Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Modellen Testamenten


De toepassing Modellen Testamenten bestaat uit een verzameling complete testamenten en losse tekstblokken en kenmerkt zich door haar hoogwaardige kwaliteit en eenvoud in gebruik. Doordat het programma op het Internet draait, bent u ervan verzekerd dat de testamenten en tekstblokken te allen tijde up-to-date zijn. Er zijn diverse modellen voor testateurs die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, samenwonen (met of zonder samenlevingsovereenkomst) dan wel geen partner hebben, al dan niet in combinatie met (stief)kinderen.

De in de toepassing Modellen Testamenten opgenomen testamenten hebben in de meeste gevallen een vererving in gezinsverband als uitgangspunt. Er wordt daarbij dus steeds van uitgegaan dat uw cliënt bij overlijden een partner en één of meer (stief)kinderen als erfgenamen achterlaat. Is uw cliënt gehuwd of geregistreerd als partner, dan betreft het de volgende testamentvarianten:

 • Wettelijke verdeling
 • Facultatieve wettelijke verdeling
 • Quasi-wettelijke verdeling
 • OBV-plus
 • Vruchtgebruik
 • Vruchtgebruik met wettelijke verdeling als basis
 • Combinatie
 • Combinatie met wettelijke verdeling als basis
 • Tweetrap

Woont uw cliënt ongehuwd samen, dan zijn de volgende testamentvarianten beschikbaar:

 • Quasi-quasi-wettelijke verdeling
 • Partner enige erfgenaam
 • Vruchtgebruik
 • Combinatie
 • Tweetrap

Uiteraard zijn in het programma ook enkele testamentvarianten 'Anders' beschikbaar, voor het geval uw cliënt geen partner en/of kinderen heeft.

De testamenten kunnen op twee manieren worden samengesteld: via een dynamische vragenlijst of aan de hand van een statisch model. De variant Dynamische vragenlijst bevat bij ieder testament een afzonderlijke vragenlijst, waarin u diverse keuzes kunt maken. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, genereert u voor uw cliënt met één druk op de knop een testament op maat. Het is bij deze variant ook mogelijk direct een gelijkluidend testament te genereren voor de partner van uw cliënt (ook wel ‘spiegeltestament’ genoemd).
De variant Statisch model biedt bij ieder testament een afzonderlijk model aan, waarin van diverse tekstblokken meerdere varianten worden opgenomen. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende keuzemogelijkheden. Door de overbodige varianten uit het model te schrappen, kunt u eenvoudig een passend testament voor uw cliënt maken.

Alle testamenten worden in Word aangeboden, zodat u ze nog handmatig kunt bewerken. Dit geldt ook voor de losse tekstblokken.

Toelichting voor uw cliënt
Bij ieder testament is een uitgebreide en heldere toelichting voor uw cliënt beschikbaar, mits gebruik wordt gemaakt van de variant Dynamische vragenlijst. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kunt u met één druk op de knop een toelichting op maat genereren, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden. De toelichting volgt de artikelnummering van het testament en gaat vergezeld van een bijlage waarin de thans geldende vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting zijn opgenomen.

Modellencommissie
Een modellencommissie bewaakt de kwaliteit en de actualiteit van de modellen en tekstblokken. In deze commissie hebben de volgende personen zitting:

Prijs
Een licentie voor de toepassing Modellen Testamenten kost € 948,00 excl. btw per jaar. Bij aanschaf van één licentie mogen (maximaal) vijf gebruikers worden aangewezen.
In het jaar van aanschaf wordt bovendien eenmalig € 450,00 excl. btw in rekening gebracht.

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing(en) Modellen Levenstestamenten en/of Modellen Huwelijkse Voorwaarden wordt de eenmalige aanschafprijs voor per modellentoepassing verlaagd tot € 375,00 excl. btw.

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Modellen Testamenten kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard (pbaard@estateplanningexpert.nl) of mr. drs. Jessica Cantineau (cantineau@estateplanningexpert.nl). Beiden zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 026-3708699.


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin