Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Estate Planning Specialist


De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit een uitgebreid negendaags traject inclusief twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Het traject dat op dinsdag 14 mei 2024 start (traject 32) is thans volgeboekt. Als u overweegt om deel te nemen aan traject 33, dan kunt u dat hier kenbaar maken. Wij zullen u dan op de hoogte brengen zodra de startdatum van dit volgende traject bekend is.

Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het negendaagse traject ontvangt u 5% combinatiekorting.** De negende dag bestaat uit een studiedag met actuele onderwerpen op het gebied van estate planning, nog te plannen in het voorjaar van 2025.
Het is ook mogelijk een verkort zevendaags traject te volgen. In dit verkorte traject vervallen de twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. In dat geval is de zevende dag bedoelde actualiteitendag in het voorjaar van 2025.
**De korting voor het gecombineerde traject cumuleert echter niet met de eventuele privilegekorting, die u ontvangt afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt zoals hierna onder ‘Prijs’ is vermeld.

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de docenten en het programma in pdf. Let op: dit is een specialistenopleiding. Enige kennis van de te behandelen onderwerpen wordt wel verondersteld.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit negen losse dagen. De opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner. 

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Mr. Eelco Anink
Datum: Dinsdag 14 mei 2024
Dag 2: Schenkingsrecht
Docent: Mr. Peter Blokland
Datum: Dinsdag 28 mei 2024
Dag 3: Erfrecht
Docenten: Mr. Leonie Stokkel en mr. drs. Jessica Cantineau
Datum: Dinsdag 11 juni 2024
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Datum: Dinsdag 2 juli 2024
Dag 5: Nabestaandenvoorzieningen
Docenten: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik en mr. drs. Jessica Cantineau
Datum: Dinsdag 10 september 2024
Dag 6: Internationale aspecten van estate planning / bijzondere verkrijgingen
Docenten: Mr. dr. Jan-Ger Knot en mr. drs. Jessica Cantineau
Datum: Dinsdag 24 september 2024
Dag 7: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Datum: Dinsdag 15 oktober 2024
Dag 8: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders 
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LL.M.
Datum: Dinsdag 5 november 2024
Dag 9: Actualiteiten estate planning
Docent(en): Nog niet bekend
Datum: Nog in te plannen in het voorjaar van 2025


Locaties
Dag 1,3,4,6,7 en 8
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

Dag 2 en 5
Hotel Van der Valk Gorichem
Franklinweg 7
4207 HX Gorinchem
Tel: 0183-799999
Website: www.valkhotelgorinchem.nl

Prijs
De prijs voor deelname aan het (uitgebreide) negendaagse traject Estate Planning Specialist inclusief Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 3.930,00 + € 1.310,00 = € 5.240,00 minus 5% combinatiekorting = € 4.978,00 excl. btw per persoon (2024). De prijs voor deelname aan de (verkorte) zevendaagse opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.930,00 excl. btw per persoon (2024). De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten terwijl het kantoor waar u werkt software van Estate Planning Expert afneemt, bieden wij u en uw collega's afhankelijk van het privilegeniveau een korting die kan oplopen tot 25%. U kunt uw privilegeniveau terugvinden in de EPX-Portal onder Mijn EPX. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 5% combinatiekorting.

Privilegeniveau Korting Deelnameprijs 2024
7-daagse (excl. btw)
Deelnameprijs 2024
9-daagse (excl. btw)
Geen privilege 5% bij 9-daagse € 3.930,00 € 4.978,00
Member 10% € 3.537,00 € 4.716,00
Classic Member 15% € 3.340,50 € 4.454,00
Premium Member 20% € 3.144,00 € 4.192,00
Elite Member 25% € 2.947,50 € 3.930,00


PE-punten
KNB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
RB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)
NOB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Opleidingen)
SOMN: max. 20 per cursus (op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

De opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Tijdens het volgen van de opleiding kunt u zich aanmelden voor een gratis proeflidmaatschap bij de EPN zolang de opleiding loopt. Indien u na het afronden van de opleiding u wilt aanmelden voor een (aspirant)-lidmaatschap hoeft u het dan lopende verenigingsjaar geen contributie te betalen.
Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin