Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
30-09-2021 | Categorie: Algemeen

Uitbreiding tekstblokken Beheersexecuteur & Afwikkelingsbewind

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans is in dit programma, in de tekstblokken Beheersexecuteur en Afwikkelingsbewind, een bepaling toegevoegd voor het geval de executeur resp. afwikkelingsbewindvoerder het noodzakelijk acht om voor bepaalde zaken professionele hulp in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een taxateur voor het vaststellen van de waarde van bepaalde (onroerende) zaken van de nalatenschap, of het inschakelen van een belastingadviseur voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte erfbelasting. De executeur resp. afwikkelingsbewindvoerder dient daarbij zorgvuldig te handelen en van tevoren de afweging te maken of de professionele hulp nuttig en/of noodzakelijk is én of de kosten die daardoor ten laste worden gebracht van de nalatenschap redelijk en proportioneel zijn.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin