Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
07-12-2018 - Nieuw IPR-relatievermogensrecht: voor huwelijk en geregistreerd partnerschap (WPNR 2018/7216)
07-12-2018 - Brief van 29 november 2018 (Kamerstuk 31 066, nr. 443)

Aangifte Erfbelasting


De toepassing Aangifte Erfbelasting is het meest geavanceerde aangifteprogramma erfbelasting op de Nederlandse markt. Op snelle en efficiënte wijze stelt u met deze toepassing een aangifte erfbelasting op in de vorm van een overzichtelijke en prettig leesbare memorie, inclusief bijlagen en begeleidende brief. Alle stukken worden in Word gegenereerd, zodat u ze gemakkelijk een geheel eigen ‘look and feel’ kunt geven.

Uiteraard kunt u met de toepassing Aangifte Erfbelasting eenvoudig de door de erfgenamen, legatarissen en fictieve verkrijgers verschuldigde erfbelasting berekenen, ook indien de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b SW van toepassing is. In geen enkel ander aangifteprogramma erfbelasting is deze gecompliceerde regeling zo uitgebreid opgenomen. Maar dat is nog niet alles. Door de koppeling aan de zogenoemde EPX-Cockpit kunt u ook nog plannen met de toepassing Aangifte Erfbelasting. Alle ‘tools’ die in de toepassing Testamentvergelijking zijn opgenomen, kunnen namelijk worden aangewend om niet alleen de verschuldigde erfbelasting bij het eerste overlijden te berekenen, maar ook bij het overlijden van de langstlevende partner. Het is hierbij zelfs mogelijk de effecten van een eventueel schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden – zowel in contanten als op papier – mee te nemen in de berekeningen.

Prijs
Eén licentie voor de toepassing Aangifte Erfbelasting kost € 1.475,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) twee installaties. Bij aanschaf van twee of meer licenties voor de toepassing Aangifte Erfbelasting geldt een interessante staffelkorting. Neemt u voor informatie hierover gerust contact met ons op.

In het jaar van aanschaf wordt, ten behoeve van de begeleiding bij de installatie en een workshop voor de gebruikers, bovendien eenmalig € 295,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 885,00 excl. btw

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Testamentvergelijking ontvangt u een korting van 16,67% op de jaarvergoeding voor de toepassing Testamentvergelijking en bent u niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd. 

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:

Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Basiscursus Estate Planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin