Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2023

LinkedIn
20-12-2022 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 6,3%

Nadat de Tweede Kamer op 10 november 2022 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mitsdien met 6,3% geïndexeerd en luiden met ingang van 1 januari 2023 als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 138.642 en hoger
€ 138.642 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 6.035 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 28.947 eenmalig (en zelfs € 60.298 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.418 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 28.947 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 723.526
Kinderen van de overledene € 22.918
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 68.740
Kleinkinderen € 22.918
Ouders € 54.270
Overige verkrijgers € 2.418


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 723.526 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 186.915.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.205.871 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.205.871 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin