Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Aangifte Erfbelasting


Met de toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u op snelle en efficiënte wijze een digitale aangifte erfbelasting doen. Dit moderne aangifteprogramma draait volledig online en maakt het mogelijk de aangifte erfbelasting langs elektronische weg naar de Belastingdienst te verzenden. Bij overlijdens vanaf 1 oktober 2019 mag dat namelijk niet meer op papier, tenzij gebruik wordt gemaakt van het formulier op de website van de Belastingdienst. De gegevensuitwisseling met de Belastingdienst is beveiligd via een door ons aangeschaft verzamelcertificaat. U hoeft derhalve niet zelf zo'n PKIoverheid-certificaat aan te schaffen, zodat u jaarlijks minimaal € 200,00 excl. btw bespaart!

De toepassing Aangifte Erfbelasting is bijzonder gebruiksvriendelijk en uitgebreid. Helaas kent het ook enkele beperkingen, veroorzaakt door de systemen van de Belastingdienst. Hierdoor kunnen enkele in de praktijk voorkomende situaties nog niet (digitaal) worden verwerkt. Voor deze gevallen hebben wij praktische oplossingen gevonden en kunt u vaak met één klik aanvullende informatie raadplegen of een voorbeeld van een aanvullende aangifte openen. Deze aanvulling maakt de toepassing Aangifte Erfbelasting uniek in de markt. Dat geldt ook voor de koppeling aan onze rekenserver, de zogenoemde EPX-Cockpit, waarmee u ten aanzien van het overlijden van de langstlevende partner allerlei planningen kunt maken en keuzes kunt doorrekenen. De mogelijkheden die het testament en de wetgeving bieden kunt u zo optimaal benutten. U moet dan denken aan de mogelijkheid om:

 1. Fiscale legaten toe te passen
  Om erfbelasting bij het eerste overlijden te optimaliseren, kunnen de effecten van het uitoefenen van een (tweetraps)opvullegaat, waarmee wordt bereikt dat de van toepassing zijnde vrijstelling voor de langstlevende volledig kan worden benut, of een (tweetraps)afvullegaat, waarmee de van toepassing zijnde marginale tariefverschillen bij de langstlevende en de kinderen kan worden geoptimaliseerd, worden doorgerekend.
   
 2. De effecten van het uitoefenen van een keuzelegaat vruchtgebruik of volle eigendom door te rekenen
  Van de eventueel in een testament opgenomen keuzelegaten ten behoeve van de langstlevende partner kunt u snel de civiele en fiscale gevolgen zichtbaar maken en doorrekenen.
   
 3. Een schenkingsplan door te rekenen op basis van contante schenkingen of op basis van een schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  Instrumenten om de erfbelasting bij het overlijden van de eerststervende te optimaliseren, zoals het spelen met rente en fiscale legaten, leiden vaak tot een extra heffing bij het tweede overlijden. Met een schenkingsplan in de periode tussen het overlijden van de eerststervende en de langstlevende kan de verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende worden beperkt.
   
 4. De effecten van kleinkindlegaten door te rekenen
  Sinds 2010 hebben kleinkinderen dezelfde vrijstelling als kinderen. Door gebruik te maken van ‘generation skipping’ kan erfbelasting worden bespaard.
   
 5. Legaten van ondernemingsvermogen toe te passen
  Vaak is één van de kinderen de opvolger van een familiebedrijf en wilt u inzichtelijk maken wat de gevolgen van deze afwijkende verdeling zijn.
   
 6. De bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de Successiewet toe te passen
  De regelgeving met betrekking tot de doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting en de BOR in de Successiewet leiden tot ingewikkelde berekeningen. Voor eenmanszaken, personenvennootschappen en besloten vennootschappen kunt u gedetailleerde berekeningen maken.
   
 7. De turboverdeling toe te passen
  Bij in gemeenschap van goederen gehuwde cliënten, waarbij tot de gemeenschap ondernemingsvermogen behoort dat bij overlijden niet aan de langstlevende, maar aan één van de kinderen moet toekomen, leidt toepassing van de turboverdeling er in combinatie met een ongedaanmaking van de wettelijke verdeling toe, dat over de waarde van de gehele onderneming van de BOR gebruik kan worden gemaakt in plaats van over de helft. Het hiervoor vermelde geldt ook bij een legaat van het ondernemingsvermogen aan (één van) de kinderen.

Wilt u daarnaast naar aanleiding van een overlijden op één overzichtelijk scherm heel eenvoudig de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting berekenen van bijvoorbeeld het ongedaan maken van de wettelijke verdeling, het wijzigen van het rentepercentage op een overbedelings- of inbrengschuld en/of het uitoefenen van keuzelegaten in plaats van een (quasi-)wettelijke verdeling, dan adviseren wij u het arrangement Boedelplanner aan te schaffen. Een aantal tools, die in de toepassing Testamentvergelijking zijn opgenomen, kunnen in de toepassing Aangifte Erfbelasting namelijk niet worden benut als gevolg van de digitalisering van de aangifte.
Uiteraard kan de toepassing Testamentvergelijking ook worden gebruikt voor testamentadvies voor beide echtgenoten, zowel tijdens leven als in het zicht van overlijden.

Bij aanschaf van een (of meer) licentie(s) Aangifte Erfbelasting krijgt u gratis hetzelfde aantal licenties van de toepassing Aangifte Schenkbelasting. U heeft dan niet alleen de beschikking over het meest geavanceerde aangifteprogramma voor de erfbelasting, maar ook over een handige online toepassing waarmee een aangifte schenkbelasting langs elektronische weg naar de Belastingdienst kan worden verzonden.

Alle voordelen op een rijtje
Samengevat biedt de toepassing Aangifte Erfbelasting de volgende voordelen:

 • jaarlijks als eerste met de geactualiseerde versie op de markt;
 • aangiftes erfbelasting eenvoudig, veilig en snel langs elektronische weg indienen;
 • geen PKIoverheid-certificaat nodig;
 • een deskundige helpdesk, die dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar is;
 • vele praktische oplossingen voor de beperkingen die de digitale aangifte met zich meebrengt;
 • een koppeling met de EPX-Cockpit zodat keuzes kunnen worden doorgerekend en planningen kunnen worden gemaakt;
 • een uitgebreid rapport ten behoeve van uw cliënt in de vorm van een successiememorie;
 • een toepassing die online werkt en dus altijd up-to-date is;
 • voor hetzelfde aantal gebruikers gratis de toepassing Aangifte Schenkbelasting.

Prijs
Een licentie voor de toepassing Aangifte Erfbelasting, inclusief Aangifte Schenkbelasting, kost 1.968,00 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van één licentie mogen (maximaal) twee gebruikers worden aangewezen. Deze vergoeding is inclusief het 'meeliften' op het door ons aangeschafte PKIoverheid-certificaat. Bij aanschaf van twee of meer licenties geldt een interessante staffelkorting. Neemt u twee licenties van de toepassing Aangifte Erfbelasting af, dan mogen namelijk (maximaal) vijf gebruikers worden aangewezen. Bij aanschaf van drie licenties mogen zelfs (maximaal) tien gebruikers worden aangewezen. Neemt u voor informatie hierover gerust contact met ons op.

In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 900,00 excl. btw. Voor alle gebruikers is deelname aan de Workshop Aangifte Erfbelasting en Testamentvergelijking bij deze eenmalige aanschafprijs inbegrepen.

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Testamentvergelijking bent u niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd.

Let op: Als uw kantoor voor dezelfde gebruiker(s) als voor Aangifte Erfbelasting tevens licenties Testamentvergelijking wenst aan te schaffen, is het arrangement Boedelplanner interessant voor u.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.
 

Offerte aanvragen Aanmelden online demo

Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin