Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Update Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
05-10-2020 | Categorie: Algemeen

Overzicht van recente wijzigingen in de EPX-Manager

De afgelopen periode is in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheert) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Door middel van dit nieuwsbericht brengen we u graag van deze wijzigingen op de hoogte.

Waas over pagina
Tijdens het openen van een eerder (lokaal) opgeslagen dossier verschijnt thans een grijze waas – ook wel een overlay genoemd – over de pagina. Deze waas zorgt ervoor dat in het betreffende dossier geen aanpassingen kunnen worden doorgevoerd terwijl nog niet alle opgeslagen gegevens zijn geladen. Ook verschijnt er een grijze waas over de pagina zodra door middel van de blauwe button met het plusteken een nieuwe popup wordt geopend.

Veldvalidatie
Tijdens het invoeren van gegevens in de EPX-Manager verschijnt vanaf heden bij diverse velden in het rood een melding, indien de (tot op dat moment) ingevoerde gegevens niet voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde eisen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de invoer van een burgerservicenummer, huisnummer, postcode, datum of erfdeel. Om de noodzaak van een correcte invoer extra te verduidelijken, wordt het invoerveld op dat moment ook voorzien van een rood kader.
Let op: ondanks een niet correcte invoer kunt u de EPX-Cockpit wél benaderen en een (concept-)rapport genereren. Een digitaal ingediende aangifte erfbelasting zal op basis van een foutieve invoer door de Belastingdienst echter worden afgekeurd.

Automatische invoercorrectie
Alle velden waarin een bedrag in euro’s dient te worden ingevoerd zijn nu voorzien van een filter. Dit filter zorgt ervoor dat alle andere tekens dan cijfers automatisch uit het invoerveld worden verwijderd, zoals een komma, punt of euroteken. Ook de achter een komma ingevoerde cijfers worden automatisch verwijderd. Als gevolg hiervan kunnen bedragen thans niet anders worden opgenomen dan is geadviseerd in onderdeel 1.5 van de handleiding bij de EPX-Manager.
Een soortgelijk filter is ook opgenomen in de velden waarin een erfdeel (breukdeel) of een oppervlakte (in m2) kan worden ingevoerd.

Jaar van overlijden
Als u een nieuw dossier aanmaakt staat de weergave van de vragenlijst vanaf heden standaard op Aangifte Erfbelasting 2020. In de dropdown kunt u uiteraard ook nog steeds kiezen voor Aangifte Erfbelasting 2019.
Om te voorkomen dat het jaartal in de in de EPX-Manager geselecteerde vragenlijst afwijkt van het op het tabblad Cliëntgegevens ingevoerde jaar van overlijden, verschijnt thans de volgende melding indien op de (blauwe) button Aangifte Erfbelasting wordt geklikt: “Het jaartal in de geselecteerde vragenlijst komt niet overeen met het ingevoerde jaar van overlijden.”

Erfgenaam
Om te voorkomen dat u probeert om aangifte voor de erfbelasting te doen zonder dat op het tabblad Overlijden is aangegeven wie de erfgenamen van de overledene zijn, verschijnt thans de volgende melding indien op de (blauwe) button Aangifte Erfbelasting wordt geklikt: “Er moet minimaal één erfgenaam van de overleden cliënt zijn ingevuld om aangifte voor de erfbelasting te kunnen doen.”

Akkoordverklaring
Indien op het tabblad ondertekening de vraag Belastingaanslag(en) naar ondertekenaar/contactpersoon met Ja is beantwoord, wordt in de akkoordverklaring nu een extra zin opgenomen, waaruit volgt dat degene die het rapport ondertekent u niet alleen toestemming verleent om de aangifte erfbelasting langs elektronische weg bij de Belastingdienst in te dienen, maar ook om de Belastingdienst de aanslag(en) erfbelasting aan uw kantoor te laten zenden.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin