Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
03-06-2021 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de op 3 juni 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  1. Er is een nieuw tekstblok toegevoegd: Legaat ter grootte van legitieme. In bepaalde situaties is het immers wenselijk om een (klein)kind het kleinst mogelijke geldbedrag toe te kennen waarop hij volgens de wet altijd – dus ook bij onterving – aanspraak kan maken (de zogeheten legitieme portie).
    Uiteraard is bij dit nieuwe tekstblok ook een toelichting voor uw cliënten beschikbaar.
     
  2. Het aantal varianten van het tekstblok Subsidiaire erfstelling is uitgebreid. Waar tot voor kort uitsluitend de variant Vijftig/vijftig-regeling beschikbaar was, zijn daar nu drie nieuwe varianten aan toegevoegd (inclusief toelichtingen voor uw cliënten):
  • Vijftig/vijftig-regeling - schoonkinderen eerst
  • Met legaat familie partner - geldbedrag
  • Met legaat familie partner - goederen

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin