Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Estate Planning Expert


Estate planning is een in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstaan vakgebied, gebaseerd op het notariële personen- en familierecht en het in die tijd met name in het bankwezen sterk opkomende concept van de financiële planning. Het was de tijd waarin veel bedrijfsverkopen plaatsvonden, waardoor een groep ontstond die als ‘vermogende particulieren’ werd aangeduid. De banken ontwikkelden daarvoor een groot aantal financiële producten, met name op beleggingsgebied. Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het erfrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Nog eens drie rechtsgebieden die van invloed zijn.

Sinds 2001 ontwikkelen wij op al deze gebieden de beste en meest uitgebreide software. Met behulp van onze gebruikersvriendelijke programma's zijn (kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants en financieel planners in staat een gedegen advies op te stellen dat volledig is afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van hun cliënten. Met onze expertise wisten we in de loop der jaren steeds meer gebruikers aan ons te binden, van zzp-ers tot multinationals. Zie onze indrukwekkende lijst van gebruikers. De directie van Estate Planning Expert wordt gevormd door mr. Cees Baard (bestuursvoorzitter), mr. Pascal Baard (algemeen directeur) en mr. drs. Jessica Cantineau (directeur productontwikkeling).

Via onze deelneming Estate Planning College verzorgen wij bovendien hoogwaardige opleidingen op fiscaal en juridisch terrein in het algemeen en op het gebied van estate planning in het bijzonder.


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin