Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987)

LinkedIn
29-03-2017 | Categorie: Algemeen

Eerste Kamer stemt in met beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987) is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) beperkt in Boek 1 BW onder andere de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht. Over het tijdstip van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog niets bekend, aangezien dit op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip gebeurt.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. Goederen die de echtgenoten al vóór het huwelijk hadden en erfenissen en/of schenkingen worden van de gemeenschap uitgesloten en blijven voortaan privévermogen van de echtgenoten.

Meer informatie:

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin