Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Update Testamentmodellen

LinkedIn
29-03-2017 | Categorie: Algemeen

Inhoudelijke wijziging van het testament 'Anders' en uitbreiding van diverse tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd:

 1. In de situatie dat de testateur geen kinderen heeft, bevatte het testament Anders standaard een legaat van het vruchtgebruik van de nalatenschap (met keuzelegaat tegen inbreng). Diverse gebruikers hebben ons verzocht om van dit vruchtgebruiklegaat een keuzeblok te maken en (dus) uitsluitend in de maatwerkvariant van het testament Anders op te nemen. Aan dat verzoek is per heden voldaan.
   
 2. In het tekstblok Legaat kleinkinderen (ten laste van nalatenschap) is vanaf heden een extra ja/nee-vraag opgenomen: Legaat vervalt indien kleinkind erfgenaam. In de tekst die verschijnt als de vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, staat, zoals uit de vraagstelling al blijkt, dat het legaat aan een kleinkind vervalt als het desbetreffende kleinkind erfgenaam van de testateur is.
   
 3. Aan het tekstblok Legaat kleinkinderen (ten laste van betreffende ouder) is vanaf heden een extra lid toegevoegd, waarin wordt vermeld dat het legaat aan een kleinkind vervalt als het desbetreffende kleinkind erfgenaam van de testateur is. In tegenstelling tot het tekstblok Legaat kleinkinderen (ten laste van nalatenschap) zie punt 2 – betreft het hier een vaste tekst.
   
 4. In een situatie dat er twee of meer executeurs zijn, kan in het tekstblok Beheersexecuteur worden bepaald of zij zelfstandig bevoegd zijn, of juist niet. Aan beide bepalingen is vanaf heden een zin toegevoegd, waaruit blijkt dat als wordt gesproken over ‘executeur’, daaronder mede wordt begrepen ‘executeurs’.
   
 5. Als er twee of meer bewindvoerders zijn, kan (ook) in de tekstblokken Afwikkelingsbewind en Zelfbeschermingsbewind worden bepaald of zij wel of niet zelfstandig bevoegd zijn. Aan de bepaling die wordt opgenomen als de bewindvoerders alle werkzaamheden die tot het bewind behoren slechts tezamen kunnen verrichten, is vanaf heden een zinsnede toegevoegd: “(…) met de mogelijkheid van volmacht voor specifiek omschreven (rechts)handelingen.”

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin