Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2023

LinkedIn
11-11-2022 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 6,3%

De Tweede Kamer is op 10 november 2022 akkoord gegaan met het Belastingplan 2023. Onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer met dit Belastingplan, zullen de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2023 als volgt luiden:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 138.642 en hoger
€ 138.642 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 6.035 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 28.947 eenmalig (en zelfs € 60.298 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.418 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 28.947 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 723.526
Kinderen van de overledene € 22.918
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 68.740
Kleinkinderen € 22.918
Ouders € 54.270
Overige verkrijgers € 2.418


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 723.526 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 186.915.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.205.871 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.205.871 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin