Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Uitgebreide update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
24-02-2021 | Categorie: Algemeen

De indeling van de modellen is volledig op de schop gegaan

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden heeft een eigen commissie die de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken bewaakt. Deze modellencommissie bestaat sinds medio 2020 uit een hoofdredacteur (prof. mr. Nicole Gubbels) en vier redacteuren (mr. Koert Boshouwers, mr. Marja Moerland-Jansen, mr. Saskia Mos-van Gool en mr. Ingeborg van Schagen).

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen heeft de modellencommissie zich de afgelopen maanden beziggehouden met het vereenvoudigen van de diverse modellen en tekstblokken. Niet alleen zijn teksten beter leesbaar gemaakt, ook is de indeling van de modellen volledig op de schop gegaan. Voor de herkenbaarheid en overzichtelijkheid bestaat ieder model vanaf heden daarom standaard uit de volgende hoofdstukken:

 • HOOFDSTUK 1: AANVANG HUWELIJK
 • HOOFDSTUK 2: TIJDENS HUWELIJK
 • HOOFDSTUK 3: EINDE HUWELIJK
 • HOOFDSTUK 4: PENSIOEN
 • HOOFDSTUK 5: OVERIG

Ook de nummering van de artikelen is aangepast. Uit het eerste cijfer van het artikel kan direct worden afgeleid in welk hoofdstuk het tekstblok is opgenomen. Zo staat artikel 1.3 in HOOFDSTUK 1: AANVANG HUWELIJK en artikel 3.5 in HOOFDSTUK 3: EINDE HUWELIJK.

Daarnaast is inhoudelijk het een en ander gewijzigd in de modellen en tekstblokken:

 • In het tekstblok Inkomen is bij de variant Verkort inkomensbegrip een vraag toegevoegd: Partneralimentatie loopt door (met de opties Ja en Nee).
   
 • Het tekstblok Beschrijving goederen en schulden is gewijzigd in Beschrijving eigen vermogen. Vanaf heden is het niet langer mogelijk dit tekstblok op te nemen in het model Algehele gemeenschap van goederen.
   
 • In het tekstblok Kosten van de huishouding zijn thans twee varianten opgenomen over de draagplicht. De ene variant komt uitsluitend voor in het model Uitsluiting gemeenschap van goederen, de andere variant in de vijf overige modellen.
   
 • In de twee varianten van het tekstblok over pensioenverevening (Ja en Nee) wordt reeds geanticipeerd op het feit dat de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hoogstwaarschijnlijk wordt vervangen door de Wet pensioenverdeling bij scheiding.
   
 • In HOOFDSTUK 5: OVERIG wordt vanaf heden in artikel 5.1 standaard een bepaling opgenomen over de informatieplicht omtrent het eigen vermogen van de echtgenoten en het bestuur daarover.

En tot slot (op verzoek van meerdere gebruikers):

 • In de modellen Uitsluiting gemeenschap van goederen en Gemeenschap van inboedel is in HOOFDSTUK 1: AANVANG HUWELIJK een nieuw artikel opgenomen over de draagplicht van de eigenwoningschuld (de zogenoemde ‘draagplichtovereenkomst’). Gekozen kan worden voor twee varianten:
  • Ten aanzien van rente en aflossing
  • Ten aanzien van aflossing

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin