Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen


In de Wet inkomstenbelasting 2001 alsmede in de Successiewet zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen krachtens erfrecht en krachtens schenking opgenomen. Daarnaast bevat de Invorderingswet 1990 betalingsregelingen en uitstelregelingen. Zowel voor de Successiewet als voor Wet inkomstenbelasting 2001 geldt een materieel ondernemingsbegrip. Over beleggingsvermogen moet de aanmerkelijkbelangclaim steeds worden afgerekend.

Hoewel de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de Successiewet in hoofdlijnen op elkaar zijn afgestemd, zijn er ook belangrijke verschillen en leiden jurisprudentie en aangekondigde wetgeving tot een voortdurende aanpassing van de spelregels. Diverse uitvoeringsregelingen en besluiten zijn nodig om de ingewikkelde regelingen uit te werken. Wie door de bomen het bos nog ziet, mag het zeggen. Anno nu moeten steeds meer aangiften voor de erfbelasting worden ingediend waarvoor specialistische kennis van beide regelingen nodig is.

Tijdens het tweedaagse Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen komen alle fiscale aspecten van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Wet IB 2001 en de Successiewet uitgebreid aan de orde. Dit gebeurt in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. De centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we de bedrijfsstructuur zodanig inrichten dat optimaal kan worden geprofiteerd van beide bedrijfsopvolgingsregelingen? Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van bedrijfsopvolging te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bestaat uit twee losse dagen. Iedere opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner.

Dag 1: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 15 oktober 2024
Onderwerpen:
  • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
  • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
  • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
  • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
  • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
Dag 2: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij YT Fiscaal en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 5 november 2024
Onderwerpen:
  • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
  • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders  


Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

Prijs
De prijs voor deelname aan deze cursus bedraagt € 1.310,00 excl. btw. U dient zelf zorg te dragen voor een actuele wettenbundel en het Compendium Estate Planning.  
Als u zich aanmeldt voor het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%. U kunt uw privilegeniveau terugvinden in de EPX-Portal onder Mijn EPX.

Privilegeniveau Korting Deelnameprijs 2024 (excl. btw)
Geen privilege - € 1.310,00
Member 10% € 1.179,00
Classic Member 15% € 1.113,50
Premium Member 20% € 1.048,00
Elite Member 25% € 982,50


PE-punten
KNB: 12
EPN: 12
RB: 12
NOB: 12 (zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 12 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 12 (zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 12 (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Informatie
Voor meer informatie over het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl

Aanmelden

Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin