Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987)

LinkedIn
29-03-2017 | Categorie: Algemeen

Eerste Kamer stemt in met beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33 987) is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) beperkt in Boek 1 BW onder andere de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht. Over het tijdstip van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog niets bekend, aangezien dit op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip gebeurt.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. Goederen die de echtgenoten al vóór het huwelijk hadden en erfenissen en/of schenkingen worden van de gemeenschap uitgesloten en blijven voortaan privévermogen van de echtgenoten.

Meer informatie:

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin