Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
23-04-2019 - De tweede woning in Duitsland: Wie schaffen wir das?! (VFP 2019/35)
23-04-2019 - Vanaf 2021 nieuwe regels over verdeling van pensioen bij scheiding (VFP 2019/30)

Aangifte Erfbelasting


De toepassing Aangifte Erfbelasting is het meest geavanceerde aangifteprogramma erfbelasting op de Nederlandse markt. Op snelle en efficiënte wijze stelt u met deze toepassing een aangifte erfbelasting op in de vorm van een overzichtelijke en prettig leesbare memorie, inclusief bijlagen en begeleidende brief. Alle stukken worden in Word gegenereerd, zodat u ze gemakkelijk een geheel eigen ‘look and feel’ kunt geven.

Uiteraard kunt u met de toepassing Aangifte Erfbelasting eenvoudig de door de erfgenamen, legatarissen en fictieve verkrijgers verschuldigde erfbelasting berekenen, ook indien de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b SW van toepassing is. In geen enkel ander aangifteprogramma erfbelasting is deze gecompliceerde regeling zo uitgebreid opgenomen. Maar dat is nog niet alles. Door de koppeling aan de zogenoemde EPX-Cockpit kunt u ook nog plannen met de toepassing Aangifte Erfbelasting. Alle ‘tools’ die in de toepassing Testamentvergelijking zijn opgenomen, kunnen namelijk worden aangewend om niet alleen de verschuldigde erfbelasting bij het eerste overlijden te berekenen, maar ook bij het overlijden van de langstlevende partner. Het is hierbij zelfs mogelijk de effecten van een eventueel schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden – zowel in contanten als op papier – mee te nemen in de berekeningen.

Prijs
Eén licentie voor de toepassing Aangifte Erfbelasting kost € 1.500,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) twee installaties. Daarnaast geeft e
lke licentie Aangifte Erfbelasting recht op een gratis licentie voor de toepassing Aangifte Schenkbelasting ter waarde van € 450,00 excl. btw.
Let op: Bestaande licentiehouders van de toepassing Aangifte Erfbelasting kunnen eveneens gratis van de Aangifte Schenkbelasting gebruik maken, tenzij deze kantoren een afwijkend arrangement hebben. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het desbetreffende kantoor een combinatie- en/of EPN-korting geniet. 

Bij aanschaf van twee of meer licenties voor de toepassing Aangifte Erfbelasting geldt een interessante staffelkorting. Neemt u voor informatie hierover gerust contact met ons op.
In het jaar van aanschaf wordt, ten behoeve van de begeleiding bij de installatie en een workshop voor de gebruikers, bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 900,00 excl. btw

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Testamentvergelijking bent u voor deze combi-licentie niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd. 
Let op: Als uw kantoor de beschikking heeft over zowel licenties Testamentvergelijking als Aangifte Erfbelasting (combi-licentie) is uw kantoor Boedelplanner, waardoor u een aantal gratis toepassingen en faciliteiten geniet. 

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:

Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin