Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update software 2015

LinkedIn
02-01-2015 | Categorie: Algemeen

Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerde wijzigingen.

Tarieven en vrijstellingen
In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting en Calculators, alsmede in de online services Testamentoverzicht en Wettelijke Verdeling, zijn de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen. Klik hier voor een overzicht van de in 2015 geldende bedragen.

Output
Eén van de kernmerken van de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting is dat bij alle testamentvarianten die in de EPX-Cockpit kunnen worden doorgerekend, een uitgebreide output (in Word) beschikbaar is. Per testamentvariant treft u in de output een overzicht aan van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes. Dit werkt erg verhelderend, omdat u zo precies kunt volgen op welke wijze de achterliggende berekeningen tot stand zijn gekomen. Thans is de output bij de diverse testamentvarianten in een moderner jasje gegoten.
 
Legaat partner (fiscale optimalisatie)
In de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting kunnen al geruime tijd de fiscale gevolgen worden berekend van het uitoefenen van een opvullegaat of afvullegaat. Ter besparing van erfbelasting bij het eerste overlijden kan de verkrijging van de langstlevende partner door middel van een legaat in contanten naar keuze worden verhoogd tot het bedrag van de vrijstelling (opvullegaat) dan wel het bedrag van de vrijstelling plus de 10%-schijf (afvullegaat). Omdat het legaat de (toekomstige) nalatenschap van de langstlevende partner vergroot, leidt dit er echter veelal toe dat bij het tweede overlijden meer erfbelasting is verschuldigd. Om dit fiscale nadeel tegen te kunnen gaan, is nu in de EPX-Cockpit de mogelijk opgenomen om op het opvullegaat of afvullegaat een tweetrap te zetten. In dat geval komt het legaat dat door de langstlevende partner in de eerste trap wordt verkregen, bij diens overlijden toe aan de legatarissen in de tweede trap: de afstammelingen van de eerststervende partner.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin