Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
25-03-2020 - Gevolgen van het coronavirus voor onze opleidingen en workshops
24-03-2020 - Aangifte Erfbelasting 2020

Testamentvergelijking


Onder estate planning verstaan wij het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen. Als adviseur op het gebied van estate planning dient u uw cliënten derhalve niet alleen te adviseren over de civiel- en fiscaalrechtelijke consequenties bij het opstellen of aanpassen van een testament, maar ook over de gevolgen bij het aanpassen of opheffen van de huwelijkse voorwaarden, het opstellen van een schenkingsplan, het afsluiten of aanpassen van levensverzekeringen en het afwikkelen van een nalatenschap. Om deze adviezen te kunnen ondersteunen hebben wij voor u een toepassing ontwikkeld die de diverse scenario's toetst op de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting: Testamentvergelijking.

De toepassing Testamentvergelijking is veruit het meest complete programma voor testamentadvies op de Nederlandse markt. Dat vele honderden estate planners – klik hier voor een overzicht van de kantoren waaraan zij zijn verbonden – naar volle tevredenheid met deze toepassing werken, is dan ook niet voor niets. Met geen enkel ander programma kunnen namelijk zo snel en diepgaand vergelijkingen tussen de verschillende testamentvormen worden gemaakt. Zo berekent u op één overzichtelijk scherm – de zogenoemde EPX-Cockpit – bijvoorbeeld heel eenvoudig de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting van:

 • het wijzigen van het toepasselijke huwelijksgoederenregime,
 • het opstellen van een schenkingsplan in contanten of op papier,
 • het ondertekenen van een betalingsopdracht,
 • het aanpassen van de erfdelen van de partner en (stief)kinderen,
 • het ongedaan maken van de wettelijke verdeling,
 • het uitoefenen van een (tweetraps)opvullegaat of (tweetraps)afvullegaat,
 • het wijzigen van het rentepercentage op een overbedelings- of inbrengschuld,
 • het opnemen van een legaat aan de (klein)kinderen van het voor de erfbelasting vrijgestelde bedrag,
 • het uitoefenen van een keuzelegaat vruchtgebruik of volle eigendom,
 • het toepassen van de turboverdeling,
 • het opnemen van een legaat aan de beoogde bedrijfsopvolger(s) van het ondernemingsvermogen, of
 • het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Kenmerkend voor de toepassing Testamentvergelijking is dat bij alle testamentvormen een staafdiagram of grafiek kan worden gegenereerd en een uitgebreide output beschikbaar is. Met behulp van staafdiagrammen en grafieken kunt u de materie enigszins begrijpelijk maken voor uw cliënten en hen aangeven waarom de ene testamentvorm is aan te bevelen boven de andere.

In de output bij de diverse testamentvormen treft u steeds een overzicht aan van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes. Dit werkt erg verhelderend, omdat u zo precies kunt volgen op welke wijze de achterliggende berekeningen tot stand zijn gekomen. Doordat de output in Word kan worden gegenereerd, kunt u hem gemakkelijk een geheel eigen ‘look and feel’ geven en, indien gewenst, aan uw cliënten overhandigen.

Bij aanschaf van een (of meer) licentie(s) Testamentvergelijking krijgt u gratis hetzelfde aantal licenties van de toepassing Testamentoverzicht. U heeft dan niet alleen de beschikking over het meest geavanceerde testamentvergelijkingsprogramma van Nederland, maar ook over een handige online toepassing voor de minder ingewikkelde situaties om snel een kant en klaar adviesdocument te kunnen produceren, waarin de in de praktijk meest voorkomende testamentvormen met elkaar worden vergeleken.

Prijs
Eén licentie voor de toepassing Testamentvergelijking, inclusief Testamentoverzicht kost € 1.800,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) twee installaties. Als u twee licenties van de toepassing Testamentvergelijking afneemt, hebt u recht op (maximaal) vijf installaties. Drie licenties geven recht op (maximaal) tien installaties.

In het jaar van aanschaf wordt, ten behoeve van de begeleiding bij de installatie en een workshop voor de gebruikers, bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 900,00 excl. btw

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Aangifte Erfbelasting bent u niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd.

Let op: Als uw kantoor de beschikking heeft over zowel licenties Testamentvergelijking als Aangifte Erfbelasting voor dezelfde gebruiker(s) is het arrangement Boedelplanner wellicht interessant voor u.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Testamentvergelijking kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin