Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
27-10-2021 - Bijeenkomst EPX-Circle wordt doorgeschoven naar begin 2022
21-10-2021 - Erflater heeft zijn vermogen langdurig uitgeleend. Wie betaalt de rekening? De ervende of de onterfde kinderen? (Estate Planner Digitaal 2021/10)

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
30-09-2021 | Categorie: Algemeen

Uitbreiding tekstblokken Beheersexecuteur & Afwikkelingsbewind

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans is in dit programma, in de tekstblokken Beheersexecuteur en Afwikkelingsbewind, een bepaling toegevoegd voor het geval de executeur resp. afwikkelingsbewindvoerder het noodzakelijk acht om voor bepaalde zaken professionele hulp in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een taxateur voor het vaststellen van de waarde van bepaalde (onroerende) zaken van de nalatenschap, of het inschakelen van een belastingadviseur voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte erfbelasting. De executeur resp. afwikkelingsbewindvoerder dient daarbij zorgvuldig te handelen en van tevoren de afweging te maken of de professionele hulp nuttig en/of noodzakelijk is én of de kosten die daardoor ten laste worden gebracht van de nalatenschap redelijk en proportioneel zijn.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin