) toepassing Bedrijfsopvolgingsregeling in de EPX-Portal opgenomen. ...

Lees verder

Update toepassing IPR Huwelijksvermogensrecht

15-07-2021 - Integratie vragenlijst IPR Huwelijksvermogensrecht in EPX-Portal

Vorige week konden wij al melden dat – in navolging van Estate Planner Digitaal – ook IPR Erfrecht in de EPX-Portal was opgenomen. Inmiddels is ook de (vragenlijst bij de) derde toepassing...

Lees verder

Update toepassing IPR Erfrecht

06-07-2021 - Integratie vragenlijst IPR Erfrecht in EPX-Portal

In januari 2020 is de onlineversie van de EPX-Portal geïntroduceerd. De vragenlijst bij de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting – de zogenoemde EPX-Manager – wa...

Lees verder

Problemen met opslaan en/of openen van bestanden door instelling internetbrowser

23-06-2021 - De oplossingen op een rijtje

Van diverse gebruikers hebben wij vernomen dat zij problemen ervaren met het opslaan van bestanden, bijvoorbeeld een vragenlijst die is ingevuld in de EPX-Manager of in de toepassing Aangifte Schenkbe...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

15-06-2021 - Mooie verbeteringen ten opzichte van de situatie bij overlijdens in 2019 en 2020

De toepassing Aangifte Erfbelasting wordt constant doorontwikkeld. Zoals bij de lancering van de 2021-versie reeds werd aangekondigd, is de vragenlijst voor overlijdens in dit kalenderjaar vanaf heden...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

03-06-2021 - Overzicht van de op 3 juni 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd: Er is een nieuw tekstb...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2021

19-04-2021 - Eindelijk beschikbaar: de 2021-versie van ons digitale aangifteprogramma

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” was sinds 1993 de slogan van de Belastingdienst. In 2019 is de Belastingdienst stilletjes gestopt met het gebruik ervan, maar u kent deze...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2021

17-03-2021 - De 2021-versie van ons digitale aangifteprogramma is nu al beschikbaar!

In de periode vóór 1 maart jl. is weer veelvuldig gebruik gemaakt van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting. Niet verwonderlijk natuurlijk, omdat u met dit programma aangiften schenkb...

Lees verder

Uitgebreide update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

24-02-2021 - De indeling van de modellen is volledig op de schop gegaan

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden heeft een eigen commissie die de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken bewaakt. Deze modellencommissie bestaat sinds medio 2020 uit ...

Lees verder

De toepassing Estate Planner Digitaal is vernieuwd!

19-02-2021 - Artikelen zijn voortaan ook beschikbaar in een online-versie

Voortaan treft u nieuwe artikelen uit ons online vakblad Estate Planner Digitaal zowel in een online-versie als een PDF-versie in de EPX-Portal aan, en niet langer in een PDF-versie op het besloten ge...

Lees verder

Aangifte erfbelasting niet langer vormvrij

21-01-2021 - Met ons programma dient u de aangifte eenvoudig, veilig en snel digitaal in bij de Belastingdienst

Uit een bericht dat onlangs op Notarisnet is gepubliceerd, blijkt dat er nog steeds aangiften erfbelasting worden ingediend die niet aan de vereiste formats voldoen. Tot eind 2020 zijn deze aangiften ...

Lees verder

Update Modellen Testamenten

20-01-2021 - Overzicht van de op 20 januari 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd: De nummering bij de be...

Lees verder

Mr. Cees Baard met pensioen

14-01-2021 - Mr. Pascal Baard nieuwe algemeen directeur van Estate Planning Expert

Per 1 januari jl. heeft mr. Cees Baard zijn functie als algemeen directeur van Estate Planning Expert neergelegd. Na een arbeidsleven van bijna 45 jaar vindt hij het mooi geweest en heeft hij besloten...

Lees verder

Papieren aangiften erfbelasting (bij overlijdens vóór 2019)

14-01-2021 - Nieuwe vragenlijst in EPX-Manager: Aangifte Erfbelasting 2010-2018

Met ingang van 1 januari jl. is de 'oude' (lokaal geïnstalleerde) EPX-Portal definitief vervallen. Niet alleen omdat de techniek achter deze Windows applicatie inmiddels sterk verouderd i...

Lees verder

Update software 2021

01-01-2021 - Ook in 2021 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en v...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2021

16-12-2020 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,6%

Nadat de Tweede Kamer op 12 november 2020 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

12-11-2020 - Aangifteprogramma nóg completer en gebruiksvriendelijker

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Als gebruiker van dit programma weet u dat natuurlijk al lang. ...

Lees verder

Gevolgen van het coronavirus voor onze opleidingen en workshops

29-10-2020 - Alle geplande opleidingen en workshops gaan vooralsnog gewoon door

Naar aanleiding van de voortduring van het coronavirus (COVID-19) hebben wij opnieuw bekeken of de door de overheid genomen maatregelen gevolgen hebben voor de opleidingen en workshops, die de komende...

Lees verder

Update Aangifte Erfbelasting

05-10-2020 - Overzicht van recente wijzigingen in de EPX-Manager

De afgelopen periode is in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheert) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Door middel van dit nieuwsbericht brengen we u...

Lees verder

Mijn EPC

02-10-2020 - Opleidingsmateriaal voortaan beschikbaar via EPX-Portal

Om een aantal redenen, onder meer hygiëne en milieu, hebben wij ervoor gekozen al het opleidingsmateriaal voortaan uitsluitend online beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hand...

Lees verder

Update toepassing Aangifte Erfbelasting

25-08-2020 - Instellingen in de EPX-Cockpit kunnen weer worden bewaard!

De toepassing Aangifte Erfbelasting draait volledig online en bestaat in feite uit twee delen. Het eerste gedeelte betreft de EPX-Manager, een uitgebreide vragenlijst waarin u alle voor de aangifte er...

Lees verder

Kleine aanpassingen in de modellentoepassingen

22-07-2020 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen worden de toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. De afgelopen week zijn in beide programma's enkele ...

Lees verder

Algemene Licentievoorwaarden en prijsindexatie 2021

03-07-2020 - Gewijzigde voorwaarden i.v.m. introductie online EPX-Portal

Sinds januari van dit jaar draait de EPX-Portal volledig online. Dat geldt ook voor alle applicaties: door ons ontwikkelde reken-, advies- en aangifteprogrammatuur, modellen- en kennisbanken en andere...

Lees verder

Update voor gebruikers van Aangifte Erfbelasting

13-05-2020 - Recent doorgevoerde wijzigingen in de EPX-Manager

Als gebruiker van onze toepassing Aangifte Erfbelasting bent u ermee bekend dat dit programma in feite uit twee delen bestaat: een vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheer...

Lees verder

EPX-App vervalt per 6 april 2020

06-04-2020

Sinds 2017 was het voor gebruikers van onze software op kantoren die Member (of hoger) zijn mogelijk de meeste van onze toepassingen via een smartphone of tablet te benaderen. Hiertoe hebben wij in 20...

Lees verder

Aangifte Erfbelasting 2020

24-03-2020 - Aangiften vanwege overlijdens in 2020 kunnen nu al digitaal worden ingediend

Sinds twee maanden is al onze software volledig online beschikbaar via de EPX-Portal. Wij zijn daardoor in de gelukkige omstandigheid dat we altijd en overal vandaan kunnen blijven werken aan het onde...

Lees verder

Belastingdienst heeft probleem inzake verzendstatus opgelost

19-03-2020 - Uit aangifteoverzicht blijkt of recent ingediende aangiften schenkbelasting 2020 zijn gelukt

Nadat wij op 5 maart jl. de 2020-versie van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting beschikbaar hadden gesteld, werden wij er dezelfde dag al door enkele gebruikers op gewezen dat zij na het indienen...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

09-03-2020 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Diverse gebruikers hebben aangegeven de teksten in de verschillende modellen als l...

Lees verder

Verzendstatus aangifte schenkbelasting 2020 tijdelijk onbekend

06-03-2020 - De Belastingdienst verwacht dat dit probleem medio week 12 wordt opgelost

Gisteren hebben wij u erover geïnformeerd dat de 2020-versie van ons aangifteprogramma voor de schenkbelasting nu al beschikbaar is. Toch wel enigszins tot onze verbazing werden de eerste aangift...

Lees verder

Aangifte Schenkbelasting 2020

05-03-2020 - De 2020-versie van ons digitale aangifteprogramma is nu al beschikbaar!

Zondag 1 maart jl. was voor veel gebruikers van onze toepassing Aangifte Schenkbelasting een belangrijke dag. Vóór die datum moesten de aangiften schenkbelasting 2019 immers bij de Belas...

Lees verder

Pas op voor phishing e-mail!

18-02-2020

Van diverse gebruikers van onze software hebben wij vandaag het bericht ontvangen dat zij een e-mailbericht hebben ontvangen met het onderwerp Betalingsbevestigingsdocument 18/02/2020. Dit bericht lij...

Lees verder

Nieuwe EPX-Portal vanwege introductie EPX-Manager

22-01-2020 - De nieuwe (online) EPX-Portal is vanaf heden ook beschikbaar voor de gebruikers van de programma's Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting

De afgelopen twee jaar hebben wij hard gewerkt aan de digitalisering van de aangiften schenk- en erfbelasting. Vooral de toepassing Aangifte Erfbelasting leidde tot de noodzaak alle vragen, zoals die ...

Lees verder

Vervanging EPX-Portal

16-01-2020

De huidige EPX-Portal is inmiddels 10 jaar oud. Anno 2020 worden andere en hogere eisen gesteld aan software dan 10 jaar geleden. Vandaar dat wij hebben besloten de EPX-Portal geheel te moderniseren, ...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2020

23-12-2019 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,6%

Nadat de Tweede Kamer op 14 november 2019 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Aangifte Schenkbelasting

11-12-2019 - Nu beschikbaar: 2019-versie van digitaal aangifteprogramma

Eind januari van dit jaar is de eerste versie van ons digitale aangifteprogramma voor de schenkbelasting op de markt verschenen. De toepassing Aangifte Schenkbelasting draait volledig online en maakt ...

Lees verder

Update Testamentmodellen

11-10-2019 - Alle zachte enters zijn vervangen door harde enters

Sinds jaar en dag komen in de met onze toepassing Testamentmodellen gegenereerde tekstblokken en testamenten twee soorten ‘enter’ voor: harde en zachte. Een harde enter geeft aan dat een n...

Lees verder

Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld

17-09-2019 - De depositorente is verlaagd naar -0,5%

In verband met de verlaging van de depositorente per 18 september 2019 van -0,4% naar -0,5% is de calculator Rentedragende overbedelingsschuld aangepast. Met de calculator Rentedragende overbedelin...

Lees verder

Update Testamentmodellen

03-09-2019 - Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Uit het tekstblok Partner volgt welke persoon onder &...

Lees verder

Digitale Aangifte Erfbelasting: update

29-07-2019 - Belastingdienst accepteert ook bij overlijden vanaf 1 maart 2019 vormvrije papieren aangifte uit toepassing Aangifte Erfbelasting

Zowel op 21 juni als op 25 juli hebben wij de gebruikers van ons aangifteprogramma voor de erfbelasting geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe versie. Op 25 juli hebben...

Lees verder

Digitale Aangifte Erfbelasting

25-07-2019 - Voortgang stagneert door gebrek aan prioriteit én capaciteit bij Belastingdienst

Zoals bekend, moet bij een overlijden vanaf 1 maart 2019 (de datum is verlengd naar overlijdens vanaf 1 oktober 2019) de aangifte voor de erfbelasting digitaal worden ingediend. Wij zijn dan ook al ge...

Lees verder

Nieuwe versie Aangifte Erfbelasting

21-06-2019

Met de huidige versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u uitsluitend op papier aangifte doen. Het programma voldoet daarmee aan de normen van de Belastingdienst, althans voor zover het o...

Lees verder

Update IPR Huwelijksvermogensrecht

28-03-2019 - De nieuwe conflictregels zijn in het programma opgenomen

In de loop der jaren zijn in Nederland verschillende regels gehanteerd om het toepasselijke huwelijksvermogensregime in internationale gevallen te bepalen. Zo zijn er het Haags Huwelijksgevolgenverdra...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-02-2019 - Bij alle modellen is een toelichting voor uw cliënten beschikbaar

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Waar door gebruikers met name naar wordt gevraagd, is een uitgebreide en heldere t...

Lees verder

Nieuwe toepassing: Aangifte Schenkbelasting

29-01-2019 - Eenvoudig, veilig én snel digitaal aangifte voor de schenkbelasting doen

De afgelopen jaren hebben wij u de mogelijkheid geboden om zowel via de EPX-Portal als via het EPX-Dashboard kosteloos gebruik te maken van een in Microsoft Office Excel nagebootst aangiftebiljet sche...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2019

31-12-2018 - De inflatiecorrectie bedraagt 1,2%

Nadat de Tweede Kamer op 15 november 2018 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mit...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-11-2018 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op donderdag 8 november 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden enkele wijzigingen doorgevoerd: In alle modellen stond de zin “Van het ogenblik van de voltrekking van he...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-11-2018 - Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Het kopje Uitsluiting partner werd in de praktijk als...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

27-09-2018 - Vooral de tekstblokken betreffende het finaal verrekenbeding zijn flink op de schop gegaan

Op donderdag 27 september 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd. Met name de tekstblokken Finaal verrekenbeding bij scheiding en Finaal verrekenbed...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

20-07-2018 - Drie nieuwe modellen: gemeenschap van woning en/of inboedel

Met ingang van heden is de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden uitgebreid met drie nieuwe modellen: Gemeenschap van woning Gemeenschap van inboedel Gemeenschap van woning en inboedel ...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

01-06-2018 - In het programma zijn nu ook partnerschapsvoorwaarden opgenomen

Het programma Modellen Huwelijkse Voorwaarden bevat diverse modellen voor de dagelijkse praktijk. Op dit moment betreft het: Wettelijke beperkte gemeenschap van goederen Algehele gemeenschap v...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

26-04-2018 - Gewijzigde tekstblokken

Nadat op 17 april jl. al diverse wijzigingen in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden zijn doorgevoerd (klik hier voor een overzicht), zijn vandaag nog enkele aanpassingen in dit programma ged...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

18-04-2018 - Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op dinsdag 17 april jl. zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd: In het model Algehele gemeenschap van goederen wordt niet meer uitdrukkelijk verwez...

Lees verder

Update Testamentmodellen

05-04-2018 - Gewijzigde tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd: In het tekstblok Voogdij is de eerste zin aangepast. Het betreft de zin waarin de voogd wordt benoemd.   In het t...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

05-02-2018 - Het programma is uitgebreid met een dynamische vragenlijst

Het programma Modellen Huwelijkse Voorwaarden bestaat uit een verzameling complete modellen voor de dagelijkse praktijk en kenmerkte zich al door haar hoogwaardige kwaliteit. Vanaf heden laat dit prog...

Lees verder

Update Testamentmodellen

02-02-2018 - Aanpassing tekstblok ‘Opeisbaarheid geldvorderingen’

In verband met het nieuwe huwelijksvermogensrecht is in de toepassing Testamentmodellen de tekst van de opeisbaarheid van de geldvorderingen van de kinderen aangepast. Thans kan ervoor worden gekozen ...

Lees verder

Update software 2018

02-01-2018 - Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date

Op 1 januari jl. zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndex...

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

22-12-2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking in de gehele EU. De AVG vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Estate Planning Expert BV...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2018

20-12-2017 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,8%

Met ingang van 1 januari 2018 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,8% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

08-12-2017 - Nieuw model: Uitsluiting gemeenschap van goederen

De afgelopen periode is door de modellencommissie – die bestaat uit mr. Saskia Boschma, mr. Koert Boshouwers, mr. Elle van Gompel, mr. Saskia Mos-van Gool, prof. dr. Frans Sonneveldt, mr. Cees B...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-12-2017 - Nieuwe en gewijzigde tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd: Overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn de woorden “indien en voor zover” in alle comple...

Lees verder

Nu voor u beschikbaar: Modellen Huwelijkse Voorwaarden

02-11-2017 - Modellen op basis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

De afgelopen periode is door de modellencommissie – die bestaat uit mr. Saskia Boschma, mr. Koert Boshouwers, mr. Elle van Gompel, mr. Saskia Mos-van Gool, prof. dr. Frans Sonneveldt, mr. Cees B...

Lees verder

Gratis aangifteprogramma schenkbelasting 2017

18-05-2017 - Geactualiseerde versie is vanaf heden beschikbaar via de EPX-Portal

De 2016-versie van de toepassing Aangifte Schenkbelasting is per heden vervangen door versie 2017. De toepassing Aangifte Schenkbelasting is een handig en gebruikersvriendelijk aangifteprogramma, w...

Lees verder

Sterftetafel GBM/GBV 2009-2014

12-05-2017 - Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap

Bij de omrekening van enkelvoudige rente naar samengestelde rente (en vice versa) en bij de vaststelling van de levensverwachting van de langstlevende partner na het overlijden van de eerststervende p...

Lees verder

Testamentoverzicht: nieuwe/verbeterde overzichten en adviesdocument nog meer op maat

25-04-2017 - Nu met grafiek waarin de totaal verschuldigde erfbelasting wordt weergegeven

Testamentoverzicht is het handige online rekenprogramma waarmee u de in de praktijk meest voorkomende varianten van vererving vanuit fiscaal perspectief met elkaar kunt vergelijken. Door het invullen ...

Lees verder

Update Testamentmodellen

29-03-2017 - Inhoudelijke wijziging van het testament 'Anders' en uitbreiding van diverse tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd: In de situatie dat de testateur geen kinderen heeft, bevatte het testament Anders standaard een legaat van het vruch...

Lees verder

Wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987)

29-03-2017 - Eerste Kamer stemt in met beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987) is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit initiatiefvo...

Lees verder

Vormvaste aangifte schenk- en erfbelasting

20-03-2017 - Onze aangifteprogramma’s voldoen nog volledig aan de normen van de Belastingdienst

In het nieuwsbericht over de software-update per 1 januari 2017 hebben wij gemeld dat meerdere gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting bij ons hebben geïnformeerd naar de stand van zak...

Lees verder

Update software 2017

01-01-2017 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2017 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2017

21-12-2016 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,3%

Met ingang van 1 januari 2017 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,3% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

EPX-App

13-12-2016

Het is vanaf 2017 voor onze members ook mogelijk de meeste van onze toepassingen via een smartphone of tablet te benaderen. Hiertoe hebben wij de EPX-App ontwikkeld, die u kun...

Lees verder

Update Testamentmodellen

26-10-2016 - Twee tekstblokken zijn aangepast

In de toepassing Testamentmodellen zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd: In het tekstblok Gelijkstelling wordt bepaald dat onder aan het huwelijk gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten ook...

Lees verder

Update Testamentmodellen

11-07-2016 - Nu beschikbaar: testamentvarianten voor testateur zonder partner en/of kinderen

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er drie varianten van het testament Anders in het programma opgenomen alsmede het tekstblok Legaat vruchtgebruik re...

Lees verder

Update EPX-Cockpit: specificatie vermogensmutatie door verrekenbeding

06-07-2016 - De in de output en aangifte opgenomen specificatie van de berekening van de vordering of schuld uit hoofde van het finaal verrekenbeding is verduidelijkt en uitgebreid

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockp...

Lees verder

IPR Huwelijksvermogensrecht

25-05-2016 - Dit programma stelt vast welk recht op het huwelijksvermogensregime van toepassing is

In verband met het van kracht geworden van de Europese Erfrechtverordening – op 17 augustus 2015 – hebben wij een programma ontwikkeld, waarmee kan worden bepaald welk recht vanuit Nederla...

Lees verder

Nieuw: privileges via membership

24-05-2016 - Estate Planning Expert introduceert serviceconcept voor trouwe klanten

Estate Planning Expert bestaat binnenkort 15 jaar. En dat willen we vieren met onze trouwe klanten. Samen met u dus. Wij zijn er heel erg trots op dat bijna alle klanten al jaren klant zijn. Zelfs in ...

Lees verder

Update Online Services

17-05-2016 - De diverse adviesdocumenten hebben een professionelere uitstraling gekregen

Adviseurs die zich dagelijks met estate planning bezighouden, maken in de praktijk veelvuldig gebruik van rekenprogramma’s als Testamentvergelijking en Calculators. Adviseurs voor wie het erfrec...

Lees verder

Gratis aangifteprogramma schenkbelasting 2016

02-03-2016 - Geactualiseerde versie is vanaf heden beschikbaar via de EPX-Portal

De 2015-versie van de toepassing Aangifte Schenkbelasting is per heden vervangen door versie 2016. De toepassing Aangifte Schenkbelasting is een handig en gebruikersvriendelijk aangifteprogramma, w...

Lees verder

Update software 2016

01-01-2016 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2016

23-12-2015 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,5%

Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,5% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven schenk- en erfbelasting ...

Lees verder

Update EPX-Cockpit: specificatie ondernemingsvermogen

17-07-2015 - De in de output opgenomen specificatie van de berekening van het vrijgestelde ondernemingsvermogen is verduidelijkt en uitgebreid

Sinds maart 2012 bevat de output bij de diverse testamentvarianten een specificatie van de berekening van het vrijgestelde ondernemingsvermogen, indien tot de nalatenschap van de eerststervende partne...

Lees verder

Update EPX-Cockpit

23-02-2015 - Materieel verschuldigde inkomstenbelasting wordt thans afzonderlijk getoond op de specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner

Sinds november 2014 is in de output bij de diverse testamentvarianten een overzichtelijke specificatie opgenomen van zowel nalatenschap civiel als nalatenschap fiscaal. Klik hier voor een overzicht va...

Lees verder

Update software 2015

02-01-2015 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met ingang van 1 januari 2015

17-12-2014 - De inflatiecorrectie bedraagt 0,9%

Met ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met 0,9% geïndexeerd en luiden dan als volgt. Tarieven erf- en schenkbelasting ...

Lees verder

Update EPX-Cockpit

17-11-2014 - In de output is een overzichtelijke specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner opgenomen

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockpit is een conti...

Lees verder

Update toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting

21-07-2014 - De EPX-Cockpit is compleet vernieuwd

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. De doorontwikkeling van de EPX-Co...

Lees verder

Update Testamentmodellen

01-04-2014 - Nieuw: toelichting bij het testament van uw cliënt!

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken en nieuwe functionaliteiten. Een functionaliteit waaraan in de praktijk steeds meer behoefte blijkt te besta...

Lees verder

Er is een nieuwe versie van de EPX-Portal beschikbaar

28-01-2014 - In versie 3.0.0 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand

Per heden is versie 3.0.0 van de EPX-Portal beschikbaar. In deze nieuwe versie van de EPX-Portal zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Cliëntenbestand, de vragenlijst bij de toepassingen Tes...

Lees verder

Update software 2014

02-01-2014 - Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2014 doorgevoerde wijzigingen. Tar...

Lees verder

Toepassing Testamentmodellen in nieuw jasje gestoken

16-11-2013 - Het programma is nóg completer en gebruikersvriendelijker geworden!

Gemak dient de mens. Als er één toepassing is waarvoor dit motto geldt, dan betreft het wel Testamentmodellen. Met geen enkel ander programma kunt u namelijk zo snel – en dus goedk...

Lees verder

EPX-Cockpit op onderdelen aangepast

15-11-2013 - Rekenengine van formaat wordt continu verbeterd

Per heden zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de (aan de EPX-Cockpit verbonden) toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting: Met de toepassing Aangifte Erfbelasting stelt...

Lees verder

Update Testamentmodellen

26-07-2013 - Nieuw testamentmodel, gewijzigde én nieuwe tekstblokken

In de beide varianten van de Testamentmodellen ('Platte tekst' en 'Snelle vragenlijst') zijn de afgelopen periode de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een geheel nieuw testament...

Lees verder

Nieuwe online rekenprogramma's: Testamentoverzicht en Wettelijke verdeling

19-06-2013 - Genereer eenvoudig een professioneel adviesdocument op maat

Om adviseurs die zich niet dagelijks met estate planning bezighouden beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij onlangs twee handige en gebruikersvriendelijke online rekenprogramma’s ontwikk...

Lees verder

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van verduidelijkte goedkeuring in BOR-besluit

18-02-2013 - De BOR geldt onder voorwaarden ook voor de verrekenvordering door finale verrekening

Onlangs is een nieuw besluit gepubliceerd over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Dit besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M actualiseert het besluit van 4 april 2011,...

Lees verder

Nieuwe calculator beschikbaar: Leegwaarderatio

14-05-2012 - Bereken in een handomdraai de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning

Onze in de praktijk veel gebruikte toepassing Calculators bestaat uit een aantal losse rekenmodules voor regelmatig voorkomende berekeningen. De rekenmodules kenmerken zich door hun eenvoud in gebr...

Lees verder

Nieuwe uitbreidingen in reken- en datatoepassingen

28-03-2012 - Een overzicht van de wijzigingen

Estate planning is een dynamisch vakgebied. Onze reken- en datatoepassingen worden om die reden dan ook continu doorontwikkeld en verbeterd. Per heden zijn enkele nieuwe functionaliteiten opgenomen...

Lees verder

Handleidingen bij Cliëntenbestand en EPX-Cockpit aangepast

20-07-2011 - Handleidingen weer up-to-date na recente uitbreidingen

In verband met de recente uitbreidingen in zowel het Cliëntenbestand als de EPX-Cockpit zijn de bijbehorende handleidingen per heden aangepast. De handleiding bij het Cliëntenbestand,...

Lees verder

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van uitbreidingen Cliëntenbestand

04-07-2011 - Ook op het gebied van de BOR zijn de 'tools' in de EPX-Cockpit ongekend!

Zoals u hebt kunnen lezen in onze nieuwsbrief over versie 2.0.0 van de EPX-Portal, zijn in het Cliëntenbestand diverse wijzigingen doorgevoerd. In verband met deze wijzigingen hebben wij ook i...

Lees verder

Calculator ‘Rentedragende overbedelingsschuld’ aangepast

11-04-2011 - Nieuw invoerveld: Opslag (%)

In de calculator Rentedragende overbedelingsschuld is vandaag een kleine aanpassing doorgevoerd. Indien de vraag 'Soort rente' thans wordt beantwoord met 'Wettelijke rente' of 'Promessedisconto/deposi...

Lees verder

Estate Planning Expert nu ook actief op sociale netwerken

29-03-2011 - Volg ons op Twitter en/of LinkedIn!

Als vooruitstrevende ontwikkelaar van hoogwaardige software op het gebied van estate planning kunnen wij natuurlijk niet achterblijven in de wereld van sociale netwerken. Sinds kort zijn ook wij daaro...

Lees verder

Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin