Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Testamentvergelijking


Onder estate planning verstaan wij het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen. Als adviseur op het gebied van estate planning dient u uw cliënten derhalve niet alleen te adviseren over de civiel- en fiscaalrechtelijke consequenties bij het opstellen of aanpassen van een testament, maar ook over de gevolgen bij het aanpassen of opheffen van de huwelijkse voorwaarden, het opstellen van een schenkingsplan, het afsluiten of aanpassen van levensverzekeringen en het afwikkelen van een nalatenschap. Om deze adviezen te kunnen ondersteunen hebben wij voor u een toepassing ontwikkeld die de diverse scenario's toetst op de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting: Testamentvergelijking.

De toepassing Testamentvergelijking is veruit het meest complete programma voor testamentadvies op de Nederlandse markt. Dat vele honderden estate planners – klik hier voor een overzicht van de kantoren waaraan zij zijn verbonden – naar volle tevredenheid met deze toepassing werken, is dan ook niet voor niets. Met geen enkel ander programma kunnen namelijk zo snel en diepgaand vergelijkingen tussen de verschillende testamentvormen worden gemaakt. Maar dat is niet alles. Met de toepassing Testamentvergelijking kunt u:

 1. Huwelijkse voorwaarden met elkaar vergelijken
  Hoe uw cliënten met elkaar gehuwd zijn en de afspraken die zij hebben gemaakt over wat er met hun vermogen gebeurt aan het einde van hun huwelijk, bepalen immers mede de omvang en de samenstelling van ieders nalatenschap.
   
 2. Spelen met de rente
  Uw cliënten willen graag erfbelastingminimalisatie bij het overlijden van de eerststervende, omdat anders vaak het huis moet worden verkocht om de erfbelasting te kunnen betalen. Of omdat het aanwezige vermogen nodig is voor het levensonderhoud van de langstlevende. Eén van de instrumenten om erfbelastingminimalisatie bij het overlijden van de eerststervende te realiseren is een goede renteovereenkomst. De overeen te komen rente kan variëren tussen 0% (renteloos) en 6% samengesteld. De omvang van het ‘fictief vruchtgebruik’ bepaalt de mate waarin kan worden ‘gespeeld’ met de marginale tariefverschillen bij de langstlevende en de kinderen.
   
 3. Fiscale legaten toepassen
  Andere instrumenten om erfbelasting bij het eerste overlijden te optimaliseren is het uitoefenen van een (tweetraps)opvullegaat, waarmee wordt bereikt dat de van toepassing zijnde vrijstelling voor de langstlevende volledig kan worden benut, of een (tweetraps)afvullegaat, waarmee de van toepassing zijnde marginale tariefverschillen bij de langstlevende en de kinderen kan worden geoptimaliseerd.
   
 4. Een schenkingsplan doorrekenen op basis van contante schenkingen of op basis van een schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  Een schenkingsplan tijdens leven van beide echtelieden leidt tot een verkleining van de nalatenschap en vermindering van erfbelasting. De hiervoor vermelde instrumenten om de erfbelasting bij het overlijden van de eerststervende te optimaliseren, leiden vaak tot een extra heffing bij het tweede overlijden. Met een schenkingsplan in de periode tussen het overlijden van de eerststervende en de langstlevende kan de verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende worden beperkt.
   
 5. De effecten doorrekenen van afwijkende erfdelen
  Afhankelijk van de testamentvorm en de omvang van ieders vermogen kan het interessant zijn aan de langstlevende een lager erfdeel toe te kennen. In combinatie met de hiervoor vermelde instrumenten kan de combinatie met een lager erfdeel in bepaalde situaties tot extra fiscale voordelen leiden.
   
 6. De effecten van kleinkindlegaten doorrekenen
  Sinds 2010 hebben kleinkinderen dezelfde vrijstelling als kinderen. Door gebruik te maken van ‘generation skipping’ kan erfbelasting worden bespaard. Kleinkindlegaten kunnen direct opeisbaar zijn of pas later.
   
 7. Extra legaten aan de langstlevende of de kinderen doorrekenen
  Prelegaten aan de langstlevende van bijvoorbeeld een (van erfbelasting vrijgestelde) bancaire lijfrente of oudedagsverplichting of een extra legaat aan een van de kinderen leidt tot een afwijkende verdeling van de door ieder verschuldigde erfbelasting.
   
 8. De effecten van een verpanding van een polis of een betalingsopdracht zichtbaar maken
  Bij hypotheekverstrekking eist de bank vaak verpanding van een polis van levensverzekering. In geval van gemeenschap van goederen maakt het zowel civiel als fiscaal uit of een zogenoemde betalingsopdracht of volmacht is afgegeven.
   
 9. Legaten van ondernemingsvermogen toepassen
  Vaak is één van de kinderen de opvolger van een familiebedrijf en wilt u inzichtelijk maken wat de gevolgen van deze afwijkende verdeling zijn.
   
 10. De bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de Successiewet toepassen
  De regelgeving met betrekking tot de doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting en de BOR in de Successiewet leiden tot ingewikkelde berekeningen. Voor eenmanszaken, personenvennootschappen en besloten vennootschappen kunt u gedetailleerde berekeningen maken om uw cliënten optimaal te informeren.
   
 11. De ongedaanmaking van een wettelijke verdeling zichtbaar maken
  Als er onverhoopt geen testament is opgesteld en in de nalatenschap bijvoorbeeld ondernemingsvermogen aanwezig is dat niet aan de langstlevende, maar aan een van de kinderen moet toekomen, kan een ongedaanmaking van de wettelijke verdeling een mogelijkheid zijn toch van de BOR gebruik te kunnen maken.
   
 12. De turboverdeling toepassen
  Bij in gemeenschap van goederen gehuwde cliënten, waarbij tot de gemeenschap ondernemingsvermogen behoort dat bij overlijden niet aan de langstlevende, maar aan één van de kinderen moet toekomen, leidt toepassing van de turboverdeling er in combinatie met de hiervoor vermelde ongedaanmaking toe dat over de waarde van de gehele onderneming van de BOR gebruik kan worden gemaakt in plaats van over de helft. Het hiervoor vermelde geldt ook bij een legaat van het ondernemingsvermogen aan (één van) de kinderen.
   
 13. De effecten doorrekenen van het laten mee-erven van stiefkinderen (al dan niet bij beide overlijdens)
  Steeds vaker krijgt u te maken met samengestelde gezinnen, waarbij het de wens van uw cliënten kan zijn om ieders vermogen uitsluitend aan de eigen kinderen of juist aan alle kinderen te laten toekomen. In beide gevallen wilt u inzichtelijk maken wat de gevolgen van deze wensen zijn.

Kenmerkend voor de toepassing Testamentvergelijking is dat bij alle testamentvormen een staafdiagram of grafiek kan worden gegenereerd en een uitgebreide output beschikbaar is. Met behulp van staafdiagrammen en grafieken kunt u de materie enigszins begrijpelijk maken voor uw cliënten en hen aangeven waarom de ene testamentvorm is aan te bevelen boven de andere.

In de output bij de diverse testamentvormen treft u steeds een overzicht aan van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes. Dit werkt erg verhelderend, omdat u zo precies kunt volgen op welke wijze de achterliggende berekeningen tot stand zijn gekomen. Doordat de output in Word kan worden gegenereerd, kunt u hem gemakkelijk een geheel eigen ‘look and feel’ geven en, indien gewenst, aan uw cliënten overhandigen.

Bij aanschaf van een (of meer) licentie(s) Testamentvergelijking krijgt u gratis hetzelfde aantal licenties van de toepassing Testamentoverzicht. U heeft dan niet alleen de beschikking over het meest geavanceerde testamentvergelijkingsprogramma van Nederland, maar ook over een handige toepassing voor de minder ingewikkelde situaties om snel een kant en klaar adviesdocument te kunnen produceren, waarin de in de praktijk meest voorkomende testamentvormen met elkaar worden vergeleken.

Prijs
Een licentie voor de toepassing Testamentvergelijking, inclusief Testamentoverzicht, kost € 1.968,00 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van één licentie mogen (maximaal) twee gebruikers worden aangewezen. Bij aanschaf van twee of meer licenties geldt een interessante staffelkorting. Neemt u twee licenties van de toepassing Testamentvergelijking af, dan mogen namelijk (maximaal) vijf gebruikers worden aangewezen. Bij aanschaf van drie licenties mogen zelfs (maximaal) tien gebruikers worden aangewezen. Neemt u voor informatie hierover gerust contact met ons op.

In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 900,00 excl. btw. Voor alle gebruikers is deelname aan ofwel de Workshop Aangifte Erfbelasting en Testamentvergelijking ofwel de Workshop Testamentvergelijking bij deze eenmalige aanschafprijs inbegrepen.

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Aangifte Erfbelasting bent u niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd.

Let op: Als uw kantoor voor dezelfde gebruiker(s) als voor de toepassing Testamentvergelijking tevens licenties voor de toepassing Aangifte Erfbelasting wenst aan te schaffen, is het arrangement Boedelplanner interessant voor u.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Testamentvergelijking kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.


Offerte aanvragen


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin