Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
15-09-2020 - Vacature productontwikkelaar
25-08-2020 - Update toepassing Aangifte Erfbelasting

Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen


Per 1 januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen krachtens erfrecht en krachtens schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting alsmede in de Successiewet drastisch gewijzigd. Daarnaast zijn in de Invorderingswet 1990 bestaande betalingsregelingen aangepast en nieuwe uitstelregelingen geïntroduceerd. Ook voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting geldt nu een materieel ondernemingsbegrip. Over beleggingsvermogen moet de aanmerkelijkbelangclaim dus steeds worden afgerekend. Daar staat tegenover dat er een nieuwe faciliteit is opgenomen voor de schenking van aanmerkelijkbelangaandelen.

Hoewel de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de Successiewet in hoofdlijnen op elkaar zijn afgestemd, zijn er ook belangrijke verschillen en is het er zeker niet eenvoudiger op geworden. Diverse uitvoeringsregelingen en besluiten zijn nodig geweest om de ingewikkelde regelingen uit te werken. Wie door de bomen het bos nog ziet, mag het zeggen. Anno nu moeten steeds meer aangiften voor de erfbelasting worden ingediend waarvoor kennis van de nieuwe regelingen nodig is.

Tijdens het tweedaagse Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen komen alle fiscale aspecten van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Wet IB 2001 en de Successiewet uitgebreid aan de orde. Dit gebeurt in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. De centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we de bedrijfsstructuur zodanig inrichten dat optimaal kan worden geprofiteerd van beide bedrijfsopvolgingsregelingen? Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van bedrijfsopvolging te analyseren en hierover te adviseren.

Let op: het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen in november 2020 is inmiddels volgeboekt. In het voorjaar van 2021 zal het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen plaatsvinden op dinsdag 8 juni 2021 en dinsdag 29 juni 2021.

Het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bestaat uit 2 losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LLM
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: dinsdag 10 november 2020
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 
Dag 2: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij Scientia Fiscalis en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam​

Kirsten Kievit LLM
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: dinsdag 24 november 2020
Onderwerpen:
 • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • definitie
  • soort aandelen
  • meesleepregeling
  • meetrekregeling
  • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen in de Wet IB 2001
  • fictieve vervreemding bij overlijden in de Wet IB 2001
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • splitsing van de holdingvennootschap
 • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 


Locatie dag 1 (10-11-2020)
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

Locatie dag 2 (24-11-2020)
Restaurant De Betuwe
Hoog Kellenseweg 7
4004 JB Tiel
Website: www.debetuwe.nl

PE-punten (in aanvraag)
KNB: 12
EPN: 12
RB: 12
NOB: 12
NOvA: 12 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 12 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan deze cursus bedraagt € 1.200,00 excl. btw. Tijdens de cursus is het gebruik van een wettenbundel aanbevolen. 
Als u zich aanmeldt voor het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%.

Informatie
Voor meer informatie over het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin