Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
27-03-2023 - Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2162
27-03-2023 - Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 6 maart 2023, nr. 2023-0012

Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen


Per 1 januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen krachtens erfrecht en krachtens schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting alsmede in de Successiewet drastisch gewijzigd. Daarnaast zijn in de Invorderingswet 1990 bestaande betalingsregelingen aangepast en nieuwe uitstelregelingen geïntroduceerd. Ook voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting geldt nu een materieel ondernemingsbegrip. Over beleggingsvermogen moet de aanmerkelijkbelangclaim dus steeds worden afgerekend. Daar staat tegenover dat er een nieuwe faciliteit is opgenomen voor de schenking van aanmerkelijkbelangaandelen.

Hoewel de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de Successiewet in hoofdlijnen op elkaar zijn afgestemd, zijn er ook belangrijke verschillen en is het er zeker niet eenvoudiger op geworden. Diverse uitvoeringsregelingen en besluiten zijn nodig geweest om de ingewikkelde regelingen uit te werken. Wie door de bomen het bos nog ziet, mag het zeggen. Anno nu moeten steeds meer aangiften voor de erfbelasting worden ingediend waarvoor kennis van de nieuwe regelingen nodig is.

Tijdens het tweedaagse Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen komen alle fiscale aspecten van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Wet IB 2001 en de Successiewet uitgebreid aan de orde. Dit gebeurt in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. De centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we de bedrijfsstructuur zodanig inrichten dat optimaal kan worden geprofiteerd van beide bedrijfsopvolgingsregelingen? Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van bedrijfsopvolging te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bestaat uit twee losse dagen. Iedere opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner.

Dag 1: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 
Dag 2: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij YT Fiscaal en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: dinsdag 31 oktober 2023
Onderwerpen:
 • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • definitie
  • soort aandelen
  • meesleepregeling
  • meetrekregeling
  • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen in de Wet IB 2001
  • fictieve vervreemding bij overlijden in de Wet IB 2001
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • splitsing van de holdingvennootschap
 • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten (in aanvraag)
KNB: 12
EPN: 12
RB: 12
NOB: 12
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 12
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 12
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 12
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)
Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan deze cursus bedraagt € 1.250,00 excl. btw. U dient de beschikking te hebben over een actuele wettenbundel en het Compendium Estate Planning.  
Als u zich aanmeldt voor het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%.

Informatie
Voor meer informatie over het Specialisatietraject Bedrijfsopvolgingsregelingen kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin